Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Proseminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PRO-SEM-SJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Adamski, Michał Balcerzak, Mirosław Bączyk, Kinga Bączyk-Rozwadowska, Janusz Bojarski, Joanna Borowska, Bogumił Brzeziński, Joanna Franczak, Grzegorz Goździewicz, Bożena Gronowska, Danuta Janicka, Bartosz Jastrzębski, Marek Kalinowski, Agata Klimczyk, Marek Kolasiński, Violetta Konarska-Wrzosek, Eugeniusz Kowalewski, Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Arkadiusz Lach, Jerzy Lachowski, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Agnieszka Laskowska-Hulisz, Michał Marszelewski, Wojciech Morawski, Anna Mrotek, Kinga Mrozek, Sylwia Napierkowska, Zbigniew Naworski, Henryk Nowicki, Tomasz Oczkowski, Joanna Ogrodowicz, Agnieszka Olesińska, Marek Owsianny, Jan Piątkowski, Bartosz Rakoczy, Piotr Rączka, Klaudia Ryczek, Daniel Setcki, Aleksandra Sikorska-Lewandowska, Marek Sobczyk, Anna Sporczyk-Popielarczyk, Małgorzata Świderska, Monika Wałachowska, Jacek Wantoch-Rekowski, Tadeusz Wasilewski, Mateusz Wiśniewski, Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, Zbigniew Witkowski, Sławomir Wolfram, Konrad Zacharzewski, Małgorzata Żukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Balcerzak, Mirosław Bączyk, Agnieszka Bień-Kacała, Janusz Bojarski, Joanna Borowska, Mateusz Brzeziński, Andrzej Gaca, Jan Galster, Grzegorz Goździewicz, Bożena Gronowska, Danuta Janicka, Bartosz Jastrzębski, Tomasz Justyński, Marek Kalinowski, Marcin Kałduński, Wojciech Kiełbasiński, Agata Klimczyk, Marek Kolasiński, Violetta Konarska-Wrzosek, Milena Korycka-Zirk, Eugeniusz Kowalewski, Aleksandra Kustra-Rogatka, Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Arkadiusz Lach, Jerzy Lachowski, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Mateusz Mierkiewicz, Wojciech Morawski, Kinga Mrozek, Zbigniew Naworski, Henryk Nowicki, Tomasz Oczkowski, Agnieszka Olesińska, Marek Owsianny, Jan Piątkowski, Agnieszka Polus, Bartosz Rakoczy, Piotr Rączka, Aleksandra Sikorska-Lewandowska, Marek Sobczyk, Andrzej Sokala, Ewelina Ślebioda-Ferens, Małgorzata Świderska, Monika Wałachowska, Jacek Wantoch-Rekowski, Tadeusz Wasilewski, Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, Zbigniew Witkowski, Konrad Zacharzewski, Karolina Zawiślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)