Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez służby mundurowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PUSPB-1FN Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez służby mundurowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów niestacjonarnych
Strona przedmiotu: http://brak
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów prawa i administracji interesujących się środkami przymusu bezpośredniego i bronią palną.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Program przedmiotowego fakultetu realizowany jest w ramach 12 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

- student/ka ma pogłębioną wiedzę na tema środków przymusu bezpośredniego i broni palnej

- student/ka ma pogłębiona wiedzę na temat zasad użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej

- student/ka ma pogłębioną wiedzę na temat przypadków użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej

- student/ka ma pogłębiona wiedzę na temat zakazów (podmiotowych i przedmiotowych) limitujących możliwość użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego

- student/ka ma pogłębioną wiedź na temat czynności jakie należy realizować po użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej

- student/ka ma pogłębioną wiedzę na temat sposobów dokumentowania użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej

Efekty uczenia się - umiejętności:

- student/ka potrafi określić katalog środków przymusu bezpośredniego

- student/ka potrafi określić zasady warunkujące prawidłowe użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej

- student/ka potrafi prawidłowo określić przypadki użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej

- student/ka potrafi prawidłowo wymienić zakazy podmiotowe i przedmiotowe wyłączające możliwość użycia środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej

- student/ka potrafi określić katalog czynności jakie należy zrealizować po użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej

- student/ka potrafi sporządzić dokumentację z użycia lub wykorzystania środka przymusu bezpośredniego lub broni palnej

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- K1 - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ich doskonalenia, w tym stałego dokształcania zawodowego, zwłaszcza w przypadku zmiany obowiązującego prawa K_K01.

- K2 - Student prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z rozstrzyganiem spraw nieletnich i potrafi je rozwiązywać zgodnie z obowiązującym prawem K_K04.

- K3 - Student potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności K_K06.


Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają formę wykładu, podczas którego studenci mogą zadawać pytania na kwestię ich interesujące.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Przedmiot fakultatywny pt. ,,Prawo użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez służby mundurowe" przeznaczony jest dla studentów prawa i administracji, którzy interesują się przedmiotowymi kwestiami.

Pełny opis:

Przedmiot fakultatywny pt. ,,Prawo użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez służby mundurowe" ma na celu przybliżyć odbiorcom problematykę użycia lub wykorzystania środka przymusu bezpośredniego lub broni palnej przez służby mundurowe. W trakcie zajęć omówiono: katalog podmiotów kompetentnych do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej; katalog środków przymusu bezpośredniego; zasady oraz zakazy (podmiotowe i przedmiotowe) użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej; czynności przed oraz czynności po użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej, jakie realizuje nie tylko podmiot uprawniony ale również i jego przełożeni oraz dyżurny a także sposób dokumentowania użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej.

Literatura:

Akty prawne:

- ustawa z 6 czerwca 1997, kodeks karny, Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553 ze zm.

- ustawa z 14 maja 2013, o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, Dz. U. 2013, poz. 628 ze zm.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja wiedzy uczestnika wykładu fakultatywnego poświęconego środkom przymusu bezpośredniego oraz broni palnej, następuje poprzez:

- na 3 (dostateczny) – obecności

- na 4 (dobry) – obecności i przedstawić ,,prawo użycia broni” art 45 u.ś.p.b.b.p.

- na 5 (bardzo dobry) – obecności, przedstawić ,,prawo użycia broni” art 45 u.ś.p.b.b.p. oraz napisać krótki esej

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Ziółkowska
Prowadzący grup: Agata Ziółkowska
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

przedmiot fakultatywny dla studentów prawa i administracji

Pełny opis:

1 – spotkanie techniczne; cz. 1 i 2 merytoryczna Ś.P.B – podstawowe pojęcia/podstawy faktyczne i podstawy prawne stosowania ś.p.b.

2 – spotkanie cz. 3 i 4 merytoryczna Ś.P.B. – rodzaje ś.p.b./ podmioty stosujące ś.p.b.; wyłączenia podmiotowe

3 – spotkanie cz. 5 i 6 merytoryczna Ś.B.P. – zakazy i zasady użycia lub wykorzystania ś.p.b./ czynności ,,przed” i ,,po” zastosowaniu ś.p.b.

4 – spotkanie cz. 7 i 8 merytoryczna Ś.P.B./B.P. – notatka z użycia lub wykorzystania ś.p.b.; odp. karna za użycie lub wykorzystanie ś.p.b. użycie/wykorzystanie broni palnej/ prawo użycia broni /odp. karna za niewłaściwe użycie broni/ zaliczenie przedmiotu.

Literatura:

Akty prawne:

- ustawa z 6 czerwca 1997, kodeks karny, Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553 ze zm.

- ustawa z 14 maja 2013, o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, Dz. U. 2013, poz. 628 ze zm.

Uwagi:

studenci prawa i administracji

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Ziółkowska
Prowadzący grup: Agata Ziółkowska
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

przedmiot fakultatywny dla studentów prawa i administracji

Pełny opis:

1 – spotkanie techniczne; cz. 1 i 2 merytoryczna Ś.P.B – podstawowe pojęcia/podstawy faktyczne i podstawy prawne stosowania ś.p.b.

2 – spotkanie cz. 3 i 4 merytoryczna Ś.P.B. – rodzaje ś.p.b./ podmioty stosujące ś.p.b.; wyłączenia podmiotowe

3 – spotkanie cz. 5 i 6 merytoryczna Ś.B.P. – zakazy i zasady użycia lub wykorzystania ś.p.b./ czynności ,,przed” i ,,po” zastosowaniu ś.p.b.

4 – spotkanie cz. 7 i 8 merytoryczna Ś.P.B./B.P. – notatka z użycia lub wykorzystania ś.p.b.; odp. karna za użycie lub wykorzystanie ś.p.b. użycie/wykorzystanie broni palnej/ prawo użycia broni /odp. karna za niewłaściwe użycie broni/ zaliczenie przedmiotu.

Literatura:

Akty prawne:

- ustawa z 6 czerwca 1997, kodeks karny, Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553 ze zm.

- ustawa z 14 maja 2013, o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, Dz. U. 2013, poz. 628 ze zm.

Uwagi:

studenci prawa i administracji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.