Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tendencje rozwoju prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-TRP-1SD Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Tendencje rozwoju prawa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty stacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie prawa
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

50 godzin (15 godzin zajęć oraz praca własna)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna aktualne tendencje rozwoju prawa w ramach różnych dziedzin (prawa prywatnego i publicznego)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi zidentyfikować tendencje praktyczne i teoretyczne rozwoju prawa i praktyki jego stosowania

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma świadomość konieczności rozwijania swoich kompetencji i poszerzania wiedzy

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny połączony z dyskusją i prezentacją praktycznych przykładów oraz analiza najnowszych zmian legislacyjnych

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

W ramach zajęć Studenci poznają najnowsze tendencje rozwoju prawa, uwzględniające przemiany społeczno-gospodarcze

Pełny opis:

W ramach zajęć Studenci poznają najnowsze tendencje rozwoju prawa, uwzględniające przemiany społeczno-gospodarcze. Prowadzący reprezentują różne dyscypliny (prawo i postępowanie cywilne, prawo i postępowanie karne; prawo i postępowanie administracyjne, prawo podatkowe) i w ramach zajęć zwracają Studentom uwagę na najnowsze zmiany legislacyjne i w ramach praktyki stosowania prawa.

Literatura:

podawana na bieżąco przez Prowadzących

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest przygotowanie opracowania o charakterze naukowym w ramach dziedziny, w której specjalizuje się Doktorant. Praca ma spełniać wymogi publikacji naukowej w punktowanym czasopiśmie. Praca będzie podlegała ocenie przez Prowadzących, uwzględniając ich specjalizację. Celem takie formy zaliczenia jest weryfikacja umiejętności naukowo-badawczych Studenta studiów doktoranckich

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wałachowska
Prowadzący grup: Daria Gęsicka, Arkadiusz Lach, Jerzy Lachowski, Joanna May, Wojciech Morawski, Ewa Prejs, Dorota Sylwestrzak, Monika Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wałachowska
Prowadzący grup: Daria Gęsicka, Arkadiusz Lach, Jerzy Lachowski, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Joanna May, Wojciech Morawski, Ewa Prejs, Dorota Sylwestrzak, Monika Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wałachowska
Prowadzący grup: Daria Gęsicka, Arkadiusz Lach, Jerzy Lachowski, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Agnieszka Laskowska-Hulisz, Wojciech Morawski, Dorota Sylwestrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wałachowska
Prowadzący grup: Daria Gęsicka, Arkadiusz Lach, Jerzy Lachowski, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Agnieszka Laskowska-Hulisz, Wojciech Morawski, Dorota Sylwestrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.