Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ubezpieczenia gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-UG-S1 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia gospodarcze
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, administracja (s1)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

3 pkt ECTS - 75 godz.

- 45 godz. kontaktowych: wykład, konsultacje

- 30 godz. praca własna studenta, przygotowanie do zaliczenia

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - zaawansowana wiedza o systemie ubezpieczeń K_W01

W2 - zaawansowana wiedza o stosunkach prawnych i ich specyfice w zakresie ubezpieczeń gospodarczych zachodzących między różnymi podmiotami K_W03

W3 - zaawansowana wiedza o polskim i europejskim rynku ubezpieczeń K_W08


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - umiejętność rozróżniania funkcji ubezpieczeń gospodarczych K_U01

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - świadomość istoty problemu ubezpieczeń gospodarczych we współczesnym obrocie gospodarczym K_K03

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład prezentuje podstawowe instytucje i pojęcia prawa ubezpieczeń gospodarczych

Pełny opis:

W ramach wykładu prezentowane są następujące zagadnienia:

- ubezpieczenia (wiadomości ogólne) - 1 godz.

- podstawowe pojęcia techniczno-ubezpieczeniowe - 2 godz.

- ryzyko ubezpieczeniowe i zdarzenia losowe - 3 godz.

- gospodarcze funkcje ubezpieczeń - 4 godz.

- działalność ubezpieczeniowa w Polsce i UE - 5 godz.

- polski rynek ubezpieczeniowy - 5 godz.

- zasady prawnej organizacji ubezpieczeń gospodarczych - 5 godz.

- stosunek ubezpieczenia i umowa ubezpieczenia - 5 godz.

/łącznie 30 godz./

Literatura:

1. E. Kowalewski, Prawo ubezpieczeń gospodarczych, wyd. III, Toruń-Bydgoszcz 2006

2. Ubezpieczenia (red. W. Ronka-Chmielowiec), C.H. Beck, Warszawa 2016

3. Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń (red. J. Pokrzywniak), Wolters Kluwer, Warszawa 2018

4. M. Krajewski, Umowa ubezpieczenia. Art. 805-834 KC. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2016

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę test pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugeniusz Kowalewski
Prowadzący grup: Eugeniusz Kowalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugeniusz Kowalewski
Prowadzący grup: Eugeniusz Kowalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wałachowska, Michał Ziemiak
Prowadzący grup: Monika Wałachowska, Michał Ziemiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wałachowska, Michał Ziemiak
Prowadzący grup: Monika Wałachowska, Michał Ziemiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

wykład na MS Teams (synchronicznie)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.