Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne teorie sprawiedliwości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WTS-1FN Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Współczesne teorie sprawiedliwości
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Łącznie 30 godzin, w tym:

1) 15 godzin kontaktowych:

12 godzin - wykład

3 godzin - konsultacje wykładowcy

2) 15 godzin pracy własnej studenta:

5 godzin - przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, czytanie literatury,

10 godzin - przygotowanie eseju


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Rozumie podstawowe pojęcia, koncepcje i problemy z zakresu teorii sprawiedliwości - K_W02

W2: Ma pogłębioną wiedzę o teoria sprawiedliwości - K_W03


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zagadnienia związane z teorią sprawiedliwości - K_U01

U2: Potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu teorii sprawiedliwości - K_U02

U3: Prawidłowo klasyfikuje problemy współczesnego państwa związane z ideą sprawiedliwości - K_U06


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie wiedzy ogólnej i rozwoju osobistego - K_K01

K2: Student potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i potrafi działać w sposób innowacyjny (K_K06), (K_K07)


Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy


Metoda dydaktyczna podająca :

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny


Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie studentom zagadnień i kontrowersji związanych z teoriami sprawiedliwości. Odpowiadają ona na słynne pytanie św. Augustyna, co właściwie odróżnia system prawny stosujący przymus od rozbójniczej bandy. Jedną z podstawowych cnót systemu prawnego jest sprawiedliwość. Zasady sprawiedliwości pozwalają przypisać prawa i obowiązki w podstawowych instytucjach społeczeństwa oraz określają właściwą dystrybucję korzyści i ciężarów kooperacji społecznej. Jak stwierdza J. Rawls, „jakaś tego rodzaju idea jest konieczna, jeśli mamy mieć społeczeństwo z takim czy innym systemem prawnym, o którym słusznie można sądzić, że nakłada prawdziwe obowiązki, a nie społeczeństwo, które tylko wywiera przymus na swych poddanych niezdolnych do oporu”.

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne

2. Klasyczne teorie sprawiedliwości

3. Utylitaryzm i deontologia

4. Pozytywistyczna krytyka

5. Teoria sprawiedliwości jako bezstronności

6. Perspektywy teorii sprawiedliwości

Literatura:

1. Platon, Państwo

2. Arystoteles, Etyka nikomachejska

3. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności

4. J. St. Mill, Utylitaryzm

5. H. Kelsen, Reine Rechtslehre mit einem Anhang Das Problem der Gerechtigkeit,

6. J. Rawls, Teoria sprawiedliwości

7. M. Walzer, Sfery sprawiedliwości

Literatura dodatkowa:

8. H. Brighouse, Sprawiedliwość

9. O. Höffe, Sprawiedliwość polityczna

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- na podstawie napisanego eseju (5-7 stron) na zaproponowane tematy.

Kryteria oceniania:

- zaliczenie na ocenę według regulaminu studiów UMK:

Ocena na podstawie napisanego eseju:

• Ocena dst. – dst + - temat eseju opracowany w stopniu podstawowym.

• Ocena db – db+ - temat eseju opracowany w stopniu zadowalającym.

• Ocena bdb – temat eseju opracowany wyczerpująco.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Włoch
Prowadzący grup: Wojciech Włoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Włoch
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.