Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne teorie sprawiedliwości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WTS-1FS Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Współczesne teorie sprawiedliwości
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Łącznie 50 godzin, w tym:

1) 25 godzin kontaktowych:

20 godzin - wykład

5 godzin - konsultacje wykładowcy

2) 25 godzin pracy własnej studenta:

15 godzin - przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, czytanie literatury,

10 godzin - przygotowanie eseju

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Rozumie podstawowe pojęcia, koncepcje i problemy z zakresu teorii sprawiedliwości - K_W02

W2: Ma pogłębioną wiedzę o teoria sprawiedliwości - K_W03


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zagadnienia związane z teorią sprawiedliwości - K_U01

U2: Potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu teorii sprawiedliwości - K_U02

U3: Prawidłowo klasyfikuje problemy współczesnego państwa związane z ideą sprawiedliwości - K_U06


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie wiedzy ogólnej i rozwoju osobistego - K_K01

K2: Student potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i potrafi działać w sposób innowacyjny (K_K06), (K_K07)


Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy


Metoda dydaktyczna podająca :

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny


Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie studentom zagadnień i kontrowersji związanych z teoriami sprawiedliwości. Odpowiadają ona na słynne pytanie św. Augustyna, co właściwie odróżnia system prawny stosujący przymus od rozbójniczej bandy. Jedną z podstawowych cnót systemu prawnego jest sprawiedliwość. Zasady sprawiedliwości pozwalają przypisać prawa i obowiązki w podstawowych instytucjach społeczeństwa oraz określają właściwą dystrybucję korzyści i ciężarów kooperacji społecznej. Jak stwierdza J. Rawls, „jakaś tego rodzaju idea jest konieczna, jeśli mamy mieć społeczeństwo z takim czy innym systemem prawnym, o którym słusznie można sądzić, że nakłada prawdziwe obowiązki, a nie społeczeństwo, które tylko wywiera przymus na swych poddanych niezdolnych do oporu”.

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne

2. Klasyczne teorie sprawiedliwości

3. Utylitaryzm i deontologia

4. Pozytywistyczna krytyka

5. Teoria sprawiedliwości - kontraktualizm

6. Teoria sprawiedliwości – komunitarianizm i libertarianizm

7. Teoria sprawiedliwości – ujęcia krytyczne

8. Perspektywy teorii sprawiedliwości

Literatura:

1. J. Rawls, Teoria sprawiedliwości

2. M. Walzer, Sfery sprawiedliwości

3. H. Brighouse, Sprawiedliwość

4. O. Höffe, Sprawiedliwość polityczna

5. R. Nozik, Anarchia, państwo i utopia

6. M. Sandel, Liberalizm polityczny a granice sprawiedliwości

Metody i kryteria oceniania:

Test jednokrotnego wyboru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Włoch
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Włoch
Prowadzący grup: Wojciech Włoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Włoch
Prowadzący grup: Wojciech Włoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Włoch
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.