Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zgoda na zabieg medyczny, zabiegi bez zgody, przymus leczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-ZZ-PSPM Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Zgoda na zabieg medyczny, zabiegi bez zgody, przymus leczenia
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na studiach podyplomowych w zakresie prawa medycznego
Przedmioty obowiązkowe na studiach podyplomowych w zakresie prawa medycznego dla prawników
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość prawa cywilnego

Całkowity nakład pracy studenta:

20 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

Słuchacz po ukończeniu zajęć:

ma pogłębioną wiedzę o badaniach i analizach teoretyczno-prawnych i dogmatyczno-prawnych prowadzonych w płaszczyźnie normatywnej w zakresie instytucji prawnych różnych gałęzi prawa, a także ma rozszerzoną wiedzę o problemach badawczych, metodach i narzędziach badawczych dotyczących praktycznego funkcjonowania rozwiązań prawnych K_W06;

Efekty uczenia się - umiejętności:

Słuchacz po ukończeniu wykładu potrafi:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawnych K_U01;

- biegle stosuje przepisy prawne w celach rozstrzygania konkretnych spraw medycznych K_U05;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności oraz rozszerzać je o wymiar interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny wykonywać pracę zawodową K_K06;

- potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, będąc przygotowanym do podejmowania różnorodnych wyzwań zawodowych K_K07


Metody dydaktyczne:

Wykład

Skrócony opis:

W trakcie wykładu przedstawione zostanie zagadnienie zgody pacjenta na zabieg medyczny, jej charakteru prawnego oraz formy wyrażenia tej zgody jak również skutki prawne wadliwości zgody

Pełny opis:

W trakcie wykładu przedstawione zostaną następujące zagadnienia: pojęcie, przedmiot i charakter prawny zgody na zabieg medyczny, podmioty uprawnione do wyrażenia zgody, forma zgody, obowiązek udzielenia pacjentowi informacji o zabiegu, działanie lekarza bez zgody pacjenta, niepodjęcie interwencji wbrew woli pacjenta i powinności lekarza w stanach terminalnych, przymus leczenia i innych zabiegów medycznych, a także zgoda pacjenta w przypadkach szczególnych np. w psychiatrii, przy eksperymencie medycznym, chirurgii plastycznej, prokreacji medycznie wspomaganej, sterylizacji, przerwaniu ciąży, tzw zmianie płci, przy przeszczepach ex mortuo i ex vivo i pobraniu krwi od dawcy.

Literatura:

1. M. Nesterowicz: Prawo medyczne, Toruń 2010

2. M.Safjan: Prawo i medycyna - ochrona praw jednostki a dylematy współczesnej medycyny, Oficyna Naukowa 1998

3. M. Świderska: Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007

4. M. Świderska: Zgoda pacjenta na zabieg medyczny w świetle ustawodawstwa i orzecznictwa francuskiego [w:] Prawo i Medycyna nr 11/2003

Metody i kryteria oceniania:

wykład

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Świderska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Świderska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Świderska, Monika Wałachowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Świderska, Monika Wałachowska
Prowadzący grup: Małgorzata Świderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Świderska, Monika Wałachowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.