Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona dziedzictwa materialnego i niematerialnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-ODzie-3-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką
Nazwa przedmiotu: Ochrona dziedzictwa materialnego i niematerialnego
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe- III rok, studia doktoranckie z zakresu nauk o sztuce
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w ćwiczeniach – 15


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń – 5

- czytanie literatury - 5

- przygotowanie case study - 5


Łącznie: 30 godz. (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma zaawansowaną wiedzę o tradycyjnych i współczesnych kierunkach rozwoju teorii dziedzictwa [K_W04].


W2: Ma zaawansowaną wiedzę o funkcjach społecznych dziedzictwa we współczesnym świecie [K_W04].


W3: Ma zaawansowaną wiedzę o kulturowych i społeczno-politycznych uwarunkowaniach ochrony dziedzictwa [K_W04].


W4: Ma zaawansowaną wiedzę o dylematach ochrony dziedzictwa w epoce globalizacji [K_W04].Efekty uczenia się - umiejętności:

- - -

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

U1: Jest gotowy do aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i jest świadomy swej odpowiedzialności w tym zakresie [K_K04].

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

W procesie instytucjonalizacji dziedzictwa oraz działań podejmowanych na rzecz jego ochrony coraz większe znaczenie odgrywają międzynarodowe dokumenty doktrynalne. Ze względu na różnorodność założeń i odniesień teoretycznych dokumenty te nie pozwalają na sformułowanie spójnej doktryny konserwatorskiej. Ich analiza pozwala jednak na identyfikację tych kluczowych trendów we współczesnej refleksji teoretycznej, które na poziomie polityki kulturalnej znajdują odzwierciedlenie w rozróżnieniu na dziedzictwo materialne i niematerialne. W ramach prowadzonych zajęć dyskutowane będą społeczne, kulturowe i polityczne uwarunkowania teorii i praktyki ochrony dziedzictwa.

Pełny opis:

Na treści programowe zajęć składają się następujące zagadnienia:

- dziedzictwo w dyskursie konserwatorskim,

- społeczno-polityczne uwarunkowania klasycznych teorii konserwatorskich,

- społeczno-polityczne uwarunkowania postmodernistycznych teorii konserwatorskich,

- wzajemne oddziaływanie naukowych teorii dziedzictwa oraz ich ideologicznych konkretyzacji w praktyce konserwatorskiej,

- dziedzictwo jako proces - narracyjny charakter dziedzictwa,

- retrospektywny, introspektywny i prospektywny charakter dziedzictwa (wymiar indywidualny i społeczny - case studies).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Krawczyk Janusz, Polish Monument Conservation in the Face of changing historical contexts. Tradition, identity, dialogue [w:] Heritage in transformation : cultural heritage protection in XXI century : problems, challenges, predictions, International Scientific Committee for Theory and Philosophy of Conservation and Restoration, ICOMOS Poland, Romualdo Del Bianco Fondazione, Lublin University of Technology, Florence-Lublin 2016, s. 127-135

Tomaszewski Andrzej, Ku nowej filozofii dziedzictwa, wybrała i opracowała Ewa Święcka, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2012

Literatura uzupełniająca:

- Falser Michael S., Wilfried Lipp, Tomaszewski Andrzej (red.), Conservation and Preservation. Interactions between Theory and Practice. In memoriam Alois Riegl (1858-1905), Edizionie Polistampa, Firenze 2010

- Hausner Jerzy, Anna Karwińska and Jacek Purchla (red.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013

- Szmygin Bogusław, Światowe dziedzictwo kultury UNESCO : charakterystyka, metodologia, zarządzanie, Polski Komitet Narodowy ICOMOS Politechnika Lubelska, Warszawa-Lublin 2016

- Tomaszewski Andrzej, Giometti Simone (red.), The Image of Heritage. Changing Perception, Permanent Responsibilities, Edizioni Polistampa, Firenze 2011

- Vademecum Konserwatora Zabytków. Międzynarodowe Normy Ochrony Dziedzictwa Kultury: edycja 2015, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Warszawa 2015

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- prezentacja case study - W3

- aktywność - W1, W2, W3, W4.

Kryteria oceniania:

zaliczenie na podstawie oceny aktywności oraz prezentacji przygotowanej przez doktoranta.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Krawczyk
Prowadzący grup: Janusz Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identyczny jak w części A

Pełny opis:

identyczny jak w części A

Literatura:

identyczna jak w części A

Uwagi:

- - -

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Krawczyk
Prowadzący grup: Janusz Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identyczny jak w części A

Pełny opis:

identyczny jak w części A

Literatura:

identyczna jak w części A

Uwagi:

- - -

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.