Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z historii sztuki nowoczesnej i współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-WzHszNow-2-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z historii sztuki nowoczesnej i współczesnej
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - II rok, studia doktoranckie z zakresu nauk o sztuce
Przedmioty obowiązkowe II rok studia doktoranckie w dyscyplinie sztuki piękne
Przedmioty obowiązkowe- II rok studia doktoranckie w zakresie kons. i restauracji dzieł sztuki
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z teorii i historii sztuki, a także sztuki i współczesnej.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny kontaktowe z udziałem prowadzącego - 30h

2. Konsultacje z wykładowcą - 15h

3. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: utrwalanie materiału omawianego podczas zajęć, przygotowanie prezentacji wraz z omówieniem: 30h


Łącznie 75h

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy/konwersatoryjny z udziałem studentów.

Metoda ćwiczeniowa: dyskusja w oparciu o przeczytane teksty teoretyczne, prezentowane przykłady projektów i dzieł artystów oraz inne materiały audiowizualne.

Dyskusja po przedstawieniu indywidualnych tematów.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu

Skrócony opis:

Wybrane zagadnienia z historii sztuki nowoczesnej i współczesnej omawia wybrane, istotne zagadnienia związane z kulturą i sztuką nowoczesną i współczesną. Pozwala zapoznać się z korespondencją jaka zachodzi pomiędzy nimi na przykładzie wybranych dzieł i wydarzeń z XIX, XX i XXIw.

Pełny opis:

Zajęcia z Wybranych zagadnień z historii sztuki nowoczesnej i współczesnej służą usystematyzowaniu i pogłębieniu wiedzy z zakresu sztuki i kultury nowoczesnej i współczesnej. Specyfika zajęć oraz omawiane tematy rozwijają umiejętność analizy i oceny twórczości artystycznej i mediów w kontekście szeroko rozumianej kultury.

Literatura:

Zgodna ze wskazanym przez wykładowcę w danym roku akademickim zakresem tematów.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie podejmowanej dyskusji, znajomości wskazanej literatury.

Oceania podlegać będzie samodzielnie opracowany temat wraz ze zgromadzoną literaturą oraz sposób jej prezentacji i umiejętność dyskusji.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jankowska
Prowadzący grup: Małgorzata Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot Wybrane zagadnienia z historii sztuki nowoczesnej i współczesne poświęcony jest fotografii w różnych kontekstach: kulturowym, społecznym i politycznych. Istotną częścią programu zajęć będzie wskazanie roli i znaczenia fotografii w procesie poznawczym, omówienie różnych aspektów i form jakie przyjmował obraz fotograficzny na przestrzeni wieków oraz przedstawienie wybranych problemów z zakresu myśli teoretycznej i krytycznej skoncentrowanych wokół tego medium.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu ugruntowanie wiedzy doktorantów na temat fotografii, jej roli i związków z kulturą. Studenci są zaznajomieni z wiodącymi zagadnieniami z zakresu historii fotografii, potrafią określić znaczenie i rolę jaką fotografia pełni w kulturze i sztuce i jaką rolę pełni w procesie poznawczym rzeczywistości kulturowej.

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w toku dalszych studiów, rozumie znaczenie posiadanej wiedzy w kontekście kierunku i wybranej specjalności. Rozumie zmiany zachodzące w obszarze kultury i wpływu jaki fotografia odegrała w procesie jej konstruowania.

Poznając i utrwalając wiedzę na podstawie wskazanej literatury doktorant potrafi samodzielne formułować pytania i odpowiedzi z obszaru historii i teorii fotografii. Podejmuje dyskusję, wykazuje gotowość podjęcia nowych tematów, umie gromadzić wiedzę i wykorzystywać ją podczas konstruowania wypowiedzi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Barthes Roland, Światło obrazu, warszawa 1996

Clèment Chéroux, Wernakularne. Eseje z historii fotografii, Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa 2014

Cotton Charlotte, Fotografia jako sztuka współczesna, tłum. Magdalena Buchta, Piotr Nowakowski, Piotr Paliwoda, Kraków 2010

Fried Michael, Why Photography Matters as Art as Never Before, New Haven 2008

Higgins J., Przewodnik po fotografii współczesnej, Warszawa 2016

Lechowicz Lech, Historia fotografii. Część 1: 1839-1939, Łódź 2012

Mazur Adam, Historie fotografii w Polsce 1839-2009, Fundacja Sztuki Wizualnych, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Warszawa 2009.

Michałowska Marianna, Foto-teksty. Związki fotografii z narracją, Wydawnictwo Naukowe UAM, Galeria Miejska „Arsenał” w Poznaniu, Poznań 2012

Sekula Allan, Społeczne użycia fotografii, tłum. Krzysztof Pijarski, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010

Sontag Susan, Widok cudzego cierpienia, tłum. S. Magala, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2010

Społeczne dyskursy sztuki fotografii, red. Marianna Michałowska, Piotr Wołyński, Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Naukowe Towarzystwo Fotografii Poznań, Poznań 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć (możliwe uzupełnienie literatury)

Odmiany dokumentu fotograficznego, http://www.obieg.pl/text/kp_dok_foto.php , 2006

Czy możliwa jest (nowa) estetyka fotografii? Barthes (raz jeszcze), Fried, Cavell i inni, [w:] Konteksty sztuki. Konteksty estetyki. Tom III. Medium a doświadczenie, red. A. Drzał-Sierocka i M. Skrzeczkowski, Wydawnictwo Officyna 2011

Feldman Hannah, Fragmenty, albo przeznaczenia fotografii, tłum. Matylda Szewczyk, „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej” 2014, nr 7 [online],

Michałowska Marianna, Obraz i jego konteksty - o metodach badania fotokultur, Kultura współczesna 2014, nr 2

Lśniąca ruina – fotografia, socrealizm i mit odbudowy Warszawy. Notatki na marginesach fotografii Adama Kaczkowskiego z początku lat 50. zeszłego wieku, w: Kultura artystyczna Warszawy XVII-XXI w., red. Z. Michalczyk, A.Pieńkos, M. Wardzyński, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010.

Uzupełnieniem jest literatura wskazana przez doktorantów do wybranych prez nich tematów.

Uwagi:

/

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jankowska, Joanna Kucharzewska
Prowadzący grup: Małgorzata Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot Wybrane zagadnienia z historii sztuki nowoczesnej i współczesne poświęcony jest fotografii w różnych kontekstach: kulturowym, społecznym i politycznych. Istotną częścią programu zajęć będzie wskazanie roli i znaczenia fotografii w procesie poznawczym, omówienie różnych aspektów i form jakie przyjmował obraz fotograficzny na przestrzeni wieków oraz przedstawienie wybranych problemów z zakresu myśli teoretycznej i krytycznej skoncentrowanych wokół tego medium.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu ugruntowanie wiedzy doktorantów na temat fotografii, jej roli i związków z kulturą. Studenci są zaznajomieni z wiodącymi zagadnieniami z zakresu historii fotografii, potrafią określić znaczenie i rolę jaką fotografia pełni w kulturze i sztuce i jaką rolę pełni w procesie poznawczym rzeczywistości kulturowej.

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w toku dalszych studiów, rozumie znaczenie posiadanej wiedzy w kontekście kierunku i wybranej specjalności. Rozumie zmiany zachodzące w obszarze kultury i wpływu jaki fotografia odegrała w procesie jej konstruowania.

Poznając i utrwalając wiedzę na podstawie wskazanej literatury doktorant potrafi samodzielne formułować pytania i odpowiedzi z obszaru historii i teorii fotografii. Podejmuje dyskusję, wykazuje gotowość podjęcia nowych tematów, umie gromadzić wiedzę i wykorzystywać ją podczas konstruowania wypowiedzi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Barthes Roland, Światło obrazu, warszawa 1996

Clèment Chéroux, Wernakularne. Eseje z historii fotografii, Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa 2014

Cotton Charlotte, Fotografia jako sztuka współczesna, tłum. Magdalena Buchta, Piotr Nowakowski, Piotr Paliwoda, Kraków 2010

Fried Michael, Why Photography Matters as Art as Never Before, New Haven 2008

Higgins J., Przewodnik po fotografii współczesnej, Warszawa 2016

Lechowicz Lech, Historia fotografii. Część 1: 1839-1939, Łódź 2012

Mazur Adam, Historie fotografii w Polsce 1839-2009, Fundacja Sztuki Wizualnych, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Warszawa 2009.

Michałowska Marianna, Foto-teksty. Związki fotografii z narracją, Wydawnictwo Naukowe UAM, Galeria Miejska „Arsenał” w Poznaniu, Poznań 2012

Sekula Allan, Społeczne użycia fotografii, tłum. Krzysztof Pijarski, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010

Sontag Susan, Widok cudzego cierpienia, tłum. S. Magala, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2010

Społeczne dyskursy sztuki fotografii, red. Marianna Michałowska, Piotr Wołyński, Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Naukowe Towarzystwo Fotografii Poznań, Poznań 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć (możliwe uzupełnienie literatury)

Odmiany dokumentu fotograficznego, http://www.obieg.pl/text/kp_dok_foto.php , 2006

Czy możliwa jest (nowa) estetyka fotografii? Barthes (raz jeszcze), Fried, Cavell i inni, [w:] Konteksty sztuki. Konteksty estetyki. Tom III. Medium a doświadczenie, red. A. Drzał-Sierocka i M. Skrzeczkowski, Wydawnictwo Officyna 2011

Feldman Hannah, Fragmenty, albo przeznaczenia fotografii, tłum. Matylda Szewczyk, „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej” 2014, nr 7 [online],

Michałowska Marianna, Obraz i jego konteksty - o metodach badania fotokultur, Kultura współczesna 2014, nr 2

Lśniąca ruina – fotografia, socrealizm i mit odbudowy Warszawy. Notatki na marginesach fotografii Adama Kaczkowskiego z początku lat 50. zeszłego wieku, w: Kultura artystyczna Warszawy XVII-XXI w., red. Z. Michalczyk, A.Pieńkos, M. Wardzyński, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010.

Uzupełnieniem jest literatura wskazana przez doktorantów do wybranych prez nich tematów.

Uwagi:

/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.