Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Aktualia Sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-ASZ-4L-DM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Aktualia Sztuki
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. letni - grafika warsztatowa (dm)
Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. letni - malarstwo (dm)
Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. letni - malarstwo (dm)- Malarstwo sztalugowe
Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. letni - obiekty rzeźbiarskie (dm)
Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. letni - projektowanie graficzne (dm)
Przedmioty obowiązkowe-4 rok sem. letni- malarstwo (dm)-Malarstwo w architekturze
Przedmioty obowiązkowe-4 rok, sem. letni- rzeźba dla potrzeb konserwacji dzieł sztuki (dm)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Skrócony opis:

Przedmiot Aktualia Sztuki w sposób poglądowy i obrazowy zapoznaje studentów z dziełami sztuki bieżącej, eksponowanymi w ostatnich edycjach wybranych wystaw międzynarodowych – krajowych, zagranicznych oraz lokalnych, stanowiących przegląd aktualnej twórczości w zakresie grafiki, malarstwa i rzeźby, rysunku, intermediów i multimediów. Źródłami materiału poglądowego wykładu są:

Documenta w Kassel, Esposizione Internazionale d’ Arte la Biennale di Venezia, Berlin Biennale, Prague Biennale, Berlin Art Forum, Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie, Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, Biennale Sztuki Mediów WRO we Wrocławiu, Art Moves w Toruniu, Międzynarodowy Festiwal Światła Sky Way w Toruniu, Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie, Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach, Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej w Krakowie, „Kolor w grafice” w Toruniu, Triennale Małych Form Malarskich w Toruniu, Yach Film Festival w Gdańsku, Dzieło Roku ZPAP – Toruń w Toruniu.

Pełny opis:

Tematyczne ujęcie treści:

Prezentacja materiałów audiowizualnych z wystaw krajowych, europejskich i światowych.

Rozpatrywanie sztuki XX i początków XXI wieku w kontekście problemów i obszarów związanych z filozofią, socjologią, etnografią.

Dzieło sztuki współczesnej jako dynamiczna i fascynująca "reakcja" na wydarzenia i konteksty bliskie człowiekowi.

Zależności, związki i wspólne obszary zjawisk.

Postawy i sylwetki wybranych artystów sztuki aktualnej.

Środki masowego przekazu: prasa, radio, telewizja i Internet w upowszechnianiu kultury plastycznej.

Semestr letni 2011/12 – 30 h

• Zawartość ideowa i programowa oraz forma malarstwa poszerzonego w formule expanded painting z Prague Biennale 5 w Pradze 2011 r. w działach wystawy:

1. Painting Overall (Malarstwo ogólne, całkowite) w: obrazach, obiektach malarskich, collages, aranżacjach wielo przedmiotowych, instalacjach malarskich, wall painting, strukturze pełno-przestrzennej, wielowarstwowych skrobankach i odkrywkach, krytycznej post figuracji, ekspresjonistycznych szkicach portretowych 23. autorów z różnych krajów, działających głównie w Nowym Jorku;

2. Portraits of Power (Portrety siły) w obrazach 5. artystów pochodzenia węgierskiego, działających również w Rumunii, Mołdowie i we Włoszech;

3. Some Domestic Incidents (Kilka przypadków domowych) w dziełach malarskich 7. brytyjskich autorów młodego i średniego pokolenia, działających w Londynie;

4. The Necessity of Abstraction (Potrzeba abstrakcji) w wall painting i wielkoformatowych obrazach 7. autorów działających w Berlinie.

Aktualia Sztuki 2011/2012 w CSW Toruń. Wykład XVII – 27.02.2012

Program videoprezentacji PRAGUE BIENNALE 5 / PRAGUE BIENNALE PHOTO 2

INSIDE – OUTSIDE

SOME ASPECTS OF CONTEMPORARY POLISH PHPTPGRAPHY

•Albert Zawada, Georgia, 2010; Memory of Orhan, 2010, DVD presentation;

•Dominika Truszczyńska, 25.03.08 form the series “Glimpses”, 2008, light box, mixed media, 200x17x10 cm;

•Joanna Zastróżna, MMK, 2008 – 2010, light box, 45x33x12 cm

•Dominika Truszczyńska, GLIMSES, tekst;

•Albert Zawada, Georgia, 2010; Memory of Orhan, 2010, wydruki 10 zdjęć;

•Adam Lach, Basen, Hotel Intercontinental, Warsaw, 2009, lambda color print, 40x60cm;

•Ewa Meissner, Wisła – Vistula river, 2009, lambda of color print, 40 x 60 cm;

•Adam Pańczuk, Karczeby, 2010, 100 x 100 x 12 cm;

•Krzysztof Pijarski, Studio # from the series „Dłubak Series” 2/7, 2010, fot. cz.b., 50x70cm

PAINTING OVERALL

•Ida Ekblad, Danceable Moist Flaking Dyslasia, 2011; welded iron, watercolor on paper and found objects, variable dimension;

THE NECESSITY OF ABSTRACTION

•Anne Neukamp, Untitled, 2011, oil, egg tempera, linen, 170 x 130;

•Arturo Herrera, Philip, 2009, collage mixed media on paper, 123 x 120,2 cm; - Arno, 2009, collage and mixed media on paper, 123 x 120,2 cm;

•Friederike Feldmann, Topsy turvy, 2011, graffiti of wall, 520x290 cm;

•Olaf Holzapfel, Nachtschnee, 2009, oil on canvas, 1.05x1.40 cm;

Untitled, 2009, oil on canvas, 90x105 cm;

•Renaud Regnery, Triple Trouble IV, 2011, silkscreen print and spray paint on wallpaper on canvas, 170x135 cm;

•Gregor Hildebrandt, Magdeburg, 2009, mini dv tape on canvas, 117x117cm; - Free Fall (Laurie Anderson), 2011, cassette tape on canvas,153x247 cm;

•Anne Neukamp, Untitled, 2011, oil, egg tempera, linen, 90x70 cm;

Wykład XVIII - 5.03.2012:

•Renaud Regnery, Ziee 4, 2011, acrylic laquer, oil, spray paint and silkscreen print of canvas, 100x70 cm;

•Frank Nitsche, HBO-01-2011, 2011, oil on canvas, 110x130 cm;

SOME DOMESTIC INCIDENTS

•Caroline Walker, Three Times Removed, 2011, oil on board, 36x48 cm; - In the Round, 2011, oil on board, 48x36 cm;

•Sally Payen, The Closed Lips of the Silent Skies (part 1), 2011, oil on canvas, 110 x 150 cm;

•Sally Payen, The Closed Lips of the Silent Skies (part 2), 2011, oil on canvas, 110x150 cm;

•Justin Mortimer, Vaccine, 2011, oil on panel, 60x50 cm ;- Cadet, 2011, oil on linen, 160x160 cm;

•Oliver Clegg, III, 2011, oil on floorboards from a demolished church, 120x180 cm;

•Oliver Clegg, Goofy, 2006, oil on found art school drawing board, 120x90 cm;

•Anna M R Freeman, Waiting Hopefully, 2011, oil on board, 160x 270 cm, 3 panels 160 x 90 cm each;

•Anna M R Freeman, Waiting Silently, 2011, oil on board, 160x180 cm.

•Graham Chorlton, House, 2011, acrylic and oil on canvas, 67x77 cm; - Cards, 2011, acrylic and oil on canvas, 51x41 cm; - Blue Chair, 2011, acrylic and oil on canvas, 61x76 cm; - Interior With Pictures, 2011, acrylic and oil on canvas, 51x61 cm;

•Philip Hale, Black crack, 2011, oil on linen, 150x150 cm each;

•Caroline Walker, Rotation, 2011, oil on board, 50x40 cm; -A Constant Prelude, 2011, oil on board, 30x36 cm; - By Backward Steps, 2011, oil on boards, 36x30 cm; - There Were No Tigers, 2011, oil on boards, 30x37 cm;

ROMANTIC CONSTRUCT ( Prague Biennale Photo 2 )

•Tomáš Werner, Landscape Spectacle, 2010, video 30 mins;

WHATEVER WE DO WE CANNOT CONNECT WITH YOU

•Richard Fajnor, Ornament, 2011, electrical cables, variable dimension;

•Karol Pichler, Untitled, 2005 – 10, wire, cable car, text on the wall, dim. variable

•András Cséfalvay, SSN -65, 2011, acrylic on canvas, sound, 50x50, 50x50, 60x80, 60x60, 50x50,60x60;

•Erik Binder, So Far So Close, 2010, rubbish bins, toy spiders, variable dimens.;

•Mira Gáberová, Untitled, 2011, video, 3 mins;

•Michal Moravčik (in cooperation with Martin Plaček), Subtle History II – emotion, sequel, 2011, rubber and metal, variable dimensions.

• Zawartość ideowo – formalna przejawów malarstwa z ostatnich, XII. Documenta w Kassel w 2007 r. w pracach Moniki Baer, Lee Lozano, Poula Gernesa, Johna Mc Crackena, Juana Davili, Xie Nanxinga, Lucasa Duwenhöggera, Kerry Jamesa Marshalla;

• Bieżące malarstwo polskie w ekspozycji 23. Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie w 2010 r. w pełnej video- rejestracji wystawy ze szcze-gólną ekspozycją różnorodności udziału toruńskich artystów malarzy w Festiwalu.

• Ogólnopolskie 8. Triennale Małych Form Malarskich w Toruniu w 2010 r. ze szczególnie rozwojowym dla formuły udziałem artystów toruńskich;

• Malarstwo Dzieła Roku 2011 ZPAP – Toruń. Udział toruńskich malarek oraz młodzieży w kreowaniu nowych poglądów na malarstwo i trendów.

• Przykłady malarstwa z pawilonów narodowych i wystawy programowej Illumination 54. Biennale di Venezia w Esposizione Internazionale d’ Arte w 2011 r.

• Pełna video prezentacja i szczegółowa analiza formy estetyczno – artystycznej grafiki bieżącej z Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie w 2009 r. Niespodziewany triumf linorytu i eschatologii.

• Wnikliwy przegląd grafiki polskiej na 7. Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach w 2009 r. Problematyka ideowo – artystyczna nominacji do Grand Prix. Wyraźny udział artystów toruńskich.

• Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej z Krakowa 2009 r. Wyjątkowa nowość materiałowo - techniczna: grafika lentikularna.

• Przegląd dzieł rzeźbiarskich, aranżacji przestrzennych, environment i prac czasoprzestrzennych eksponowanych na XII. Documenta w Kassel 2007 r. oraz na 53. i 54. Esposizione Internazionale d’ Arte la Biennale di Venezia w 2009 i 2011 r. Dzieła m.in.: Tanaki Atsuko, Jorze Oteiza, Luis Sacilotto, Bĕli Kolářovej, Miry Schendel, Charlotte Posenenske, Márii Bartuszovej, Aliny Szapocznikow, Mary Kelly, Johna McCrackena, Cosimy von Bonin, Churchilla Madikidy, Zheng Guogu, Andreia Monastyrskiego, Ai Weiwei, Lili Dujourie, Iole de Freitag, Petera Friedla, Simryn Gill, Sheeli Gowdy, Romualda Hazoume, Billa Kouélaný, Ingo Manlano-Ovalle, Andreasa Siekmanna.

• Przegląd konwencji plakatu oraz bogata prezentacja wystawy 22. Międzynarodowego Biennale Plakatu w Muzeum Plakatu w Wilanowie w 2010 r. Analiza prac wyróżnionych i nagrodzonych na tle przeglądu wszystkich publikowanych w katalogu prac 22 MBP.

Opis metod i form realizacji:

Wykłady realizowane są w postaci bezpośrednio i żywo komentowanej video prezentacji dzieł nagranych w bezpośredniej ich video rejestracji na najważniejszych, cyklicznych wystawach sztuki bieżącej, wymienionych w programie.

Literatura:

Zalecane źródła wiedzy:

Książki, katalogi, wydawnictwa i czasopisma z zakresu sztuki współczesnej, a zwłaszcza dla Aktualiów Sztuki 2012/13:

• Książki, katalogi, wydawnictwa i czasopisma z zakresu sztuki aktualnej, a zwłaszcza dla Aktualiów Sztuki 2012/13:

1. Katalog 54. Esposizione Internazionele d’ Arte la Biennale di Venezia. ILLUMInazioni. Marsilio 2011.

2. Short guide. ILLUMInazioni. La biennale di Venezia. 54. Esposizione Internazionale d’ Arte. Marsilio 2011.

3. dOCUMENTA (13) Das Buch der Bücher, Katalog 1/3 Kassel 9/6 – 16/9/2012. Hatje Cantz. 2012.

4. dOCUMENTA (13) Das Begleitbuch / The Guidebook, Katalog / Catalog 3/3, Kassel 9/6 – `16/9/2012. Hatje Cantz.

2012.

5. Katalog Prague Biennale 5. Prague Biennale Photo 2. Giancarlo Politi Editore – Flash Art. Milan, Italy 2011.

6. Katalog - gazeta 7. Berlin Biennale für zeitgenösische Kunst. Dumont, 2012.

7. Katalog art forum Berlin. The International Art Show,

3 – 07.10.2012. Messe Berlin, 2012.

8. Katalog 23 Międzynarodowe Biennale Plakatu, Warszawa 2012. Muzeum Plakatu w Wilanowie. 2012.

9. Katalog międzynarodowe triennale grafiki, kraków 2012.international print triennial krakow 2012 Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki

w Krakowie.

10. Katalog 24. Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego. Szczecin 2012. ZPAP, Szczecin, 2012.

11. Katalog 8. Triennale Grafiki Polskiej.The 8th Tiennial of Polish Graphics. Katowice 2012. Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, 2012.

12. Katalog Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej.Grand Prix of Young Polish Print. Kraków 2012. 15.09-14.10.2012. Kontenery Containers Kraków pl. Szczepański.

13. Katalog horyzont horizon. ArsGrafia PrintArt 2012. folia academiae, Katowice 2012. 15.09-02.10.2012. Rondo Sztuki. Katowice 2012.

14. Katalog 8 Biennale Małych Form Malarskich. Toruń 2010. Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2010.

15. Przewodnik 14th Media Art Biennale WRO 2011. Alternative Now. WRO Center. Wrocław 2011.

16. Katalog 20. jubileuszowy festiwal polskich wideoklipów Yach Film 2011. Gdańsk, 2011.

17. Katalog Dzieło Roku 2012. Salon Wiosenny 2012. XXXVIII Konkurs Dzieło Roku 2012. ZPAP Toruń, 2013.

18. Folder SKYWAY’12. Narodziny gwiazdy. Toruń, 21 – 25.08.2011. Toruńska Agenda Kulturalna. Toruń, 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia:

• warunkiem zaliczenia przedmiotu Aktualia Sztuki dla studentów Grafiki, Malarstwa i Rzeźby jest jedynie obecność na 30 godzinach wykładu w jednym semestrze (letnim) odnotowana na liście obecności;

• nieobecności na wykładach generują zaliczenie semestru na podstawie kolokwium.

Kryteriami ocen egzaminu z Aktualiów Sztuki dla studiów doktoranckich i kolokwium zaliczeniowego – w przypadku nieobecności na wykładach - dla pozostałych kierunków studiów, są:

• Rozległość i szczegółowość znajomości dzieł zapamiętanych z video prezentacji poszczególnych wystaw, a zwłaszcza analiz i komentarzy do dzieł eksponowanych na Biennale di Venezia, Documenta w Kassel, Biennale w Pradze i Berlinie oraz przeglądów ściśle profesjonalnych, związanych ze specjalizacją podejmowaną na studiach doktoranckich.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Smużny
Prowadzący grup: Wiesław Smużny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Wykład - Egzamin lub zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot Aktualia Sztuki w sposób poglądowy – plastyczny i obrazowy zapoznaje studentów z dziełami sztuki bieżącej, eksponowanymi w ostatnich edycjach wybranych wystaw międzynarodowych – krajowych i zagranicznych, krajowych oraz lokalnych, stanowiących przegląd aktualnej twórczości w zakresie grafiki, malarstwa i rzeźby, rysunku, intermediów i multimediów. Stałym źródłem dostarczanego w postaci foto- i video- rejestracji materiału poglądowego wykładu są ostatnie:

Documenta w Kassel, Esposizione Internazionale d’ Arte la Biennale di Venezia, Berlin Biennale, Prague Biennale, Berlin Art Forum, Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie, Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, Biennale Sztuki Mediów WRO we Wrocławiu, Art Moves w Toruniu, Międzynarodowy Festiwal Światła Sky Way w Toruniu, Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie, Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach, Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej w Krakowie.

Pełny opis:

• Złożoność problematyki sztuki bieżącej pod ideowo - programowym hasłem " Von Athen lernen" ostatnich, 14. documenta w Kassel 2017 r. pod dyrekcją Adama Szymczyka. Rozwój autonomicznych, pawilonowo – domkowych instalacji dzieł w poza muzealnej, ekologicznej przestrzeni zieleni miejskiej, parków i ogrodów. Domy – domki całościowej, ideowo-artystycznej, życiowo programowej, familiarnej ekspozycji idei-pracowni-ekspozycji artysty (Thea Djordjadze, Jimmie Durham, Anna Maria Maiolino, Joan Jonas, Natascha Sadr Haghighian, Araya Rasdjarmrearnsook, Rosemarie Trockel). Spektakularne, żywo roślinne, giga- i mikro- instalacje i manifestacje neoekologizmu w sztuce w przestrzeni Karlsaue (Song Dong, Massimo Bartolini, AND,AND,AND, Maria Loboda).

• Giga galeryjne, tapetowe, druki vlepki i rysunki

w Documenta-Halle i Fridericianum (Goshka Macuga,

Thomas Bayrle, Julie Mehretu). Handmedowa giga

nadprodukcja popularyzacji ikon współczesnej i dawnej,

historycznej kultury i sztuki w magazynie Yan Lei.

Restytucja działalności rysunkowej w giga pulpitach

ekspozycyjnych prac Gustava Metzgera. Wyrafinowane

video instalacje MOON Kyugwon & JEON Joonho.

Plastyczne, transparentno-przestrzenne, interdyscypli-

narne dzieło Nalini Malani.

• dOCUMENTA (13) - Fridericianum: Przejmujące dzieła i konteksty sztuki dawnej we współczesności,

w skomplikowanej, para- kolekcjonerskiej zbieraninie

i grze wątków ideowych, napędzających koncepcję

dOCUMENTA (13). Prace: Korbinian Aigner, Kader

Attia, Baktrian Princesses and Balafré, Alighiero Boetti,

Kristina Buch, Llyn Foulkes, Mark Lombardi, Fabio

Mauri, Giorgio Morandi, Sopheap Pich, Doreen Reid

Nakamarra, Warlimpirrnga Tjapaltjarri, Lawrence

Weiner.

• dOCUMENTA (13) – Neue Galerie: klasycznie muzealne ekspozycje autorsko reprezentatywnych dzieł i cyklów prac autorów o wypracowanej pozycji w sztuce bieżącej jak i nowo odkrytych, takich jak: Kadim Ali, Gordon Bennett, Emily Carr, Geoffrey Farmer, Susan Hiller, Sanja Iveković, Adriana Lara, Maria Martins, Zanele Muholi, Roman Ondák, Margeret Preston, Wael Shawky.

• dOCUMENTA (13) – Ottoneum: instalacyjne ekspozycje proekologicznych wątków ideowych następ. autorów: Maria Thereza Alves, Mark Dion, Toril Johannesen, Amar Kanwar, Claire Pentecost, Aase Termon Rygh.

• dOCUMENTA (13) – Orangerie: panoramiczne video projekcje oraz prace interdyscyplinarne o związkach ideowych z nauką. Autorzy: Erkki Kurenniemi, David Link, Mika Taanila, Jeronimo Voss, Konrad Zuse.

• Zawartość ideowa i programowa sztuki światowej eksponowanej na 55. Esposizione Internazionale d’ Arte la Biennale di Venezia Il Palazzo Enciclopedico. Sztuka zdystansowana wobec bieżącej problematyki społeczno-politycznej świata. Przywołująca idee i wartości autonomiczne, znaczące poznawczo i trwalsze dla jej samorealizacji.

• Zawartość ideowa i programowa sztuki 55. Esposizione Internazionale d’ Arte la Biennale di Venezia 2013 r. prezentowanej w ponad 70. pawilonach narodowych, m.in. Australii, Belgii, Czechosłowacji, Chin, Danii, Egiptu, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei, krajów nordyckich, Łotwy, Niemiec, Rosji, Szwajcarii, Urugwaju, USA, Wenezueli, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch.

• Zawartość ideowa i programowa interdyscyplinarnego działu Prague Biennale 6 – 2013

• Zawartość ideowa i programowa Expanded Painting na Prague Biennale 6

• Prague Biennale Photo 3 – 2013 r. kuratorstwa Pavla Vancata:

- "Photography, Reconstructed"

• 14. Biennale Sztuki Mediów WRO 2011. Alternative. Now

Pokaz videorejestracji wystaw, projekcji, performance’ów i koncertów wrocławskiego Biennale. Gość specjalny Biennale – mega prowokator – rewolucjoner: Istvan Kantor (CA).

• Problematyka ideowo – artystyczna Berlin Biennale 7 – 2012 r. kuratorstwa Artura Żmijewskiego.

Sztuka zaangażowana, sztuka polityczna.

Kompromitacja ideologii konwergencji i współżycia obcych sobie i wykluczających się idei społecznych, politycznych i religijnych. Ekspozycje konfliktu społecznego w imię sprawiedliwości i zadośćuczynienia. Ekspozycja potrzeby ekspiacji i pojednania w imię internacjonalnego przykładu przyjaźni i współdziałania. Ekspozycja spektakularnej i drażniącej ideologii ruchu społecznego, np. odrodzenia się żydowskiego w Polsce. Zaniechanie utopii społecznych. Bunt dramatów istnienia i niepewności jutra. Egzystencjalne niepokoje. Jednostkowe i grupowe, aktywne manifestacje przeciw zniewoleniu i nieprawidłowościom życia społecznego.

Literatura:

• Książki, katalogi, wydawnictwa i czasopisma z zakresu sztuki aktualnej, a zwłaszcza dla Aktualiów Sztuki 2014/15:

1. Katalog 55. Esposizione Internazionele d’ Arte la Biennale di Venezia. Il Palazzo Enciclopedico. Marsilio 2013.

2. Short guide. Il Palazzo Enciclopedico. La biennale di Venezia. 55. Esposizione Internazionale d’ Arte. Marsilio 2013.

3. dOCUMENTA (13) Das Buch der Bücher, Katalog 1/3 Kassel 9/6 – 16/9/2012. Hatje Cantz. 2012.

4. dOCUMENTA (13) Das Begleitbuch / The Guidebook, Katalog / Catalog 3/3, Kassel 9/6 – `16/9/2012. Hatje Cantz.

2012.

5. Katalog Prague Biennale 6. Prague Biennale Photo 3. Giancarlo Politi Editore – Flash Art. Milan, Italy 2011.

6. Katalog 8. Berlin Biennale für zeitgenösische Kunst. Dumont, 2014.

7. Katalog 24. Międzynarodowe Biennale Plakatu, Warszawa 2014. Muzeum Plakatu w Wilanowie. 2014.

8. Katalog międzynarodowe triennale grafiki, kraków 2012.international print triennial krakow 2012 Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki

w Krakowie.

9. Katalog 24. Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego. Szczecin 2012. ZPAP, Szczecin, 2012.

10. Katalog 8. Triennale Grafiki Polskiej.The 8th Tiennial of Polish Graphics. Katowice 2012. Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, 2012.

11. Katalog Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej.Grand Prix of Young Polish Print. Kraków 2012. 15.09-14.10.2012. Kontenery Containers Kraków pl. Szczepański.

12. Katalog horyzont horizon. ArsGrafia PrintArt 2012. folia academiae, Katowice 2012. 15.09-02.10.2012. Rondo Sztuki. Katowice 2012.

13. Katalog 9. Biennale Małych Form Malarskich. Toruń 2013. Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2013.

14. Przewodnik 14th Media Art Biennale WRO 2014. Alternative Now. WRO Center. Wrocław 2014..

16. Katalog Dzieło Roku 2014 Konkurs Dzieło Roku 2012. ZPAP Toruń, 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Smużny
Prowadzący grup: Wiesław Smużny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Wykład - Egzamin lub zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot Aktualia Sztuki w sposób poglądowy – plastyczny i obrazowy zapoznaje studentów z dziełami sztuki bieżącej, eksponowanymi w ostatnich edycjach wybranych wystaw międzynarodowych – krajowych i zagranicznych, krajowych oraz lokalnych, stanowiących przegląd aktualnej twórczości w zakresie grafiki, malarstwa i rzeźby, rysunku, intermediów i multimediów. Stałym źródłem dostarczanego w postaci foto- i video- rejestracji materiału poglądowego wykładu są ostatnie:

Documenta w Kassel, Esposizione Internazionale d’ Arte la Biennale di Venezia, Berlin Biennale, Prague Biennale, Berlin Art Forum, Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie, Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, Biennale Sztuki Mediów WRO we Wrocławiu, Art Moves w Toruniu, Międzynarodowy Festiwal Światła Sky Way w Toruniu, Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie, Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach, Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej w Krakowie.

Pełny opis:

• Złożoność problematyki sztuki bieżącej pod ideowo - programowym hasłem " Von Athen lernen" ostatnich, 14. documenta w Kassel 2017 r. pod dyrekcją Adama Szymczyka. Rozwój autonomicznych, pawilonowo – domkowych instalacji dzieł w poza muzealnej, ekologicznej przestrzeni zieleni miejskiej, parków i ogrodów. Domy – domki całościowej, ideowo-artystycznej, życiowo programowej, familiarnej ekspozycji idei-pracowni-ekspozycji artysty (Thea Djordjadze, Jimmie Durham, Anna Maria Maiolino, Joan Jonas, Natascha Sadr Haghighian, Araya Rasdjarmrearnsook, Rosemarie Trockel). Spektakularne, żywo roślinne, giga- i mikro- instalacje i manifestacje neoekologizmu w sztuce w przestrzeni Karlsaue (Song Dong, Massimo Bartolini, AND,AND,AND, Maria Loboda).

• Giga galeryjne, tapetowe, druki vlepki i rysunki

w Documenta-Halle i Fridericianum (Goshka Macuga,

Thomas Bayrle, Julie Mehretu). Handmedowa giga

nadprodukcja popularyzacji ikon współczesnej i dawnej,

historycznej kultury i sztuki w magazynie Yan Lei.

Restytucja działalności rysunkowej w giga pulpitach

ekspozycyjnych prac Gustava Metzgera. Wyrafinowane

video instalacje MOON Kyugwon & JEON Joonho.

Plastyczne, transparentno-przestrzenne, interdyscypli-

narne dzieło Nalini Malani.

• dOCUMENTA (13) - Fridericianum: Przejmujące dzieła i konteksty sztuki dawnej we współczesności,

w skomplikowanej, para- kolekcjonerskiej zbieraninie

i grze wątków ideowych, napędzających koncepcję

dOCUMENTA (13). Prace: Korbinian Aigner, Kader

Attia, Baktrian Princesses and Balafré, Alighiero Boetti,

Kristina Buch, Llyn Foulkes, Mark Lombardi, Fabio

Mauri, Giorgio Morandi, Sopheap Pich, Doreen Reid

Nakamarra, Warlimpirrnga Tjapaltjarri, Lawrence

Weiner.

• dOCUMENTA (13) – Neue Galerie: klasycznie muzealne ekspozycje autorsko reprezentatywnych dzieł i cyklów prac autorów o wypracowanej pozycji w sztuce bieżącej jak i nowo odkrytych, takich jak: Kadim Ali, Gordon Bennett, Emily Carr, Geoffrey Farmer, Susan Hiller, Sanja Iveković, Adriana Lara, Maria Martins, Zanele Muholi, Roman Ondák, Margeret Preston, Wael Shawky.

• dOCUMENTA (13) – Ottoneum: instalacyjne ekspozycje proekologicznych wątków ideowych następ. autorów: Maria Thereza Alves, Mark Dion, Toril Johannesen, Amar Kanwar, Claire Pentecost, Aase Termon Rygh.

• dOCUMENTA (13) – Orangerie: panoramiczne video projekcje oraz prace interdyscyplinarne o związkach ideowych z nauką. Autorzy: Erkki Kurenniemi, David Link, Mika Taanila, Jeronimo Voss, Konrad Zuse.

• Zawartość ideowa i programowa sztuki światowej eksponowanej na 55. Esposizione Internazionale d’ Arte la Biennale di Venezia Il Palazzo Enciclopedico. Sztuka zdystansowana wobec bieżącej problematyki społeczno-politycznej świata. Przywołująca idee i wartości autonomiczne, znaczące poznawczo i trwalsze dla jej samorealizacji.

• Zawartość ideowa i programowa sztuki 55. Esposizione Internazionale d’ Arte la Biennale di Venezia 2013 r. prezentowanej w ponad 70. pawilonach narodowych, m.in. Australii, Belgii, Czechosłowacji, Chin, Danii, Egiptu, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei, krajów nordyckich, Łotwy, Niemiec, Rosji, Szwajcarii, Urugwaju, USA, Wenezueli, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch.

• Zawartość ideowa i programowa interdyscyplinarnego działu Prague Biennale 6 – 2013

• Zawartość ideowa i programowa Expanded Painting na Prague Biennale 6

• Prague Biennale Photo 3 – 2013 r. kuratorstwa Pavla Vancata:

- "Photography, Reconstructed"

• 14. Biennale Sztuki Mediów WRO 2011. Alternative. Now

Pokaz videorejestracji wystaw, projekcji, performance’ów i koncertów wrocławskiego Biennale. Gość specjalny Biennale – mega prowokator – rewolucjoner: Istvan Kantor (CA).

• Problematyka ideowo – artystyczna Berlin Biennale 7 – 2012 r. kuratorstwa Artura Żmijewskiego.

Sztuka zaangażowana, sztuka polityczna.

Kompromitacja ideologii konwergencji i współżycia obcych sobie i wykluczających się idei społecznych, politycznych i religijnych. Ekspozycje konfliktu społecznego w imię sprawiedliwości i zadośćuczynienia. Ekspozycja potrzeby ekspiacji i pojednania w imię internacjonalnego przykładu przyjaźni i współdziałania. Ekspozycja spektakularnej i drażniącej ideologii ruchu społecznego, np. odrodzenia się żydowskiego w Polsce. Zaniechanie utopii społecznych. Bunt dramatów istnienia i niepewności jutra. Egzystencjalne niepokoje. Jednostkowe i grupowe, aktywne manifestacje przeciw zniewoleniu i nieprawidłowościom życia społecznego.

Literatura:

• Książki, katalogi, wydawnictwa i czasopisma z zakresu sztuki aktualnej, a zwłaszcza dla Aktualiów Sztuki 2014/15:

1. Katalog 55. Esposizione Internazionele d’ Arte la Biennale di Venezia. Il Palazzo Enciclopedico. Marsilio 2013.

2. Short guide. Il Palazzo Enciclopedico. La biennale di Venezia. 55. Esposizione Internazionale d’ Arte. Marsilio 2013.

3. dOCUMENTA (13) Das Buch der Bücher, Katalog 1/3 Kassel 9/6 – 16/9/2012. Hatje Cantz. 2012.

4. dOCUMENTA (13) Das Begleitbuch / The Guidebook, Katalog / Catalog 3/3, Kassel 9/6 – `16/9/2012. Hatje Cantz.

2012.

5. Katalog Prague Biennale 6. Prague Biennale Photo 3. Giancarlo Politi Editore – Flash Art. Milan, Italy 2011.

6. Katalog 8. Berlin Biennale für zeitgenösische Kunst. Dumont, 2014.

7. Katalog 24. Międzynarodowe Biennale Plakatu, Warszawa 2014. Muzeum Plakatu w Wilanowie. 2014.

8. Katalog międzynarodowe triennale grafiki, kraków 2012.international print triennial krakow 2012 Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki

w Krakowie.

9. Katalog 24. Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego. Szczecin 2012. ZPAP, Szczecin, 2012.

10. Katalog 8. Triennale Grafiki Polskiej.The 8th Tiennial of Polish Graphics. Katowice 2012. Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, 2012.

11. Katalog Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej.Grand Prix of Young Polish Print. Kraków 2012. 15.09-14.10.2012. Kontenery Containers Kraków pl. Szczepański.

12. Katalog horyzont horizon. ArsGrafia PrintArt 2012. folia academiae, Katowice 2012. 15.09-02.10.2012. Rondo Sztuki. Katowice 2012.

13. Katalog 9. Biennale Małych Form Malarskich. Toruń 2013. Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2013.

14. Przewodnik 14th Media Art Biennale WRO 2014. Alternative Now. WRO Center. Wrocław 2014..

16. Katalog Dzieło Roku 2014 Konkurs Dzieło Roku 2012. ZPAP Toruń, 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Smużny
Prowadzący grup: Wiesław Smużny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Wykład - Egzamin lub zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot Aktualia Sztuki w sposób poglądowy – plastyczny i obrazowy zapoznaje studentów z dziełami sztuki bieżącej, eksponowanymi w ostatnich edycjach wybranych wystaw międzynarodowych – krajowych i zagranicznych, krajowych oraz lokalnych, stanowiących przegląd aktualnej twórczości w zakresie grafiki, malarstwa i rzeźby, rysunku, intermediów i multimediów. Stałym źródłem dostarczanego w postaci foto- i video- rejestracji materiału poglądowego wykładu są ostatnie:

Documenta w Kassel, Esposizione Internazionale d’ Arte la Biennale di Venezia, Berlin Biennale, Prague Biennale, Berlin Art Forum, Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie, Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, Biennale Sztuki Mediów WRO we Wrocławiu, Art Moves w Toruniu, Międzynarodowy Festiwal Światła Sky Way w Toruniu, Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie, Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach, Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej w Krakowie.

Pełny opis:

• Złożoność problematyki sztuki bieżącej pod ideowo - programowym hasłem " Von Athen lernen" ostatnich, 14. documenta w Kassel 2017 r. pod dyrekcją Adama Szymczyka. Rozwój autonomicznych, pawilonowo – domkowych instalacji dzieł w poza muzealnej, ekologicznej przestrzeni zieleni miejskiej, parków i ogrodów. Domy – domki całościowej, ideowo-artystycznej, życiowo programowej, familiarnej ekspozycji idei-pracowni-ekspozycji artysty (Thea Djordjadze, Jimmie Durham, Anna Maria Maiolino, Joan Jonas, Natascha Sadr Haghighian, Araya Rasdjarmrearnsook, Rosemarie Trockel). Spektakularne, żywo roślinne, giga- i mikro- instalacje i manifestacje neoekologizmu w sztuce w przestrzeni Karlsaue (Song Dong, Massimo Bartolini, AND,AND,AND, Maria Loboda).

• Giga galeryjne, tapetowe, druki vlepki i rysunki

w Documenta-Halle i Fridericianum (Goshka Macuga,

Thomas Bayrle, Julie Mehretu). Handmedowa giga

nadprodukcja popularyzacji ikon współczesnej i dawnej,

historycznej kultury i sztuki w magazynie Yan Lei.

Restytucja działalności rysunkowej w giga pulpitach

ekspozycyjnych prac Gustava Metzgera. Wyrafinowane

video instalacje MOON Kyugwon & JEON Joonho.

Plastyczne, transparentno-przestrzenne, interdyscypli-

narne dzieło Nalini Malani.

• dOCUMENTA (13) - Fridericianum: Przejmujące dzieła i konteksty sztuki dawnej we współczesności,

w skomplikowanej, para- kolekcjonerskiej zbieraninie

i grze wątków ideowych, napędzających koncepcję

dOCUMENTA (13). Prace: Korbinian Aigner, Kader

Attia, Baktrian Princesses and Balafré, Alighiero Boetti,

Kristina Buch, Llyn Foulkes, Mark Lombardi, Fabio

Mauri, Giorgio Morandi, Sopheap Pich, Doreen Reid

Nakamarra, Warlimpirrnga Tjapaltjarri, Lawrence

Weiner.

• dOCUMENTA (13) – Neue Galerie: klasycznie muzealne ekspozycje autorsko reprezentatywnych dzieł i cyklów prac autorów o wypracowanej pozycji w sztuce bieżącej jak i nowo odkrytych, takich jak: Kadim Ali, Gordon Bennett, Emily Carr, Geoffrey Farmer, Susan Hiller, Sanja Iveković, Adriana Lara, Maria Martins, Zanele Muholi, Roman Ondák, Margeret Preston, Wael Shawky.

• dOCUMENTA (13) – Ottoneum: instalacyjne ekspozycje proekologicznych wątków ideowych następ. autorów: Maria Thereza Alves, Mark Dion, Toril Johannesen, Amar Kanwar, Claire Pentecost, Aase Termon Rygh.

• dOCUMENTA (13) – Orangerie: panoramiczne video projekcje oraz prace interdyscyplinarne o związkach ideowych z nauką. Autorzy: Erkki Kurenniemi, David Link, Mika Taanila, Jeronimo Voss, Konrad Zuse.

• Zawartość ideowa i programowa sztuki światowej eksponowanej na 55. Esposizione Internazionale d’ Arte la Biennale di Venezia Il Palazzo Enciclopedico. Sztuka zdystansowana wobec bieżącej problematyki społeczno-politycznej świata. Przywołująca idee i wartości autonomiczne, znaczące poznawczo i trwalsze dla jej samorealizacji.

• Zawartość ideowa i programowa sztuki 55. Esposizione Internazionale d’ Arte la Biennale di Venezia 2013 r. prezentowanej w ponad 70. pawilonach narodowych, m.in. Australii, Belgii, Czechosłowacji, Chin, Danii, Egiptu, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei, krajów nordyckich, Łotwy, Niemiec, Rosji, Szwajcarii, Urugwaju, USA, Wenezueli, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch.

• Zawartość ideowa i programowa interdyscyplinarnego działu Prague Biennale 6 – 2013

• Zawartość ideowa i programowa Expanded Painting na Prague Biennale 6

• Prague Biennale Photo 3 – 2013 r. kuratorstwa Pavla Vancata:

- "Photography, Reconstructed"

• 14. Biennale Sztuki Mediów WRO 2011. Alternative. Now

Pokaz videorejestracji wystaw, projekcji, performance’ów i koncertów wrocławskiego Biennale. Gość specjalny Biennale – mega prowokator – rewolucjoner: Istvan Kantor (CA).

• Problematyka ideowo – artystyczna Berlin Biennale 7 – 2012 r. kuratorstwa Artura Żmijewskiego.

Sztuka zaangażowana, sztuka polityczna.

Kompromitacja ideologii konwergencji i współżycia obcych sobie i wykluczających się idei społecznych, politycznych i religijnych. Ekspozycje konfliktu społecznego w imię sprawiedliwości i zadośćuczynienia. Ekspozycja potrzeby ekspiacji i pojednania w imię internacjonalnego przykładu przyjaźni i współdziałania. Ekspozycja spektakularnej i drażniącej ideologii ruchu społecznego, np. odrodzenia się żydowskiego w Polsce. Zaniechanie utopii społecznych. Bunt dramatów istnienia i niepewności jutra. Egzystencjalne niepokoje. Jednostkowe i grupowe, aktywne manifestacje przeciw zniewoleniu i nieprawidłowościom życia społecznego.

Literatura:

• Książki, katalogi, wydawnictwa i czasopisma z zakresu sztuki aktualnej, a zwłaszcza dla Aktualiów Sztuki 2014/15:

1. Katalog 55. Esposizione Internazionele d’ Arte la Biennale di Venezia. Il Palazzo Enciclopedico. Marsilio 2013.

2. Short guide. Il Palazzo Enciclopedico. La biennale di Venezia. 55. Esposizione Internazionale d’ Arte. Marsilio 2013.

3. dOCUMENTA (13) Das Buch der Bücher, Katalog 1/3 Kassel 9/6 – 16/9/2012. Hatje Cantz. 2012.

4. dOCUMENTA (13) Das Begleitbuch / The Guidebook, Katalog / Catalog 3/3, Kassel 9/6 – `16/9/2012. Hatje Cantz.

2012.

5. Katalog Prague Biennale 6. Prague Biennale Photo 3. Giancarlo Politi Editore – Flash Art. Milan, Italy 2011.

6. Katalog 8. Berlin Biennale für zeitgenösische Kunst. Dumont, 2014.

7. Katalog 24. Międzynarodowe Biennale Plakatu, Warszawa 2014. Muzeum Plakatu w Wilanowie. 2014.

8. Katalog międzynarodowe triennale grafiki, kraków 2012.international print triennial krakow 2012 Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki

w Krakowie.

9. Katalog 24. Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego. Szczecin 2012. ZPAP, Szczecin, 2012.

10. Katalog 8. Triennale Grafiki Polskiej.The 8th Tiennial of Polish Graphics. Katowice 2012. Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, 2012.

11. Katalog Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej.Grand Prix of Young Polish Print. Kraków 2012. 15.09-14.10.2012. Kontenery Containers Kraków pl. Szczepański.

12. Katalog horyzont horizon. ArsGrafia PrintArt 2012. folia academiae, Katowice 2012. 15.09-02.10.2012. Rondo Sztuki. Katowice 2012.

13. Katalog 9. Biennale Małych Form Malarskich. Toruń 2013. Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2013.

14. Przewodnik 14th Media Art Biennale WRO 2014. Alternative Now. WRO Center. Wrocław 2014..

16. Katalog Dzieło Roku 2014 Konkurs Dzieło Roku 2012. ZPAP Toruń, 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)