Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cyfrowe Przetwarzanie Obrazu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-CPO-2Z-GW-Sj Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne
Nazwa przedmiotu: Cyfrowe Przetwarzanie Obrazu
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. zimowy - grafika warsztatowa (dm)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe: 180

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. przygotowanie do pracy na zajęciach (zebranie materiałów, zapoznanie się z przykładami, przygotowanie projektów): 100

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (zal. z oceną – przygotowanie i przedstawienie końcowej prezentacji): 15

4. Łącznie 295 godzin.


Informacja dotyczy nakładu pracy studenta w całym cyklu zajęć I-II roku.

Efekty uczenia się - wiedza:

1. Rozpoznaje możliwości aplikacji graficznych. K_W01

2. Rozróżnia dostępne narzędzia i funkcje programów. K_W01

3. Opisuje sposoby osiągania zaplanowanego efektu w grafice cyfrowej. K_W04

Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Posługuje się odpowiednimi środkami formalnymi i technicznymi. K_U06

2. Opracowuje fotomontaże, posługuje się retuszem. K_U06

3. Używa liternictwa i importowanej grafiki. K_U06

4. Tworzy autorski, cyfrowy collage. K_U03

5. Wykorzystuje elementy rysunku odręcznego w grafice cyfrowej. K_U07

6. Posługuje się twórczo cytatem fotograficznym. K_U07

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Podejmuje samodzielne działania artystyczne. K_K02

2. Doskonali narzędzia ekspresji twórczej. K_K01

3. Wykazuje zaangażowaną, kreatywną postawę. K_K04

Metody dydaktyczne:

1. Indywidualizacja kształcenia

2. Ćwiczenia poprzedzone prezentacjami i omówieniami, analizami nowych zadań

3. Wprowadzenie w problematykę zadania i pokaz przykładowych rozwiązań

4. Indywidualne korekty

Skrócony opis:

Cyfrowe przetwarzanie obrazu jest przedmiotem realizującym kreatywne stosowanie różnych metod rejestracji i przetwarzania obrazu cyfrowego. To przedmiot dla studentów kierunku grafika, obejmujący ćwiczenia z przygotowania i realizacji projektu z wykorzystaniem grafiki wektorowej i rastrowej.

Pełny opis:

Cyfrowe przetwarzanie obrazu jest przedmiotem w formie ćwiczeń, które realizowane są w programach graficznych w interaktywnym laboratorium komputerowym. Ćwiczenia polegają na wykonaniu zestawu zadań o wzrastającym stopniu złożoności i trudności – od podstaw poznania możliwości aplikacji, aż do kreatywnego ich wykorzystywania. Zakres zagadnień obejmuje m.in.: przygotowanie i realizację projektu z wykorzystaniem grafiki wektorowej (Illustrator) i rastrowej (Photoshop), a także przygotowanie pliku do edycji na urządzeniach elektronicznych, w tym druku na różnych nośnikach.

W ramach przedmiotu realizowane są zagadnienia z zakresu:

• funkcje aplikacji graficznych

• grafika na ekranie LCD – sposoby i metody kompozycyjnego organizowania płaszczyzny

• problematyka formalna – przestrzenie kolorów, rozszerzenia plików, współpraca aplikacji, import obrazów, itp.

• retusz i sposoby fotomontażu

• kompozycja literniczo-graficzną

• ilustracja do książki

• kompozycja wykorzystująca element rysunku odręcznego

• collage

• zaawansowany fotomontaż

• interpretacja idei-problemu za pomocą grafiki wektorowej i rastrowej

Literatura:

• Adobe Creative Team, Adobe Photoshop CS5. Oficjalny podręcznik, Helion, 2011

• Adobe Creative Team, Adobe Photoshop CS4. Oficjalny podręcznik, Helion, 2009

• Adobe Creative Team, Adobe Illustrator CS5. Oficjalny podręcznik, Helion, 2011

• Adobe Creative Team, Adobe Illustrator CS4. Oficjalny podręcznik, Helion, 2009

• http://tv.adobe.com

• http://www.lynda.com

• http://www.youtube.com/user/lyndapodcast

• Claudia McCue, Profesjonalny druk. Przygotowanie materiałów, Helion 2007

• Bruce Fraser, Jeff Schewe, Real World Camera Raw i Photoshop CS3. Efektywna obróbka zdjęć, Helion 2008

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie każdego semestru (roku) polega na przeglądzie prac oraz analizie, krytycznym omówieniu realizacji zadania / ćwiczenia oraz ocenie semestralnej.

2. Na ocenę składa się: obecność na zajęciach, zaangażowanie i aktywność na zajęciach, poziom rozumienia realizowanych zadań, ocena koncepcji i umiejętności tworzenia oryginalnych rozwiązań, umiejętność formułowania i prezentacji założeń artystycznych, biegłość techniczna.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Barczyk
Prowadzący grup: Tomasz Barczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Barczyk
Prowadzący grup: Jakub Jaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Barczyk
Prowadzący grup: Jakub Jaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Barczyk
Prowadzący grup: Jakub Jaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Barczyk
Prowadzący grup: Jakub Jaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Barczyk
Prowadzący grup: Jakub Jaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.