Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Liternictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-Lit-1L-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne
Nazwa przedmiotu: Liternictwo
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 rok, sem. letni - rzeźba i działania przestrzenne (dm)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Posiada podstawową wiedzę i umiejętności w dziedzinie sztuk plastycznych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 45 godz.


- udział w ćwiczeniach


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 45 godz.


- przygotowanie do ćwiczeń (czytanie literatury, przygotowanie warsztatu pracy, dokumentacja fotograficzna, przygotowanie ekspozycji rzeźbiarskiej)Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02 posiada wiedzę w dziedzinie sztuk plastycznych dotyczącą szeroko rozumianego warsztatu artystycznego

K_W03 posiada wiedzę dotyczącą uwarunkowań konstrukcyjnych, technicznych i technologicznych dla realizacji zadań rzeźbiarskich

K_W04 posiada specjalistyczną wiedzę na temat materiałów i narzędzi rzeźbiarskich

K_W05 posiada wiedzę dotyczącą sporządzania wstępnej dokumentacji dla potrzeb rzeźby, dokumentacji rejestrującej proces rzeźbiarski i dokumentacji dla potrzeb publikacji

K_W16 ma szczegółową wiedzę w zakresie unikatowych, tradycyjnych i nowych technik i technologii rzeźbiarskich niezbędną do realizacji własnych projektów artystycznych jak i współpracy w interdyscyplinarnych zespołach konserwatorsko – rzeźbiarskich i architektoniczno - rzeźbiarskich


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02 potrafi odnieść się do aktualnych zjawisk artystycznych

K_U05 umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie projektowania i realizacji prac artystycznych

K_U12 potrafi posługiwać się unikatowymi, tradycyjnymi oraz nowymi technikami i technologiami rzeźbiarskimi

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K05 posiada umiejętność krytycznej oceny działań artystycznych

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji

Skrócony opis:

Liternictwo to przedmiot obowiązkowy na kierunku Rzeźba.

Porusza tematykę z zakresu podstaw liternictwa oraz zasad projektowania układów literniczych stosowanych w projektach rzeźbiarskich. Realizowany jest w formie ćwiczeń o wzrastającym stopniu trudności i złożoności.

Pełny opis:

Przedmiot Liternictwo ma charakter praktyczny. Program kładzie nacisk na problematykę użycia litery w kompozycjach rzeźbiarskich płaskich i przestrzennych.

Zakres zadań wykonywanych przez studentów obejmuje teoretyczne podstawy liternictwa, zadania koncepcyjne oraz zagadnienia warsztatowe.

Realizowane bloki tematyczne:

- litera w kontekście historycznym

- podstawowe zasady projektowania układów literniczych

- relacja treść - forma

- obszary stosowania litery: medal, tablica, pomnik, obiekty przestrzenne

- zagadnienia warsztatowe

Literatura:

- Gawin Ambrowe, Paul Harris, Typografia

- Tibor Szanto, Pismo i styl

- R. Arnhem, Sztuka i percepcja wzrokowa

- Wasyl Kandinsky, Punkt i linia a płaszczyzna

- Wasyl Kandynsky, O duchowości w sztuce

- Władysław Kopaliński, Słownik symboli

- Kwartalnik i rocznik - CRP Orońsko

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia

-zaliczenie semestru polega na przeglądzie prac oraz analizie

i krytycznym omówieniu wykonanych zadań

- na ocenę składa się: obecność na zajęciach, bieżące

przygotowanie do zajęć, aktywność, poziom rozumienia

realizowanych zadań, biegłość manualna i techniczna,

terminowość wykonania, twórcza postawa w czasie realizacji zadań oraz

oryginalność koncepcji

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W16

K_U02, K_U05, K_U12

K_K01, K_K05

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Wierzbicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Wierzbicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Wierzbicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Wierzbicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Wierzbicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.