Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Aktualia Sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-OG-ASZ-Z-DM
Kod Erasmus / ISCED: 03.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0213) Sztuki plastyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Aktualia Sztuki
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot Aktualia Sztuki w sposób poglądowy – plastyczny i obrazowy zapoznaje studentów z dziełami sztuki bieżącej, eksponowanymi w ostatnich edycjach wybranych wystaw międzynarodowych – krajowych i zagranicznych, krajowych oraz lokalnych, stanowiących przegląd aktualnej twórczości w zakresie grafiki, malarstwa i rzeźby, rysunku, intermediów i multimediów. Stałym źródłem dostarczanego w postaci foto- i video- rejestracji materiału poglądowego wykładu są ostatnie:

Documenta w Kassel, Esposizione Internazionale d’ Arte la Biennale di Venezia, Berlin Biennale, Prague Biennale, Berlin Art Forum, Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie, Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, Biennale Sztuki Mediów WRO we Wrocławiu, Art Moves w Toruniu, Międzynarodowy Festiwal Światła Sky Way w Toruniu, Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie, Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach, Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej w Krakowie, „Kolor w grafice” w Toruniu, Yach Film w Gdańsku.

Pełny opis:

Treści programowe:

• Złożoność problematyki sztuki bieżącej z ostatniego 5. lecia rytmu wystaw Documenta: XII Documenta w 2007 r. i ostatnich dOCUMENTA (13) z 2012 r. Rozwój autonomicznych, pawilonowo – domkowych instalacji dzieł w poza muzealnej, ekologicznej przestrzeni zieleni miejskiej, parków i ogrodów. Domy – domki całościowej, ideowo-artystycznej, życiowo programowej, familiarnej ekspozycji idei-pracowni-ekspozycji artysty (Thea Djordjadze, Jimmie Durham, Anna Maria Maiolino, Joan Jonas, Natascha Sadr Haghighian, Araya Rasdjarmrearnsook, Rosemarie Trockel). Spektakularne, żywo roślinne, giga- i mikro- instalacje i manifestacje neoekologizmu w sztuce w przestrzeni Karlsaue (Song Dong, Massimo Bartolini, AND,AND,AND, Maria Loboda).

• Giga galeryjne, tapetowe, druki vlepki i rysunki

w Documenta-Halle i Fridericianum (Goshka Macuga,

Thomas Bayrle, Julie Mehretu). Handmedowa giga

nadprodukcja popularyzacji ikon współczesnej i dawnej,

historycznej kultury i sztuki w magazynie Yan Lei.

Restytucja działalności rysunkowej w giga pulpitach

ekspozycyjnych prac Gustava Metzgera. Wyrafinowane

video instalacje MOON Kyugwon & JEON Joonho.

Plastyczne, transparentno-przestrzenne, interdyscypli-

narne dzieło Nalini Malani.

• dOCUMENTA (13) - Fridericianum: Przejmujące dzieła i konteksty sztuki dawnej we współczesności,

w skomplikowanej, para- kolekcjonerskiej zbieraninie

i grze wątków ideowych, napędzających koncepcję

dOCUMENTA (13). Prace: Korbinian Aigner, Kader

Attia, Baktrian Princesses and Balafré, Alighiero Boetti,

Kristina Buch, Llyn Foulkes, Mark Lombardi, Fabio

Mauri, Giorgio Morandi, Sopheap Pich, Doreen Reid

Nakamarra, Warlimpirrnga Tjapaltjarri, Lawrence

Weiner.

• dOCUMENTA (13) – Neue Galerie: klasycznie muzealne ekspozycje autorsko reprezentatywnych dzieł i cyklów prac autorów o wypracowanej pozycji w sztuce bieżącej jak i nowo odkrytych, takich jak: Kadim Ali, Gordon Bennett, Emily Carr, Geoffrey Farmer, Susan Hiller, Sanja Iveković, Adriana Lara, Maria Martins, Zanele Muholi, Roman Ondák, Margeret Preston, Wael Shawky.

• dOCUMENTA (13) – Ottoneum: instalacyjne ekspozycje proekologicznych wątków ideowych następ. autorów: Maria Thereza Alves, Mark Dion, Toril Johannesen, Amar Kanwar, Claire Pentecost, Aase Termon Rygh.

• dOCUMENTA (13) – Orangerie: panoramiczne video projekcje oraz prace interdyscyplinarne o związkach ideowych z nauką. Autorzy: Erkki Kurenniemi, David Link, Mika Taanila, Jeronimo Voss, Konrad Zuse.

• Zawartość ideowa i programowa sztuki światowej eksponowanej na 54. Esposizione Internazionale d’ Arte la Biennale di Venezia ILLUMInazioni. Sztuka ironii krytycznej - ideologii i polityki, agitacji i propagandy. Dzieła autorów zasłużonych, m.in. Bonvicini, Catelan, Byrne, Fritsch, Goldblatt, Ondak, Polke, Parreno, Sosnowska, West, Trockel i młodych, np. Yael Bartana z Izraela w pawilonie polskim.

• Zawartość ideowa i programowa sztuki 54. Esposizione Internazionale d’ Arte la Biennale di Venezia 2011 r. prezentowanej w ponad 70. pawilonach narodowych, m.in. Australii, Austrii, Azji Centralnej, Belgii, Brazylii, Czechosłowacji, Chin, Danii, Egiptu, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei, krajów Ameryki Południowej, krajów nordyckich, Litwy, Łotwy, Luksemburga, Niemiec, Rosji, Rumunii, Serbii, Szwajcarii, Ukrainy, Urugwaju, USA, Wenezueli, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch.

• Zawartość ideowa i programowa interdyscyplinarnego działu Prague Biennale 5 – 2011 pt. Art in General :

- Crossroads: India Escalate. Sztuka bieżąca Indii o globalnych i uniwersalnych, humanistycznych wątkach oraz przywiązaniu uwagi do zmysłowości ciała w kategoriach żywiołu życia.

- …to perceive in the darkness of the present…

twórczości artystów czeskich redefiniujących aktualne status quo myślenia i działania post konceptualnego.

- At dĕláme co dĕláme, nemůžeme se s Vámi spojit artystów słowackich poruszających problemy braku międzyludzkiej komunikacji i samotności człowieka współczesnego.

- Les affinités sélectives twórczości 7. artystów kanadyjskich weryfikującej status artysty w społeczeństwie.

• Zawartość ideowa i programowa krótkiego przeglądu sztuki artystów z Włoch na Prague Biennale 5

w Focus Italy:

- Domesticity o włoskim domostwie, lokalnym oswojeniu się

i przywiązaniu do mistrzostwa, stabilizacji i związku interesów tradycji i kulturowej innowacji w życiu.

- The crisis of confidence Prace o kryzysie zaufania w demo-

kratycznym społeczeństwie i państwie prawa w kontekście kryzysogennych nadużyć finansowych instytucji bankowych.

• Prague Biennale Photo 2 – 2011 r.:

- Romantic construct / Romantický konstrukt – prace foto medialne o miękkiej penetracji światła w pejzażu i naturze roślin, krzewów i kwiatów. Również postaci ludzi zanurzonych w pejzażu.

-Inside – outside: Some aspects of contemporary polish photography z pracami m.in. Adama Lacha, Adama Pańczuka, Dominiki Truszczyńskiej, Joanny Zastrożnej i Alberta Zawady.

• 14. Biennale Sztuki Mediów WRO 2011. Alternative. Now

Pokaz videorejestracji wystaw, projekcji, performance’ów i koncertów wrocławskiego Biennale. Gość specjalny Biennale – mega prowokator – rewolucjoner: Istvan Kantor (CA).

• Problematyka ideowo – artystyczna Berlin Biennale 7 – 2012 r. kuratorstwa Artura Żmijewskiego.

Sztuka zaangażowana, sztuka polityczna.

Kompromitacja ideologii konwergencji i współżycia obcych sobie i wykluczających się idei społecznych, politycznych i religijnych. Ekspozycje konfliktu społecznego w imię sprawiedliwości i zadośćuczynienia. Ekspozycja potrzeby ekspiacji i pojednania w imię internacjonalnego przykładu przyjaźni i współdziałania. Ekspozycja spektakularnej i drażniącej ideologii ruchu społecznego, np. odrodzenia się żydowskiego w Polsce. Zaniechanie utopii społecznych. Bunt dramatów istnienia i niepewności jutra. Egzystencjalne niepokoje. Jednostkowe i grupowe, aktywne manifestacje przeciw zniewoleniu i nieprawidłowościom życia społecznego.

• 20. Yach Film Festiwal, Gdańsk, 2011.

Pokaz videoclipów nominowanych do nagród w kategoriach: debiut, animacja, kreacja aktorska, innowacja. Praca m.in. Anny Caban, absolwentki Grafiki 2011 w kategorii debiuty.

Literatura:

• Książki, katalogi, wydawnictwa i czasopisma z zakresu sztuki aktualnej, a zwłaszcza dla Aktualiów Sztuki 2012/13:

1. Katalog 54. Esposizione Internazionele d’ Arte la Biennale di Venezia. ILLUMInazioni. Marsilio 2011.

2. Short guide. ILLUMInazioni. La biennale di Venezia. 54. Esposizione Internazionale d’ Arte. Marsilio 2011.

3. dOCUMENTA (13) Das Buch der Bücher, Katalog 1/3 Kassel 9/6 – 16/9/2012. Hatje Cantz. 2012.

4. dOCUMENTA (13) Das Begleitbuch / The Guidebook, Katalog / Catalog 3/3, Kassel 9/6 – `16/9/2012. Hatje Cantz.

2012.

5. Katalog Prague Biennale 5. Prague Biennale Photo 2. Giancarlo Politi Editore – Flash Art. Milan, Italy 2011.

6. Katalog - gazeta 7. Berlin Biennale für zeitgenösische Kunst. Dumont, 2012.

7. Katalog 23 Międzynarodowe Biennale Plakatu, Warszawa 2012. Muzeum Plakatu w Wilanowie. 2012.

8. Katalog międzynarodowe triennale grafiki, kraków 2012.international print triennial krakow 2012 Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki

w Krakowie.

9. Katalog 24. Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego. Szczecin 2012. ZPAP, Szczecin, 2012.

10. Katalog 8. Triennale Grafiki Polskiej.The 8th Tiennial of Polish Graphics. Katowice 2012. Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, 2012.

11. Katalog Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej.Grand Prix of Young Polish Print. Kraków 2012. 15.09-14.10.2012. Kontenery Containers Kraków pl. Szczepański.

12. Katalog horyzont horizon. ArsGrafia PrintArt 2012. folia academiae, Katowice 2012. 15.09-02.10.2012. Rondo Sztuki. Katowice 2012.

13. Katalog 8 Biennale Małych Form Malarskich. Toruń 2010. Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2010.

14. Przewodnik 14th Media Art Biennale WRO 2011. Alternative Now. WRO Center. Wrocław 2011.

15. Katalog 20. jubileuszowy festiwal polskich wideoklipów Yach Film 2011. Gdańsk, 2011.

16. Katalog Dzieło Roku 2012. Salon Wiosenny 2012. XXXVIII Konkurs Dzieło Roku 2012. ZPAP Toruń, 2013.

17. Folder SKYWAY’12. Narodziny gwiazdy. Toruń, 21 – 25.08.2011. Toruńska Agenda Kulturalna. Toruń, 2012.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Smużny
Prowadzący grup: Wiesław Smużny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Smużny
Prowadzący grup: Wiesław Smużny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Smużny
Prowadzący grup: Wiesław Smużny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Smużny
Prowadzący grup: Wiesław Smużny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Smużny
Prowadzący grup: Wiesław Smużny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Smużny
Prowadzący grup: Wiesław Smużny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)