Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Aktualia Sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-OG-ASZ-Z-DM
Kod Erasmus / ISCED: 03.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0213) Sztuki plastyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Aktualia Sztuki
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot Aktualia Sztuki w sposób poglądowy – plastyczny i obrazowy zapoznaje studentów z dziełami sztuki bieżącej, eksponowanymi w ostatnich edycjach wybranych wystaw międzynarodowych – krajowych i zagranicznych, krajowych oraz lokalnych, stanowiących przegląd aktualnej twórczości w zakresie grafiki, malarstwa i rzeźby, rysunku, intermediów i multimediów. Stałym źródłem dostarczanego w postaci foto- i video- rejestracji materiału poglądowego wykładu są ostatnie:

Documenta w Kassel, Esposizione Internazionale d’ Arte la Biennale di Venezia, Berlin Biennale, Prague Biennale, Berlin Art Forum, Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie, Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, Biennale Sztuki Mediów WRO we Wrocławiu, Art Moves w Toruniu, Międzynarodowy Festiwal Światła Sky Way w Toruniu, Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie, Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach, Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej w Krakowie, „Kolor w grafice” w Toruniu, Yach Film w Gdańsku.

Pełny opis:

Problematyka wykładu wg stanu sztuki prezentowanej na 15. Documenta w Kassel w 2022 roku i najważniejszych pawilonach narodowych 59. Esposizione Internazionale d’Arte la Biennale di Venezia w 2022 r.

Kolektyw dyrekcji artystycznej 15. Documenta w Kassel. Artyści – aktywiści z Indonezji gospodarzami programowymi Wystawy.

Artistic Direction – ruangrupa:

Ade Darmawan, Ajeng Nurul Aini, Daniella Fitria Praptono, Farid Rakun, Indra Ameng, Iswanto Hartono, Julia Sarisetiati, Mirwan Andan, Reza Afisina

Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej podłożem ideowo-artystycznym sztuki aktualnej.

- Procesualizm jako pojemna formuła dla zjawisk sztuki społecznie zaangażowanej.

- Sztuka zaangażowana a sztuka estetyczna.

- Sztuka krytyczna a warsztaty edukacji artystycznej. Sztuka projektów i war-sztatów artystycznych.

- Joseph Beuys i jego rzeźba społeczna. „7000 dębów zamiast etatów administracji państwowej”. Idea każdego człowieka jako artysty.

- Dęby z akcji sadzenia 7000. Dębów w latach 1982 – 1987 przed Museum Fridericianum.

- Dan Perjovschi na kolumnach portyku Museum Fridericianum.

Generosity, Regeneration, Transparency, Indepandance, Sufficieny, Local Achor and most of all Humor, 2022

- Ambasada Aborygenów.

- Fundacje i organizacje wsparcia twórczości sztuki bieżącej, humorystycznie traktowane przez Perjovschiego.

- Założenia Lumbung Stories jako wydawnictwa międzynarodowego sztuki siedmiu książek w ośmiu językach na pięciu kontynentach.

- Richard Bell w twórczości prezentowanej na 15. dOCUMENTA w Kassel 2022r. Hasła, tematy i konflikt społeczny emanujący z obrazów Richarda Bella.

- Ruru Kids w Museum Fridericianum.

- *foundationClas*collective w enuncjacjach słownych na zwisach banerów I. i II. piętra absydy Museum Fridericianum.

- Warsztaty artystyczne migrantów wykluczanych w strukturach społecznych Niemiec remedium dowartościowania człowieka jako obywatela.

- Krytyka instytucji akademii sztuk pięknych w kontekście życia migrantów.

- Siedziska, pochylnie i inne urządzenia warsztatowe oraz składy i instalacje służące partycypacji widza i kreatora drobnych działań.

- Unconditional Bench (ławka bezwarunkowa), 2022. Nieformalny badawczy projekt designerski RURU ArtLab w indonezyjskiej praktyce

- Gudskul Temuwall, 2022. Obraz ścienny powiększony - szkiców i notatek

z podróży w latach 2020 – 2022 podczas funkcjonowania platformy spotkań poruszających wartości i mechanizmy służące kolektywizmowi.

- Sekalah Temujalar (School of Temujalar), 2022. Instalacja infrastruktury pedagogicznej, audio, kamera, rysunki, gry, Internet, moduły, PC, materiały drukowane, meble.

- Gudskul jako szkoła Temujalar oznaczająca kolektywne studia artystyczne uprawiane również podczas 15. dOCUMENTA.

- Elementy „witrażowe” w oknie Fridericianum oraz planszeta tekturowa uczestnicząca w demonstracjach Taring Padi.

- Rozrys naścienny past: personal views, skill, knowledge; present – future: social, ethic, cultural core – why?, how?, what?, what for?

- Gudskul Collective Studies Stories, 2018-2021 Instalacja materiałów archiwalnych, dokumentacji, publikacji i filmów o dotychczasowych studiach kolektywu Gudskul.

- Waluku Mapping wybory z 88 gwiazd, które reprezentują aktywność w Kassel.

- Stoisko interakcji, gry i zabawy tematycznej Gudskul. Instrukcja do zachowań – 43 zwroty akcji. Inspiruj siebie, inspiruj innych & inspiruj nas. Nasze ciała są wystarczające.

- Gudskul – Spekulacyjna gra planszowa jako forma dyskutowania pomysłów indywidualnych na forum kolektywu uczestników gry.

- Rysunek uwarunkowań i uzależnień: – przestrzeń – praca w Internecie – ekipa – program działania – wartości wspólnoty – infrastruktura > system operacyjny.

- Gudskul – Temujalar Digital Platform, 2021 – 2022 – internetowa platforma ponad granicznego działania kolektywu artystycznego.

- Rekwizytornia Gudskul ze stanowiskiem Pomnika Pokoju upamiętniającego dolę 200000 kobiet i dziewcząt z Azji i południowego Pacyfiku wykorzystywanych seksualnie przez armię japońską podczas II. wojny światowej.

- Gudskul – gra w szachy ujawniająca możliwości gracz-a/-ki w układzie czterech uczestników gry.

- OPEN – hasło haseł zachęcające do rozmów i uczestnictwa, m.in. w komento-waniu prześmiewczym dialogujących kół ratunkowych dwu wron.

- Podręczniki dobrej szkoły przeglądające się w ciekawskich lusterkach – od wymowy do curriculum vitae i ringu metafor dla obcokrajowców.

- Pracownia i warsztaty życiowe i artystyczne Gudskul – rezultaty uczestnictwa podczas 15. dOCUMENTA.

- Kałuże, wylewy i zalewy galarety groszkowej zieleni na podłodze, pod ścianami i na Nie jesteśmy tylko studentami na całym korpusie wentylatora.

- TOKONOMA - kolektyw z Kassel zaproszony przez Gudskul.

- „Do Niemiec przyjechałam sama i byłam nieletnia. Kiedy powiedziałam, że chcę studiować sztukę, nie potraktowano mnie poważnie. Musiałam walczyć z systemem, który stworzył tak wiele przeszkód, aby nie pozwolić mi przejść tą drogą, od presji prawnej do presji moralnej”.

- „Nie jesteśmy tylko studentami, żyjemy drugim życiem. I gotowi jesteśmy żyć trzecim i piątym, a nawet ósmym życiem jako studenci. Uczenie się oduczając się i stając się własnymi nauczycielami.”

- „Jaka jest różnica między różnorodnością występów a rzeczywistością. Zmiana strukturalna”?

- „Proaktywnie służąc nieobsłużeni, będąc przywódcami, których potrzebujemy, wykonując wymaganą pracę, pozostając zawsze świadomymi złożoności i potrzeb, wykraczających poza podejścia normatywne, utrzymując wspierające środowiska dla zaangażowania. Współpraca i zawsze angażowanie społeczności zamiast powtarzania kolejnego -izmu”.

- OFF-Biennale Budapest i the European Roma Institute of Art and Culture w 15. dOCUMENTA.

- Małgorzata Mirga-Tas z pięcioma obrazami tekstylnymi repezentująca OFF-Biennale Budapest.

- Tamás Péli, Narodziny, 1983.

- János Balázs, obrazy na szkle Bajka, Rodzina, Ptaki, Ulica obfitości.

- Obrazki Mary Oláh wypełnione tekstem poruszającym narrację sceny.

- Celja Stojka, Rysunki z czasów Zagłady.

- Dokumentacja czarnej przeszłości i teraźniejszości.

- Podziały tematyczne przestrzeni ekspozycyjnej Muzeum Fridericianum.

- Keleketla ! Library (Portal historii i narracji, sztuki i edukacji kulturalnej

z przestrzenią performatywną ośrodka w Johannesburgu, Afryka Południowa.

- Centrum sztuki Waza z Lubumbashi, Republika Kongo. Tumba Makonga, Ilunga Kangele Richard, Pierre Kahenga, Sari Midernacht, Bodil Furu, Patrick Mudukereza. Walemba, 2022 videoinstatacja pod kopułą.

- Mapping działań performatywnych oraz tablica znamionowa Keleketli.

- Yorúbá vowels i yorúbá consonants – samogłoski i spółgłoski j. joruba.

- Urodziłem się podczas ostatnich zbiorów orzeszków ziemnych przed przybyciem Niemców.

- Warsztat designerski prototypów El Warcha.

- Siwa platformę – L’Economat at Redeyef. Przywołanie historii kopalni fosforydów w górzystej Tunezji mieście Gafsa, gdzie dawne centrum życia gospodarczego pełni funkcję aktywizacji kulturalnej bezrobotnych górników i ich rodzin.

- Półeczka i narożnikowa instalacja – na podłogowa i przyścienna brył fosfory-dów.

- Album prac plastycznych powstałych na zajęciach edukacyjnych. Napisy arab-skie, dekalkomanie, abstrakcje spontaniczne,

- Pokoik izolacji jednostkowej, relaksu, skupienia i przyjęć.

- Projekt Art Works – warsztat edukacji plastycznej dla osób neurotycznych.

- Mandale oraz przegląd slajdów warsztatu arteterapii.

- Selma Selman artystka rodzinnego buntu i demontażu cywilizacji technicznej.

- Bezautorski „Pokój wyciszenia”.

- Blacha falista z odzysku i nowsza materiałem wysłonowym environment ekspozycyjnego artystów afrykańskich.

- Wajukuu Art Project – malarstwo i obiekty instalacyjne z Afryki.

- Wywiady, komentarze, ekspozycje postaw artystycznych w video przekazie artystów z Afryki.

- Obiekt instalacji symbolicznej autorstwa Shabu Mwangi (Kongo), Wrapped Reality, 2022 (Opakowana rzeczywistość).

- Obiekt instalacji symbolicznej autorstwa Ngugi Waweru (Kongo), Kahiu kogi gatemaga mwene, 2022 (…).

- Carlos Rodriguez Cárdenas, Manera de marchar Adelante, ( sposób marszu do przodu) mural z Hawany reprodukowany przez Andreasa Ujbanyi.

- Wajukuu Art Project – Lazarus Tumbuti, Sometimes in July, 2021(Czasem w lipcu), akryl na płótnie.

- Britto Art Trust (Bangladesz), twórczość kolektywna na targowisku z rodzinną kuchnią odnosząca się do praw ziemi i żywności.

- Britto Art Trust, Chayachobi – Mural Project on Bangla Cinema, 2022, akryl na płótnie i ścianie, mega mural naścienny.

- Britto Art Trust, Rasad – Food Objects, 2022 – lokalny bazar artykułów spożywczych i supershop.

- Baan Noorg Collaborative Arts and Culture (nie zarobkowa 35. osobowa inicjatywa artystyczna powstała w 2011 roku w Nong Pho w Tajlandii).

- Baan Noorg Collaborative Arts and Culture, Churning Milk Mini Ramp, 2022 (deskorolkowa rampa).

- Lumbung Press (kolektyw druku offsetowego w ramach 15. dOCUMENTA.

- Taring Padi, ponad 100 plansz figuratywnych na tekturach z odzysku zakotwionych w trawniku przed budynkiem wystawy publicznej przeniesionej z głównego miejsca 15. dOCUMENTA na Friedrichplatz do podmiejskiego domu kultury.

- 16. osobowy indonezyjski kolektyw artystyczny Taring Padi z Djakarty, wyrosły na protestach studenckich przeciw dyktaturze Suharto w filmie dokumentalnym z osobistą prezentacją wybranych realizacji kartonowych i graficznych o dużej dozie realizmu przedstawienia, bez deformacji.

- Wyraziste oraz przeładowane postaciami, głowami i twarzami banery i grafika wypukłodruku o wymowie krytycznej służąca walce młodego pokolenia o nieskorumpowany świat.

- Black Quantum Futurism, How Do You Experience Time?

- Madeyoulook z Johannesburga (Molemo Moiloa i Nare Mokgotho), Mafolofolo, 2022 z koncertem dźwięków budzącej się nocy południowo-afrykańskiej na poziomicowych praktykablach.

- Wyróżniony Złotym Lwem pawilon narodowy Wielkiej Brytanii prezentujący Sonię Boyce i jej „Feeling Her Way” na 59. Biennale di Venezia.

- Pawilon narodowy Francji - Zineb Sedira„Les rêves n’ont pas de titre”, wyposażenie życiowego i produkcyjnego environment Zineba w latach jego dziennikarskiej i foto- filmowej pracy.

- Vladimir Nikolić, Camminare con l’acqua (Chodzenie z wodą) w pawilonie narodowym Serbii zasługujące na wyróżnienie.

- Pawilon Australii z Marco Fusinato i „Katastrofami” wyświetlanymi krótko i energetycznie na bazie dźwięku – hałasu i wizualnego chaosu.

- The Milk of Drams – tytuł 59. Biennale di Venezia.

- “Przeczarowując świat” Małgorzaty Mirgi-Tas, artystki polskiej romskiego pochodzenia w pawilonie narodowym Polonia.

Literatura:

• Książki, katalogi, wydawnictwa i czasopisma z zakresu sztuki aktualnej, a zwłaszcza dla Aktualiów Sztuki 2012/13:

1. Katalog 54. Esposizione Internazionele d’ Arte la Biennale di Venezia. ILLUMInazioni. Marsilio 2011.

2. Short guide. ILLUMInazioni. La biennale di Venezia. 54. Esposizione Internazionale d’ Arte. Marsilio 2011.

3. dOCUMENTA (13) Das Buch der Bücher, Katalog 1/3 Kassel 9/6 – 16/9/2012. Hatje Cantz. 2012.

4. dOCUMENTA (13) Das Begleitbuch / The Guidebook, Katalog / Catalog 3/3, Kassel 9/6 – `16/9/2012. Hatje Cantz.

2012.

5. Katalog Prague Biennale 5. Prague Biennale Photo 2. Giancarlo Politi Editore – Flash Art. Milan, Italy 2011.

6. Katalog - gazeta 7. Berlin Biennale für zeitgenösische Kunst. Dumont, 2012.

7. Katalog 23 Międzynarodowe Biennale Plakatu, Warszawa 2012. Muzeum Plakatu w Wilanowie. 2012.

8. Katalog międzynarodowe triennale grafiki, kraków 2012.international print triennial krakow 2012 Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki

w Krakowie.

9. Katalog 24. Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego. Szczecin 2012. ZPAP, Szczecin, 2012.

10. Katalog 8. Triennale Grafiki Polskiej.The 8th Tiennial of Polish Graphics. Katowice 2012. Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, 2012.

11. Katalog Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej.Grand Prix of Young Polish Print. Kraków 2012. 15.09-14.10.2012. Kontenery Containers Kraków pl. Szczepański.

12. Katalog horyzont horizon. ArsGrafia PrintArt 2012. folia academiae, Katowice 2012. 15.09-02.10.2012. Rondo Sztuki. Katowice 2012.

13. Katalog 8 Biennale Małych Form Malarskich. Toruń 2010. Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2010.

14. Przewodnik 14th Media Art Biennale WRO 2011. Alternative Now. WRO Center. Wrocław 2011.

15. Katalog 20. jubileuszowy festiwal polskich wideoklipów Yach Film 2011. Gdańsk, 2011.

16. Katalog Dzieło Roku 2012. Salon Wiosenny 2012. XXXVIII Konkurs Dzieło Roku 2012. ZPAP Toruń, 2013.

17. Folder SKYWAY’12. Narodziny gwiazdy. Toruń, 21 – 25.08.2011. Toruńska Agenda Kulturalna. Toruń, 2012.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Smużny
Prowadzący grup: Wiesław Smużny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Smużny
Prowadzący grup: Wiesław Smużny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Smużny
Prowadzący grup: Wiesław Smużny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)