Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rysunek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-Rys-AW-3Z-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0210) Sztuka
Nazwa przedmiotu: Rysunek
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe 3 rok sem zimowy Architektura wnętrz s1
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. 30 godzin - ćwiczenia (godziny kontaktowe).

2. 30 godzin - praca własna (godziny niekontaktowe)

- praca domowa utrwalająca studiowane zagadnienia rysunkowe.

Efekty uczenia się - wiedza:

Wiedza

Student


K_W01: posiada wiedzę dotyczącą uwarunkowań,

technicznych i technologicznych dla realizacji

zadań rysunkowych

K_W02: posiada wiedzę na temat materiałów i narzędzi

służących do rysowania

K_W03: posiada wiedzę dotyczącą przechowywania

i oprawiania rysunków

K_W04: posiada wiedzę dotyczącą anatomii człowieka

konieczną do tworzenia rysunków postaci

człowieka

K_W05: dysponuje wiedzą na temat rysunku

i jego związków z innymi dyscyplinami sztuki

K_W06: rozpoznaje i rozumie złożoność zagadnień

stylistycznych rysunku

K_W07: wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji

pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi

aspektami rysunku

K_W08: Zna zasady i warunki niezbędne do tego,

aby wypowiedź artystyczna stała się

komunikatywna i istotna dla odbiorcy

K_W09: ma podstawową wiedzę dotyczącą

bezpieczeństwa i higieny pracy

Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętności

Student:

K_U01: posiada umiejętności umożliwiające obrazowanie

natury i własnych koncepcji projektowych

K_U04: potrafi wykorzystać nabytą wiedzę o anatomii

człowieka konieczną do tworzenia obrazu postaci

K_U03: potrafi zastosować wiedzę pochodzącą z obserwacji

i wiadomości o technikach rysunku do obrazowania

K_U04: potrafi rozpoznawać i wykorzystywać tradycyjne

style i techniki rysunku

K_U05: potrafi przygotować dokumentację swojej twórczości

rysunkowej

K_U06: tworzy prace rysunkowe komunikatywne

dla odbiorcy

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Kompetencje społeczne

Student:

K_K01: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

K_K02: posiada umiejętność krytycznej oceny

K_K03: potrafi komunikować się z odbiorcami dzieł sztuki

tworząc pola do dyskusji, edukacji i wzajemnego

inspirowania się

Metody dydaktyczne:

omówienie tematu, ćwiczenie, korekta

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Rysunek jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów

kierunku Architektura Wnętrz

Obejmuje zestawy ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu zaawansowania.

Pełny opis:

Przedmiot rysunek realizowany jest w formie ćwiczeń.

Ćwiczenia są realizacją zadań o rosnącym

stopniu złożoności i trudności. Mają one charakter praktyczny. Obejmują zagadnienia artystyczne i warsztatowe.

Zmierzają do świadomego, opanowania rysunku koniecznego w projektowaniu.

Student powinien osiągnąć sprawność techniczną,

związaną z obrazowaniem na płaszczyźnie szanując autonomię dwuwymiarowości.

W tym celu są konieczne między innymi:

umiejętność wyznaczania proporcji

znajomość zasad perspektywy

dobór określonych środków wyrazu w tworzeniu obrazu oraz funkcja deformacji

umiejętne komponowanie

trafne rysunkowe wyznaczanie pola operacyjnego

świadomość różnic w obrazowaniu rzeczy, bazująca na tym co się widzi albo na tym co się wie

rysunek jako podstawowa forma zapisu własnych doznań i przemyśleń, pomysłów twórczych (pierwszy zapis)

rysunek jako ważna forma porozumiewania się z inną osobą (komunikat przekazujący informację)

rysunek jako odrębne medium w sztuce pozwalające na pełną wypowiedź artystyczną

rysunek dyscyplinujący myślenie i obnażający umiejętności, pokazujący autorowi dystans między wyobrażeniem a realizacją, stymulujący ciągły rozwój.

Literatura:

Literatura wymagana (obowiązkowa)

Rudolf Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa

Ernst H. Gombrich, Sztuka i złudzenie

Literatura zalecana (uzupełniająca)

Wasyl Kandynski, Punkt i linia a płaszczyzna

Ernst H. Gombrich Zmysł porządku

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia

zaliczenie każdego semestru polega na przeglądzie

realizowanych prac i krytycznym ich omówieniu

na ocenę składa się: obecność na zajęciach,

zaangażowanie i aktywność, poziom rozumienia

realizowanych zadań, ocena koncepcji i umiejętności

tworzenia oryginalnych rozwiązań,

stopień samodzielności wykonania ćwiczenia,

umiejętność formułowania i prezentacji założeń

artystycznych, biegłość techniczna i manualna,

umiejętność korzystania z materiałów i technologii oraz opanowanie warsztatu

K_W07, K_U06, K_K03

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Borcz
Prowadzący grup: Andrzej Borcz, Maciej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Rysunek jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów

kierunku Architektura Wnętrz

Obejmuje zestawy ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu zaawansowania.

Pełny opis:

Przedmiot rysunek realizowany jest w formie ćwiczeń.

Ćwiczenia są realizacją zadań o rosnącym

stopniu złożoności i trudności. Mają one charakter praktyczny. Obejmują zagadnienia artystyczne i warsztatowe.

Zmierzają do świadomego, opanowania rysunku koniecznego w projektowaniu.

Student powinien osiągnąć sprawność techniczną,

związaną z obrazowaniem na płaszczyźnie szanując autonomię dwuwymiarowości.

W tym celu są konieczne między innymi:

umiejętność wyznaczania proporcji

znajomość zasad perspektywy

dobór określonych środków wyrazu w tworzeniu obrazu oraz funkcja deformacji

umiejętne komponowanie

trafne rysunkowe wyznaczanie pola operacyjnego

świadomość różnic w obrazowaniu rzeczy, bazująca na tym co się widzi albo na tym co się wie

rysunek jako podstawowa forma zapisu własnych doznań i przemyśleń, pomysłów twórczych (pierwszy zapis)

rysunek jako ważna forma porozumiewania się z inną osobą (komunikat przekazujący informację)

rysunek jako odrębne medium w sztuce pozwalające na pełną wypowiedź artystyczną

rysunek dyscyplinujący myślenie i obnażający umiejętności, pokazujący autorowi dystans między wyobrażeniem a realizacją, stymulujący ciągły rozwój.

Literatura:

jak w części A

Uwagi:

Posiadanie podstawowych narzędzi do rysunku.

Każda praca wykonana na zajęciach w ramach godzin kontaktowych powinna być opisana (podpis autora, podpis prowadzącego, data wykonania pracy).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Borcz
Prowadzący grup: Andrzej Borcz, Maciej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Rysunek jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów

kierunku Architektura Wnętrz

Obejmuje zestawy ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu zaawansowania.

Pełny opis:

Przedmiot rysunek realizowany jest w formie ćwiczeń.

Ćwiczenia są realizacją zadań o rosnącym

stopniu złożoności i trudności. Mają one charakter praktyczny. Obejmują zagadnienia artystyczne i warsztatowe.

Zmierzają do świadomego, opanowania rysunku koniecznego w projektowaniu.

Student powinien osiągnąć sprawność techniczną,

związaną z obrazowaniem na płaszczyźnie szanując autonomię dwuwymiarowości.

W tym celu są konieczne między innymi:

umiejętność wyznaczania proporcji

znajomość zasad perspektywy

dobór określonych środków wyrazu w tworzeniu obrazu oraz funkcja deformacji

umiejętne komponowanie

trafne rysunkowe wyznaczanie pola operacyjnego

świadomość różnic w obrazowaniu rzeczy, bazująca na tym co się widzi albo na tym co się wie

rysunek jako podstawowa forma zapisu własnych doznań i przemyśleń, pomysłów twórczych (pierwszy zapis)

rysunek jako ważna forma porozumiewania się z inną osobą (komunikat przekazujący informację)

rysunek jako odrębne medium w sztuce pozwalające na pełną wypowiedź artystyczną

rysunek dyscyplinujący myślenie i obnażający umiejętności, pokazujący autorowi dystans między wyobrażeniem a realizacją, stymulujący ciągły rozwój.

Literatura:

jak w części A

Uwagi:

Posiadanie podstawowych narzędzi do rysunku.

Każda praca wykonana na zajęciach w ramach godzin kontaktowych powinna być opisana (podpis autora, podpis prowadzącego, data wykonania pracy).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Borcz
Prowadzący grup: Andrzej Borcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Rysunek jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów

kierunku Architektura Wnętrz

Obejmuje zestawy ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu zaawansowania.

Pełny opis:

Przedmiot rysunek realizowany jest w formie ćwiczeń.

Ćwiczenia są realizacją zadań o rosnącym

stopniu złożoności i trudności. Mają one charakter praktyczny. Obejmują zagadnienia artystyczne i warsztatowe.

Zmierzają do świadomego, opanowania rysunku koniecznego w projektowaniu.

Student powinien osiągnąć sprawność techniczną,

związaną z obrazowaniem na płaszczyźnie szanując autonomię dwuwymiarowości.

W tym celu są konieczne między innymi:

umiejętność wyznaczania proporcji

znajomość zasad perspektywy

dobór określonych środków wyrazu w tworzeniu obrazu oraz funkcja deformacji

umiejętne komponowanie

trafne rysunkowe wyznaczanie pola operacyjnego

świadomość różnic w obrazowaniu rzeczy, bazująca na tym co się widzi albo na tym co się wie

rysunek jako podstawowa forma zapisu własnych doznań i przemyśleń, pomysłów twórczych (pierwszy zapis)

rysunek jako ważna forma porozumiewania się z inną osobą (komunikat przekazujący informację)

rysunek jako odrębne medium w sztuce pozwalające na pełną wypowiedź artystyczną

rysunek dyscyplinujący myślenie i obnażający umiejętności, pokazujący autorowi dystans między wyobrażeniem a realizacją, stymulujący ciągły rozwój.

Literatura:

jak w części A

Uwagi:

Posiadanie podstawowych narzędzi do rysunku.

Każda praca wykonana na zajęciach w ramach godzin kontaktowych powinna być opisana (podpis autora, podpis prowadzącego, data wykonania pracy).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Borcz
Prowadzący grup: Andrzej Borcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Rysunek jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów

kierunku Architektura Wnętrz

Obejmuje zestawy ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu zaawansowania.

Pełny opis:

Przedmiot rysunek realizowany jest w formie ćwiczeń.

Ćwiczenia są realizacją zadań o rosnącym

stopniu złożoności i trudności. Mają one charakter praktyczny. Obejmują zagadnienia artystyczne i warsztatowe.

Zmierzają do świadomego, opanowania rysunku koniecznego w projektowaniu.

Student powinien osiągnąć sprawność techniczną,

związaną z obrazowaniem na płaszczyźnie szanując autonomię dwuwymiarowości.

W tym celu są konieczne między innymi:

umiejętność wyznaczania proporcji

znajomość zasad perspektywy

dobór określonych środków wyrazu w tworzeniu obrazu oraz funkcja deformacji

umiejętne komponowanie

trafne rysunkowe wyznaczanie pola operacyjnego

świadomość różnic w obrazowaniu rzeczy, bazująca na tym co się widzi albo na tym co się wie

rysunek jako podstawowa forma zapisu własnych doznań i przemyśleń, pomysłów twórczych (pierwszy zapis)

rysunek jako ważna forma porozumiewania się z inną osobą (komunikat przekazujący informację)

rysunek jako odrębne medium w sztuce pozwalające na pełną wypowiedź artystyczną

rysunek dyscyplinujący myślenie i obnażający umiejętności, pokazujący autorowi dystans między wyobrażeniem a realizacją, stymulujący ciągły rozwój.

Literatura:

jak w części A

Uwagi:

Posiadanie podstawowych narzędzi do rysunku.

Każda praca wykonana na zajęciach w ramach godzin kontaktowych powinna być opisana (podpis autora, podpis prowadzącego, data wykonania pracy).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Borcz
Prowadzący grup: Andrzej Borcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Rysunek jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów

kierunku Architektura Wnętrz

Obejmuje zestawy ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu zaawansowania.

Pełny opis:

Przedmiot rysunek realizowany jest w formie ćwiczeń.

Ćwiczenia są realizacją zadań o rosnącym

stopniu złożoności i trudności. Mają one charakter praktyczny. Obejmują zagadnienia artystyczne i warsztatowe.

Zmierzają do świadomego, opanowania rysunku koniecznego w projektowaniu.

Student powinien osiągnąć sprawność techniczną,

związaną z obrazowaniem na płaszczyźnie szanując autonomię dwuwymiarowości.

W tym celu są konieczne między innymi:

umiejętność wyznaczania proporcji

znajomość zasad perspektywy

dobór określonych środków wyrazu w tworzeniu obrazu oraz funkcja deformacji

umiejętne komponowanie

trafne rysunkowe wyznaczanie pola operacyjnego

świadomość różnic w obrazowaniu rzeczy, bazująca na tym co się widzi albo na tym co się wie

rysunek jako podstawowa forma zapisu własnych doznań i przemyśleń, pomysłów twórczych (pierwszy zapis)

rysunek jako ważna forma porozumiewania się z inną osobą (komunikat przekazujący informację)

rysunek jako odrębne medium w sztuce pozwalające na pełną wypowiedź artystyczną

rysunek dyscyplinujący myślenie i obnażający umiejętności, pokazujący autorowi dystans między wyobrażeniem a realizacją, stymulujący ciągły rozwój.

Literatura:

jak w części A

Uwagi:

Posiadanie podstawowych narzędzi do rysunku.

Każda praca wykonana na zajęciach w ramach godzin kontaktowych powinna być opisana (podpis autora, podpis prowadzącego, data wykonania pracy).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.