Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium Dyplomowe (część uzupełniająca pracy artystycznej)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-SDyp-II-5L-DM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne
Nazwa przedmiotu: Seminarium Dyplomowe (część uzupełniająca pracy artystycznej)
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 5 rok, sem. letni - grafika warsztatowa (dm)
Przedmioty obowiązkowe - 5 rok, sem. letni - projektowanie graficzne (dm)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony IV rok studiów kierunku Grafika, specjalności Grafika warsztatowa lub Projektowanie graficzne

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli, godziny kontaktowe: 60

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 120 godzin

Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 60 godzin

Łącznie: 240 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

rozpoznaje różne rodzaje tradycyjnych i najnowszych technik graficznych, K_W 01

zna warsztat i technologię tradycyjnych i najnowszych technik graficznych, K_W 01

zna biegle możliwości cyfrowych rejestratorów obrazu i programów komputerowych do ich obróbki,

ma świadomość powiązań własnej twórczości z historią i teorią grafiki, K_W 03

jest przekonany o konieczności poszukiwania nowych, twórczych rozwiązań, K_W 05

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

wybiera metody i środki odpowiednie do realizacji artystycznych projektów, K_U 01

komponuje komunikat wizualny zbudowany z różnorodnych środków przekazu: obrazu, ruchu i dźwięku, K_U 02,

potrafi samodzielnie realizować własne projekty twórcze, K_U 03

definiuje i analizuje zasadnicze zagadnienia kreacji wizualnej własnych projektów artystycznych, K_U 06, K_U 08

twórczo posługuje się tradycyjnymi technikami i mediami elektronicznymi w indywidualnej kreacji artystycznej. K_U 07

realizuje projekt dyplomu artystycznego, K_U 07

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

jest przekonany o potrzebie pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych doświadczeń warsztatowych, K_K01

wykazuje zaangażowaną, kreatywną postawę wobec otaczającej rzeczywistości wizualnej, K_K04, K_K05

Metody dydaktyczne:

Zajęcia są prowadzone w oparciu o metodę indywidualizowania procesu nauczania a podstawową formą ich realizacji są ćwiczenia poprzedzane omówieniem tematów, prezentacją dokumentacji prac i oraz wspólną analizą zadań. Analizowany jest każdy z przedstawianych projektów. Podczas realizacji prac przeprowadzane są indywidualne korekty pod kątem spełniania określonych założeń projektowych, problemów technicznych oraz ich jakości artystycznej.

Skrócony opis:

Seminarium dyplomowe na specjalności Grafika warsztatowa przeznaczone jest do podsumowania założeń merytorycznych i artystycznych związanych z realizacją dwuczęściowej pracy dyplomowej tj. dyplomu artystycznego oraz części uzupełniającej z zakresu: projektowania graficznego lub animacji komputerowej lub fotografii oraz grafiki warsztatowej dla studentów specjalności projektowanie graficzne.

Pełny opis:

Seminarium dyplomowe realizowane jest w formie obserwacji, analizy i oceny pracy studentów realizujących pracę dyplomową z zakresu grafiki w pracowniach: grafiki multimedialnej, litografii, sitodruku, wklęsłodruku, wypukłodruku.

Analiza merytorycznej problematyki związanej z koncepcją pracy, przygotowuje studentów do werbalizacji założeń projektu podczas egzaminu dyplomowego.

Realizowane bloki tematyczne:

Ocena koncepcji: założenia merytoryczne, ideowe i artystyczne.

Analiza i ocena indywidualnego sposobu wypowiedzi artystycznej (technika, technologia, cechy indywidualnego języka artystyczngo)

Wdrażanie studentów do sporządzenia adekwatnego i przekonywającego komentarza do pracy dyplomowej.

Przygotowanie studentów do publicznej prezentacji wykonanej pracy.

Literatura:

Strzemiński Władysław - Teoria widzenia. Kraków 1969, Wydawnictwo Literackie.

Jordi Catafal, Clara Oliva - Techniki graficzne

Andrzej Jurkiewicz - Podręcznik metod grafiki artystycznej, Arkady 1975

Ales Krejca - Techniki sztuk graficznych, WAiF - Warszawa

Jerzy Werner - Podstawy technologii malarstwa i grafiki

Franciszek Bunsch - Zasada podpisywania odbitek graficznych

Grafika artystyczna – podręcznik warsztatowy, red. Joanna i Stefan Ficner

Edward Zajicek, Elementy technologii głównego procesu powstawania filmu,

Tony White, The Animators Workbook, Nowy Jork 1984

Ryszard W. Kluszczyński - Społeczeństwo Informacyjne. Cyberkultura. Sztuka

Multimediów” Rabid, Kraków 2001

Katalogi wystaw grafiki

Opracowania multimedialne z zakresu sztuki, filmy wideo i telewizyjne programy o sztuce.

Internet.

T. Cyprian - Fotografia: technika i technologia, PWN 1972

Dan Simon, Fotografia cyfrowa – Biblia, Helion Gliwice 2005

Skott Kelby, Fotografia cyfrowa – edycja zdjęć, wyd. III, Helion Gliwice 2005

M. Freeman: Fotografia studyjna. Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa 1993

Antologia polskiej animacji, Polskie Wydawnictwa Audiowizualne

Antologia polskiej animacji eksperymentalnej, Polskie Wydawnictwa Audiowizualne

Jerry Beck, Sztuka animacji, Arkady 2006

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wykonanych prac, analiza i omówienie krytyczne z autorami w trakcie i na zakończenie semestru. Na ocenę w notacji punktowej składają się takie elementy jak: frekwencja i aktywność studenta na zajęciach, oryginalność koncepcji i umiejętność poszukiwania nowych rozwiązań, umiejętność formułowania i prezentacji założeń ideowych i artystycznych, biegłość techniczna, umiejętne użycie materiałów i technologii a przede wszystkim jakość artystyczna i estetyczna zrealizowanych prac.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Barczyk, Agata Dworzak-Subocz, Joanna Frydrychowicz-Janiak, Zdzisław Mackiewicz, Nikodem Pręgowski, Michał Rygielski, Krzysztof Skrzypczyk, Marek Zajko
Prowadzący grup: Zdzisław Mackiewicz, Witold Pochylski, Nikodem Pręgowski, Michał Rygielski, Krzysztof Skrzypczyk, Jakub Wawrzak, Anna Wysocka, Marek Zajko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu

Pełny opis:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu

Literatura:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Barczyk, Agata Dworzak-Subocz, Joanna Frydrychowicz-Janiak, Zdzisław Mackiewicz, Nikodem Pręgowski, Michał Rygielski, Krzysztof Skrzypczyk, Marek Zajko
Prowadzący grup: Agata Dworzak-Subocz, Zdzisław Mackiewicz, Witold Michorzewski, Michał Rygielski, Krzysztof Skrzypczyk, Jakub Wawrzak, Anna Wysocka, Marek Zajko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu

Pełny opis:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu

Literatura:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Barczyk, Agata Dworzak-Subocz, Joanna Frydrychowicz-Janiak, Zdzisław Mackiewicz, Nikodem Pręgowski, Michał Rygielski, Krzysztof Skrzypczyk, Marek Zajko
Prowadzący grup: Tomasz Barczyk, Marek Basiul, Agata Dworzak-Subocz, Ireneusz Kopacz, Zdzisław Mackiewicz, Witold Pochylski, Michał Rygielski, Krzysztof Skrzypczyk, Jakub Wawrzak, Marek Zajko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu

Pełny opis:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu

Literatura:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Barczyk, Agata Dworzak-Subocz, Joanna Frydrychowicz-Janiak, Zdzisław Mackiewicz, Nikodem Pręgowski, Michał Rygielski, Krzysztof Skrzypczyk, Marek Zajko
Prowadzący grup: Tomasz Barczyk, Marek Basiul, Agata Dworzak-Subocz, Jakub Jaszewski, Zdzisław Mackiewicz, Witold Pochylski, Michał Rygielski, Krzysztof Skrzypczyk, Jakub Wawrzak, Marek Zajko, Piotr Zaporowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu

Pełny opis:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu

Literatura:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.