Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium Dyplomowe (dyplom artystyczny)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-Sdyp-DA-5L-DM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne
Nazwa przedmiotu: Seminarium Dyplomowe (dyplom artystyczny)
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 5 rok, sem. letni - grafika warsztatowa (dm)
Przedmioty obowiązkowe - 5 rok, sem. letni - projektowanie graficzne (dm)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony IV rok studiów kierunku Grafika, specjalności Grafika warsztatowa

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe: 120

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, potrzebny do zaliczenia przedmiotu: 60

3. Czas wymagany do przygotowania się do obrony: 20

Całkowity nakład pracy studenta: łącznie 200 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

Posiada wszechstronną wiedzę w zakresie technik i technologii litografii, służących do realizacji własnych zamierzeń graficznych, a także wiedzę teoretyczną służącą rozwiązywaniu złożonych zagadnień formalnych w litografii K_W01

Posiada poszerzoną i samodzielnie rozwijaną wiedzę na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuk plastycznych (w tym szczególnie grafiki warsztatowej i użytkowej) i ich związku z innymi dziedzinami współczesnego życia K_W02

Rozumie wzajemne relacje między wiedzą teoretyczną a działaniami praktycznymi w dziedzinie grafiki warsztatowej, a także dostrzega ich znaczenie dla dalszego rozwoju własnej osobowości twórczej K_W04


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

posiada rozwiniętą umiejętność kreacji graficznej umożliwiającą realizowanie własnych oryginalnych litografii, ma dużą sprawność manualną w posługiwaniu się narzędziami w procesie kształtowania matrycy graficznej K_U01

potrafi realizować własne koncepcje artystyczne w ramach technik druku płaskiego, dokonuje przetworzeń plastycznych postrzeganej rzeczywistości K_U02

posiada umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji w procesie tworzenia prac graficznych i swobodę w posługiwaniu się językiem formy plastycznej dostępnym w technice litografii K_U03

posiada umiejętność uwzględniania w procesie twórczym aspektów estetycznych, społecznych, etycznych K_U04

posiada szeroki, wciąż rozwijany, zakres umiejętności warsztatowych, zwiększających możliwości twórcze podczas realizacji własnych koncepcji graficznych w technikach litografii K_U06

posiada umiejętność twórczego i niezależnego rozwiązywania zadań graficznych K_U07


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

wykazuje stałą potrzebę rozszerzania wiedzy i doświadczeń warsztatu litograficznego K_K01

ma potrzebę własnej ekspresji plastycznej w środowisku K_K02

posiada uwarunkowaną psychologicznie, bogatą wyobraźnię graficzną, którą ciągle rozwija, wykazuje silną wrażliwość na bogactwo form wizualnych otaczającego świata K_K03

wykazuje nawyk czynnego uczestnictwa w życiu artystycznym i twórczym K_K05

wyzwala inwencję twórczą swoją oraz odbiorcy K_K05


Skrócony opis:

Seminarium dyplomowe na specjalności Grafika warsztatowa przeznaczone jest do podsumowania założeń merytorycznych i artystycznych związanych z realizacją dwuczęściowej pracy dyplomowej tj. dyplomu artystycznego oraz części uzupełniającej z zakresu: projektowania graficznego lub animacji komputerowej lub fotografii oraz grafiki warsztatowej dla studentów specjalności projektowanie graficzne.

Pełny opis:

Seminarium dyplomowe realizowane jest w formie obserwacji, analizy i oceny pracy studentów realizujących pracę dyplomową z zakresu grafiki w pracowniach: grafiki multimedialnej, litografii, sitodruku, wklęsłodruku, wypukłodruku.

Analiza merytorycznej problematyki związanej z koncepcją pracy, przygotowuje studentów do werbalizacji założeń projektu podczas egzaminu dyplomowego.

Realizowane bloki tematyczne:

- Ocena koncepcji: założenia merytoryczne, ideowe i artystyczne.

- Analiza i ocena indywidualnego sposobu wypowiedzi artystycznej (technika, technologia, cechy indywidualnego języka artystycznego)

- Wdrażanie studentów do sporządzenia adekwatnego i przekonywającego komentarza do pracy dyplomowej.

- Przygotowanie studentów do publicznej prezentacji wykonanej pracy.

Literatura:

- Strzemiński Władysław - Teoria widzenia. Kraków 1969, Wydawnictwo Literackie.

- Jordi Catafal, Clara Oliva - Techniki graficzne

- Andrzej Jurkiewicz - Podręcznik metod grafiki artystycznej, Arkady 1975

- Ales Krejca - Techniki sztuk graficznych, WAiF - Warszawa

- Jerzy Werner - Podstawy technologii malarstwa i grafiki

- Franciszek Bunsch - Zasada podpisywania odbitek graficznych

- Grafika artystyczna – podręcznik warsztatowy, red. Joanna i Stefan Ficner

- Edward Zajicek, Elementy technologii głównego procesu powstawania filmu,

- Tony White, The Animators Workbook, Nowy Jork 1984

- Ryszard W. Kluszczyński - Społeczeństwo Informacyjne. Cyberkultura. Sztuka Multimediów” Rabid, Kraków 2001

- Katalogi wystaw grafiki

- Opracowania multimedialne z zakresu sztuki, filmy wideo i telewizyjne programy o sztuce.

- Internet.

- T. Cyprian - Fotografia: technika i technologia, PWN 1972

- Dan Simon, Fotografia cyfrowa – Biblia, Helion Gliwice 2005

- Skott Kelby, Fotografia cyfrowa – edycja zdjęć, wyd. III, Helion Gliwice 2005

- M. Freeman: Fotografia studyjna. Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa 1993

- Antologia polskiej animacji, Polskie Wydawnictwa Audiowizualne

- Antologia polskiej animacji eksperymentalnej, Polskie Wydawnictwa Audiowizualne

- Jerry Beck, Sztuka animacji, Arkady 2006

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wykonanych prac, analiza i omówienie krytyczne z autorami w trakcie i na zakończenie semestru. Na ocenę w notacji punktowej składają się takie elementy jak: frekwencja i aktywność studenta na zajęciach, oryginalność koncepcji i umiejętność poszukiwania nowych rozwiązań, umiejętność formułowania i prezentacji założeń ideowych i artystycznych, biegłość techniczna, umiejętne użycie materiałów i technologii a przede wszystkim jakość artystyczna i estetyczna zrealizowanych prac.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Basiul, Piotr Gojowy, Zdzisław Mackiewicz, Witold Michorzewski, Mirosław Pawłowski, Bogumiła Pręgowska
Prowadzący grup: Tomasz Barczyk, Piotr Gojowy, Zdzisław Mackiewicz, Witold Michorzewski, Mirosław Pawłowski, Nikodem Pręgowski, Marek Zajko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Basiul, Piotr Gojowy, Zdzisław Mackiewicz, Witold Michorzewski, Mirosław Pawłowski, Bogumiła Pręgowska
Prowadzący grup: Tomasz Barczyk, Marek Basiul, Piotr Gojowy, Jakub Jaszewski, Witold Michorzewski, Mirosław Pawłowski, Bogumiła Pręgowska, Nikodem Pręgowski, Jakub Wawrzak, Marek Zajko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Basiul, Piotr Gojowy, Zdzisław Mackiewicz, Witold Michorzewski, Mirosław Pawłowski, Bogumiła Pręgowska
Prowadzący grup: Tomasz Barczyk, Marek Basiul, Agata Dworzak-Subocz, Joanna Frydrychowicz-Janiak, Piotr Gojowy, Zdzisław Mackiewicz, Nikodem Pręgowski, Michał Rygielski, Jakub Wawrzak, Marek Zajko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Basiul, Piotr Gojowy, Zdzisław Mackiewicz, Witold Michorzewski, Mirosław Pawłowski, Bogumiła Pręgowska
Prowadzący grup: Tomasz Barczyk, Marek Basiul, Agata Dworzak-Subocz, Piotr Gojowy, Zdzisław Mackiewicz, Nikodem Pręgowski, Michał Rygielski, Jakub Wawrzak, Marek Zajko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.