Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania architektoniczne-budownictwo murowane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-BAM-1L-K-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Badania architektoniczne-budownictwo murowane
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 rok, sem. letni - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (s2)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Umiejętność przeprowadzenia kwerendy merytorycznej (źródłowej i bibliograficznej).

Sprawne posługiwanie się wiedzą z zakresu historii i organizacji budownictwa oraz historii technik budowlanych.

Umiejętność posługiwania się rysunkiem odręcznym w pracy terenowej oraz oprogramowaniem CAD.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem prowadzącego zajęcia: 30 godz. - 1 ECTS

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (repetytorium z historii technik budowlanych, historii rozwoju elementów i detali architektonicznych, poznanie polecanej literatury): 60 godz.-2 ECTS

3. Przygotowanie do kolokwium: 30 godz.-1 ECTS

Łącznie 120 godzin/4 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1- zna metodę i strukturę badań architektonicznych oraz ich miejsce w procesie prac konserwatorskich. K_W01

W2- zna budowę dokumentacji z badań architektonicznych. K_W02

W3- zna zasady graficznej interpretacji wniosków z przeprowadzonej analizy badawczej. K_W04

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1- potrafi wykorzystać zasoby archiwalne dla określenia i ukierunkowania zakresu badań architektonicznych. K_U01

U2- potrafi określić niezbędny zakres badań badań, przeprowadzić je "in situ" oraz zarejestrować wnioski w postaci graficznej, opisowej i fotograficznej. K_U03

U3- potrafi zdefiniować różne kategorie wartości tkwiących w zabytku, a następnie sformułować wnioski konserwatorskie. K_U5

U4- potrafi krytycznie oszacować dokumentację, co jest niezbędne w pracy w urzędach konserwatorskich. K_U07

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1- ma świadomość poziomu swojej wiedzy - swych kompetencji i niedostatków, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego i zawodowego. K_K02

K2- potrafi krytycznie oszacować profesjonalne specjalistyczne dokumentacje niezbędne w pracy w urzędach konserwatorskich. K_K05

K3- potrafi współpracować z innymi uczestnikami w procesie prac konserwatorskich. K_K06

Metody dydaktyczne:

Metoda ćwiczeniowa: w oparciu o przyswojony system oznaczania graficznego rozpoznawanych węzłów badawczych studenci analizują przedstawione przez prowadzącego różne sytuacje przestrzenno-chronologiczne zarejestrowane na zdjęciach lub dostrzeżone w pracy w terenie. Każda analizowana sytuacja jest podbudowana sprawdzaniem wiedzy z zakresu historii technik budowlanych oraz rozwoju elementów i detali architektonicznych.

Skrócony opis:

Rozszerzona wiedza o możliwościach badawczych materialnej struktury zabytku architektury (budownictwo murowane).

Pogłębiona wiedza o metodzie prowadzenia badań architektonicznych oraz opracowania wniosków z nich wynikających.

Pełny opis:

Charakterystyka badań architektonicznych pod kątem stosowanych metod oraz ich roli w programie i procesie prac konserwatorskich.

Prezentacja zasad graficznego dokumentowania wniosków z badań na różnych przykładach modelowych.

Krytyczna analiza przykładowych wcześniejszych opracowań z badań architektonicznych.

Odczytywanie przez studentów „węzłów” badawczych zarejestrowanych w zgromadzonym wcześniej materiale fotograficznym.

Odczytywanie węzłów w dostępnych budynkach zabytkowych i ich rejestracja rysunkowa zgodnie z przedstawionymi wcześniej zasadami.

Literatura:

Brykowska, M., Metody pomiarów i badań zabytków architektury, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003

Cramer, J., Handbuch der Bauaufnahme, Stuttgart 1984

Frazik, J. T., Megaskopowa analiza materiału, techniki i stratygrafii murów oraz tynków zabytkowych budowli, Czasopismo Techniczne. Budownictwo, R. 67, Kraków 1967, z.3, s. 1-15

Kajzer, L., Wstęp do badań archeologiczno-architektonicznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1986

Klein, U., Bauaufnahme und Dokumentation, 2001

Mader, G. Th., Angewandte Bauforschung, Darmstadt 2005

Schuller, M., Building Archeology, ICOMOS VII, Munchen 2002

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bazuje na aktywności studenta podczas zajęć oraz umiejętności wykorzystania wiedzy z przedmiotów wprowadzających w problematykę badań architektonicznych. Ocena z ćwiczeń terenowych

Obecność na zajęciach

Łączna ilość punktów 20- 100%

0-10 (50%) - ndst

11-12 (52-60%) - dst

13-14 (62-70%) - dst plus

15-16 (72-80%) - db

17-18 (82-90%) - db plus

19-20 (92-100%) - bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Zimnowoda-Krajewska
Prowadzący grup: Bożena Zimnowoda-Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Prarat
Prowadzący grup: Maciej Prarat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Prarat
Prowadzący grup: Maciej Prarat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Prarat
Prowadzący grup: Bożena Zimnowoda-Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Prarat
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.