Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia fotografii dokumentalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-FDO-2L-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia fotografii dokumentalnej
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

45 godzin - uczestnictwo w zajęciach


Student czynnie uczestniczy w zajęciach:


1. Teoretycznych - wprowadzenie do praktyki fotograficznej (poznanie zagadnień z zakresu: budowy, funkcji, trybów pracy aparatu fotograficznego i obiektywów, oświetlenia i źródeł światła, ekspozycji, fotografowania obiektów).


Zajęcia prowadzone są w sali wykładowej.


2. Praktycznych - podczas których fotografowane są wybrane obiekty sztuki oraz architektura Torunia.


Zajęcia prowadzone są w studio fotograficznym i w terenie.


Student podczas zajęć zespołowych wykonuje poszczególne czynności związane z fotografowaniem obiektów sztuki: praca z aparatem, oświetleniem. Uwzględnienia podczas fotografowania warunków przestrzennych, oświetleniowych, specyfiki fotografowanego obiektu oraz zastosowanych narzędzi pracy.

10 godz. praca własna studenta

Efekty uczenia się - wiedza:

student:


- wymienia podstawowe części budowy aparatu fotograficznego i obiektywów, układu celowniczego aparatu, podstawowe przyciski, pokrętła i wybieraki cyfrowego aparatu fotograficznego,


- objaśnia zastosowanie wybranych ustawień, funkcji oraz trybów pracy cyfrowej lustrzanki,


- wie, jaki obiektyw zastosuje podczas fotografowania wybranego obiektu sztuki,


- wymienia podstawowe kierunki oświetlenia i charakteryzuje je,


- charakteryzuje różne źródła światła stosowane w dokumentacji obiektów sztuki,


- objaśnia podstawowe terminy z zakresu oświetlenia: oświetlenie kierunkowe, miękkie i ostre, bezpośrednie i pośrednie, podstawowe i wypełniające, oświetlenie zastane i błyskowe, blik, polaryzacja, prawidłowa ekspozycja, prześwietlenie, niedoświetlenie, temperatura barwowa światła (WB), kontrast oświetleniowy,


- opisuje możliwości zastosowania oświetlenia zastanego oraz błyskowego, bezpośredniego i pośredniego, ostrego i miękkiego podczas fotografowania wybranych obiektów dzieł sztuki,


- prezentuje na przykładach możliwości wykorzystania w praktyce fotograficznej głębi ostrości.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: K_U10 Wykazuje się kreatywnością i wyobraźnią przestrzenną w przygotowaniu i aranżacji planu zdjęciowego A2_U11


U2: K_U13 Posiada umiejętności umożliwiające dokumentowanie i kreowanie rzeczywistości oraz własnych koncepcji projektowych poprzez fotograficzne medium A2_U16


U3: K_U14 Potrafi zastosować wiedzę pochodzącą z obserwacji oraz wiedzę o technikach i technologiach fotograficznych do obrazowania i projektowania. A2_U13


U3: K_U17 Umie podejmować samodzielne decyzje odnośnie realizacji i wykorzystania prac fotograficznych. A2_U13


U4: K_U20 Wykorzystując różne techniki, potrafi przygotować dokumentację wizualną twórczości własnej i cudzej, w tym – zastanego dziedzictwa materialnego. A2_U20
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności warsztatowych kompetencji i niedostatków, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i artystycznego. A2_K01


K2: K_K07 Potrafi realizować własne koncepcje plastyczne i projektowe za pomocą wizualnego języka fotografii, komunikatywnego dla odbiorcy. A2_K02


K3: K_K09 Posiada umiejętność krytycznej oceny użytkowego i artystycznego obrazu fotograficznego. A2_K04

Metody dydaktyczne:

Zajęcia podzielone są na części. Prezentacja zagadnień teoretycznych przez prowadzącego, następnie praca nad pomysłami do realizacji w studio i w terenie. Realizacja zdjęć i omówienie gotowych prac .

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- pomiaru w terenie

Skrócony opis:

Pracownia fotografii dokumentalnej obejmuje teoretyczne praktyczne zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami i metodami wykonania dokumentacji fotograficznej dzieł sztuki. Student zdobywa wiedzę i doświadczenie w zakresie technik stosowanych w dokumentacji. Poznaje tajniki warsztatu profesjonalnej fotografii dokumentacyjnej.

Pełny opis:

Zajęcia realizowane są w formie autorskich wykładów oraz zajęć praktycznych, podczas których przedstawiane są:

- aparaty fotograficzne (profesjonalne i amatorskie, analogowe i cyfrowe - podstawy),

- optyka fotograficzna: soczewki, typy obiektywów fotograficznych i ich zastosowanie,

- w stopniu zaawansowanym: budowę, tryby pracy oraz kreatywne wykorzystanie funkcji oraz możliwości lustrzanki cyfrowej,

- rodzaje oświetlenia stosowanego w fotografii,

- zagadnienia ekspozycji (prawidłowa ekspozycja) i błędów fotograficznych, ostrości, głębi ostrości,

- zagadnienia kompozycji obrazu fotograficznego, perspektywy i kąta widzenia obiektywu.

- możliwości zastosowania fotografii cyfrowej oraz różnych źródeł światła w dokumentacji dzieł sztuki, w tym:

- obiektów architektonicznych i wnętrz (analiza przykładowych realizacji),

- szczegółowe zagadnienia dotyczące oświetlenia oraz fotografowania obiektów płaskich i trójwymiarowych,

- możliwości wpływania na jakość obrazu fotograficznego przy zastosowaniu odpowiedniego oświetlenia, kąta widzenia aparatu, perspektywy,

- możliwości wpływania na jakość obrazu fotograficznego przy zastosowaniu wybranych: funkcji, ustawień cyfrowego aparatu fotograficznego, obiektywu, filtrów oraz formatów zapisu plików cyfrowych,

Na zajęciach praktycznych studenci realizują zadania związane z:

- prawidłowym posługiwaniem się aparatem fotograficznym, obiektywami, statywem,

- prawidłowym doborem funkcji i trybów pracy aparatu fotograficznego,

- prawidłową ekspozycją, uniknięciem błędów związanych z niewłaściwym doborem poszczególnych funkcji aparatu fotograficznego,

- poznaniem charakterystyki (budowa, zasady odwzorowania) poszczególnych obiektywów,

- analizą techniczną i merytoryczną wykonanych fotografii.

Literatura:

Lektura:

- Janina Mierzecka, "Fotografia zabytków i dzieł sztuki", ARKADY, 1959.

- Michael Freeman „Fotografia studyjna”, WNT, Warszawa, 1993

- Michael Freeman „Światło i oświetlenie w fotografii cyfrowej”, National Geographic, Warszawa, 2008

- Jerzy Fedak „Fotografia cyfrowa od A do Z”, Muza SA, Warszawa 2004

- Eberhard Schuy, „Fotografia produktowa”, Galaktyka, Łódź 2013

- Tomasz Gałązka „Sztuka fotografowania architektury. Ujęcia z dobrej perspektywy”, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012

- Tomasz J. Gałązka „Kompozycja obrazu fotograficznego”, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia

• zaliczenie polega na przeglądzie prac oraz ich analizie, krytycznym omówieniu realizacji zadania.

• na ocenę składa się: obecność na zajęciach, zaangażowanie i aktywność na zajęciach, poziom rozumienia realizowanych zadań, ocena koncepcji i umiejętności tworzenia oryginalnych rozwiązań, umiejętność korzystania z technologii, opanowanie warsztatu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Adamski
Prowadzący grup: Adam Adamski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Adamski
Prowadzący grup: Adam Adamski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Adamski
Prowadzący grup: Adam Adamski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)