Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki Azji do XVIII w. (sztuka w aspekcie dialogu międzykulturowego)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-HSzA-3Zka-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki Azji do XVIII w. (sztuka w aspekcie dialogu międzykulturowego)
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - III rok, sem. zimowy, krytyka artystyczna (s1)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza ogólna z historii sztuki.

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach 30 godz.

praca własna studenta:

czytanie literatury, przygotowanie do zajęć przygotowanie do egzaminu 70 godz.

Łącznie 100 godz. 4 pkt

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1. Zna terminologię sztuki Bliskiego Wschodu, Kambodży, Tajlandii i Birmy oraz ich ikonografię (K_W02)

W2. Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu sztuki Bliskiego Wschodu, Kambodży, Tajlandii i Birmy (K_W03)

W3. Ma wiedzę o stylach i epokach sztuki Bliskiego Wschodu, Kambodży, Tajlandii i Birmy oraz ich współczesnych interpretacjach (K_W05)

W4.Ma wiedzę na temat bliskowschodniego, kambodżańskiego, tajskiego i birmańskiego dziedzictwa artystycznego oraz międzydyscyplinarnych, kulturowych aspektów dialogu między cywilizacjami świata (K_W07)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1. Rozpoznaje dzieło sztuki Bliskiego Wschodu, Kambodży, Tajlandii i Birmy pod kątem materiału i techniki, datowania, określenia stylu i środowiska artystycznego (K_U05).

U2. Prowadzi wstępną analizę ikonograficzną oraz określa symboliczne treści i kulturowy kontekst dzieła sztuki pochodzącego z Bliskiego Wschodu, Kambodży, Tajlandii i Birmy (K_U06)

U3. Posiada umiejętność prowadzenia dyskusji na temat sztuki Bliskiego Wschodu, Kambodży, Tajlandii i Birmy; potrafi wziąć udział w debacie w języku polskim i języku angielskim na temat sztuki z tych kręgów kulturowych sztuki (K_U13).

U4. Ma warsztat naukowy w zakresie komunikowania się z użyciem specjalistycznej terminologii sztuki Bliskiego Wschodu, Kambodży, Tajlandii i Birmy, krytycznego omówienia dzieła sztuki pochodzącego z Chin i Indii, szczególnie związanego z hinduizmem i buddyzmem (K_U11)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1.Posiada świadomość wartości, które do współczesności wnosi bliskowschodnie, kambodżańskie, tajskie i birmańskie dziedzictwo kultury (K_K07).

K2.Ma świadomość poziomu swej wiedzy, kompetencji i niedostatków, rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania swojej wiedzy na temat sztuki Bliskiego Wschodu, Kambodży, Tajlandii i Birmy (K_K01)

K3.Posiada świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Bliskiego Wschodu, Kambodży, Tajlandii i Birmy (K_K06).


Metody dydaktyczne:

Wykład, możliwość formy zdalnej na MS Teams.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są zagadnieniom sztuki Bliskiego Wschodu, Kambodży, Tajlandii i Birmy. Mają na celu: zapoznanie z ikonografią, stylem, nauczenie umiejętności rozpoznawania i analizy tych dzieł, a także uświadomienie ich wartości i miejsca w światowej kulturze.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą sztuki starożytnej Anatolii, Mezopotamii, Syro-Palestyny, Iranu wraz z uwzględnieniem Petry (ruin miasta Nabatejczyków). Obejmują będą głównie architekturę i rzeźbę. Na zajęciach omawiana jest także sztuka Kambodży - do państw Funan i Ćenli, poprzez fazę preangkorską, angkorską oraz Bajon; Tajlandii od najstarszych zabytków z czasów państwa Dwarawati (VI-IX w.); królestwo Sukhothai (XIII-XIV), czy późniejsze Ajutthai oraz Bangkok oraz Birmy do poł. XVIII w.

1. Sztuka Mezopotamii, Syro-Palestyny, Iranu

kultura Dżarmo, kultura Halaf, kultura Hassuna, kultura Samarra (osadnictwo, ceramika)

okres Ubajd (monochromatyczna ceramika)

okres Uruk (ceramika, najstarsze zabytki piśmiennictwa, architektura/urbanistyka, gliptyka, kamienne figurki)

okres Dżamdat Nasr (miasta, ceramika, rzeźba)

gliniane tabliczki z pismem kilinowym

świątynia Esznunna i świątynia twierdza Naram-Sina

płaskorzeźby akasyjskie – stele

zigguraty

2. Sztuka Mezopotamii, Syro-Palestyny, Iranu

Miasto Mari

ruiny świątyń , m.in. bogini Isztar-Kititum w Nerebtum

rzeźba figuralna, figurki z brązu, terakotowe płaskorzeźby

stala z kodeksem Hammurabiego

miasto Babilon

wiszące ogrody Semiramidy

3. Sztuka Mezopotamii, Syro-Palestyny, Iranu

ruiny pałaców w Kalchu, Niniwie, Dur-Szarrukhin (ortostaty)

płaskorzeźby o tematyce religijnej

portale, celle

urbanistyka

rzeźby - posągi królów, płaskorzeźby

4. Petra – ruiny miasta Nabatejczyków

5. Sztuka starożytnej Persji

ceramika w stylu „Suzy”

brązy, biżuteria

ziggurat Czoga Zanbil, dekoracje ceramiczne

ruiny Ekbatana i Pasargardy

Persepolis

Nekropolie królewskie

gliptyka i jubilerstwo

urbanistyka okresu Sasanidów

pałace

malarstwo miniaturowe książkowe

6. Wstęp do sztuki Kambodży

7. Księstwa Funan i Ćenla, rzeźby z Phnom Da

8. Preah Ko, Roluos Group, Bakong, Phnom Bakheng, Pre Rup, Bantelay Srei

9. Angkor Thom, Baphuon

10. Angkor Wat, Bayon

11. Wstęp do sztuki tajskiej

12. Królestwo Dwarawati - rzeźba

13. Sukhothai (m. in. Wat Sa Sri, Wat Mahathat)

14. Ajutthaja (m. in. Wat Ratchaburana, Wat Phra Mahathat, Wat Phra Si Sampet, Wat Chaiwatthanaram)

15. Bangkok (m. in. Wat Pho, Wat Arun)

16. Wstęp do sztuki Birmy

17. Klasztor Taung Kalat, góra Puppa

18. Imperium Paganu (m. in. Lokananda)

19. Pagoda Shwezigon, stupa Mingalazedi, świątynia Abejadana, Ananda, Sein Nyet Ama

20. Szwedagon, Rangun

Literatura:

Literatura obowiązkowa (do zapoznania z wybranymi fragmentami)

J. Śliwa, Sztuka i archeologia starożytnego Wschodu, Warszawa-Kraków 1999

K. Gawlikowska, Sztuka Mezopotamii, Warszawa 1975

B. Kaim, Sztuka starożytnego Iranu, Warszawa 1996

W. Machowski, Petra, Wrocław-Warszawa-Kraków 2007

Z. Żygulski, Sztuka perska, Warszawa 2002

Z. Żygulski, Sztuka turecka, Warszawa 1988

Van De Mieroop M., Historia starożytnego Bliskiego Wschodu ok. 3000-323 p.n.e., Kraków 2008

J. Audric, Angkor i Imperium Khmerskie, Warszawa 1979

Szafar Tadeusz, W cieniu świątyń Angkoru. Kambodża wczoraj i dziś. Warszawa 1971.

 Beek  Steve Van, Arts of Thailand, Periplus Editions, 1998

Stadtner Donald, The Art of Burma: New Studies, Marg Pubns, 1999.

Jessup Helen Ibbitson, Art & Architecture of Cambodia, Thames & Hudson, 2004.

Rawson Philip S., The art of Southeast Asia: Cambodia, Vietnam, Thailand, Laos, Burma, Java, Bali, Thames & Hudson 1990.

Literatura uzupełniająca: (do zapoznania z wybranymi fragmentami):

Lee Sherman E., A History of Far Eastern Art, Prentice Hall Art, 1994.

Fisher Robert E, Buddhist Art and Architecture, Thames & Hudson Ltd, 1993

Rojkowska-Tasak Halina, „Ramakerti” – chwała Ramy. Polichromia ścienna przy Srebrnej Pagodzie w Phnom Penh. [w:] Toruńskie studia o sztuce orientu, T.II, red. Malinowski Jerzy, Wojtczak Mirosław, Toruń 2005, s. 167-174.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny, W1-3, U 1-3, K 1-3.

Kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie ustne

ndst – 0-50 pkt (0-50%)

dst- 55-60 pkt (55-60%)

dst plus- 65 pkt (65%)

db- 70 pkt (70%)

db plus- 75-90 pkt (75-90%)

bdb- 100 pkt (95-100%)

Możliwość przeprowadzenia zaliczenia zdalnie, na platformie MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Jerzy Malinowski
Prowadzący grup: Dorota Kamińska-Jones, Jerzy Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Jerzy Malinowski
Prowadzący grup: Dorota Kamińska-Jones, Jerzy Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Jerzy Malinowski
Prowadzący grup: Dorota Kamińska-Jones, Jerzy Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones
Prowadzący grup: Dorota Kamińska-Jones, Joanna Zaremba-Penk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Uwagi:

Zajęcia zdalne, na platformie MS Teams

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones
Prowadzący grup: Dorota Kamińska-Jones, Joanna Zaremba-Penk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Uwagi:

Zajęcia zdalne, na platformie MS Teams

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.