Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Matters of Contemporary Art and the Process of Conservation

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-OG-EN-M-L-X
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Matters of Contemporary Art and the Process of Conservation
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty fakultatywne - 5 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj)
Przedmioty fakultatywne- 1 rok, sem. letni - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (s2)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Basing knowledge on traditional conservation restoration treatment methods. Basic knowledge on modern and contemporary art.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) 30 h of lectures

about 30 h of preparation for the exam

altogether 60 h

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student knows theoretically new materials implemented in art i the twentieth century. he understands their relation to the conservation treatment. Is possible to analyze "needs" of individual object in terms of the process of its conservation.

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student knows theoretically new materials implemented in art i the twentieth century. he understands their relation to the conservation treatment. Is possible to analyze "needs" of individual object in terms of the process of its conservation.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Names problems connected with the special demands related to works of contemporary art.

Proposes guideline solutions of conservation treatment.


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Lecture, along with discussion of problems illustrated via slide show, including literature examples and practical case studies from the lecturer professional experience.

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The lecture concentrates on special issues of conservation restoration of contemporary art.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As growing number of contemporary object needs more or less deep conservation treatment it is crucial to broaden understanding of the material, technique, their connection with artistic idea, as well as establishing proper methods of conservation. For the reason of totally different material as well as of new philosophy of the work of art in the 20th century. Old solutions established for traditional art are no longer sufficient. Within the lecture attempt will be made to present the evolution of basic materials: supports, pigments, dyes and binders as well as introduction of wholly new materials based on synthetic polymers building modern and contemporary works of art and problems resulting with implementing new non traditional techniques of execution. Some case studies of conservation, as well as of transporting and handling during the exhibition underlining new challenges will be shown as well. Examples will base on literature and in significant part on the own experience gained during working as conservator in the Centre of Contemporary Art in Toruń.

Literatura: (tylko po angielsku)

ALTHÖFER, Heinz Restaurierung moderner Malerei : Tendenzen- Material-Technik

GETTINGS, FRED, Polymer painting manual

HEUMAN Jackie, From marble to chocolate, The conservation ofmodern sculpture

HEUMAN, Jackie Material matters : the conservation of modern sculpture

HUMMELEN, Ijsbrand, SILLÉ, Dionne, ZIJLMANS, Marjan, Modern art: who cares? : an interdisciplinary research project and an international symposium on the conservation of modern and contemporary art

LEARNER Thomas J. S.,Modern paints uncovered : proceedings from the modern paints uncovered symposium

LEARNER, Thomas J. S. Analysis of modern paints

MEIKLE, Jeffrey L. American plastics : a cultural history

QUYE, Anita, WILLIAMSON, Colin Plastics collecting and conserving

ROGERSON, Cordelia GARSIDE, Paul The future of the 20th century : collecting, interpreting and conserving modern materials : postprints

MUNOZ VINAS, Salvador, Contemporary theory of conservation

SCHWARTZ, Therese Plastic sculpture and collage : designs, materials, methods

SEYMOUR, Raymond B. History of polymer science and technology

SHASHOUA, Yvonne Conservation of plastics materials science, degradation and preservation

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Oral exam

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

no

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Wachowiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Wachowiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Wachowiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)