Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Reintegracja warstw malarskich- materiały, techniki, metody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-Rwm-3L-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0210) Sztuka
Nazwa przedmiotu: Reintegracja warstw malarskich- materiały, techniki, metody
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ukończone 5 semestrów studiów jednolitych konserwacji i restauracji dzieł sztuki specjalności konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej (tj. z 1 semestrem III roku włącznie). (Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności wynikające z zaliczenia przedmiotów specjalnościowych oraz wykładów z technologii i technik malarskich, pigmentów i spoiw, żywic sztucznych stosowanych w konserwacji).

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela - godziny kontaktowe: 15.

Efektywna realizacja zajęć wymaga od studenta odświeżenia treści wybranych zagadnień poznanych w ramach wcześniejszych wykładów dotyczących konserwacji i restauracji malarstwa oraz technologii i technik malarskich i zapoznawania się ze wskazaną literaturą.45 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 ma gruntowną wiedzę w zakresie ogólnym i szczegółowym dotyczącą obszarów sztuki i nauki przydatnych do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną

K_W03 ma szczegółową wiedzę teoretyczną i praktyczną z metodyki działań konserwatorskich w wybranej specjalności AJA_W03

K_W05 posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej oraz historycznych i współczesnych materiałów konserwatorskich PJA_W02, XJA_W02

K_W13 ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U13 potrafi wykorzystać umiejętności i wiedzę na temat dawnych i współczesnych technologii i technik sztuk plastycznych w pracach konserwatorsko-restauratorskich i artystycznych AJA_U11, HJA_U04

K_U014 potrafi wykorzystać umiejętności plastyczne i zastosować wiedzę z obszaru sztuk plastycznych w pracach konserwatorskich i restauratorskich


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_U13 potrafi wykorzystać umiejętności i wiedzę na temat dawnych i współczesnych technologii i technik sztuk plastycznych w pracach konserwatorsko-restauratorskich i artystycznych AJA_U11, HJA_U04

K_U014 potrafi wykorzystać umiejętności plastyczne i zastosować wiedzę z obszaru sztuk plastycznych w pracach konserwatorskich i restauratorskich


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z metodami reintegracji ubytków warstw malarskich w obrazach sztalugowych i zasadami prawidłowego wykonywania uzupełnień oraz poznanie przez nich różnorodnych materiałów współcześnie stosowanych do tego celu. Zyskują wiedzę jak oceniać - ich właściwości aplikacyjne, trwałość i jak je stosować.

Pełny opis:

W toku wykładu studenci poznają zagadnienia trwałości uzupełnień warstwy malarskiej wykonywanych prze konserwatorów w przeszłości i aktualnie. Uczą się rozpoznawać czynniki i mechanizmy powodujące niekorzystne zmiany wyglądu już na etapie pracy i po jej zakończeniu oraz jak im zapobiegać. Poznają składniki współczesnej palety konserwatora i uczą się jak dokonywać ich wyboru. Poznają metody uzupełnień ubytków warstwy malarskiej obrazów sztalugowych pozwalające na różnicowanie stopnia reintegracji.

Literatura:

1. G. A. Berger, Neue Malmittel und Firnisse, Restauro, 1994, 4, s. 248-254.

2. K. de Ghetaldi, B. Baade et all., PVA Retouching Colors: A brief history and introduction to GOLDEN’s newly formulated PVA Conservation Colors.

3. Mixing and Matching. Approaches to retouching, red. R. Ellison, P. Smithen, R. Turnbull London, Archetype Publications, 2010.

4. K. Nicolaus, Handbuch der Gemälderestaurierung, Köln,1997. s. 272-284

5. Lasuretusche Medium MS2A, Restauro, 1998, nr 4, s. 232

6. G. Pentier, Structurer à l’étape de la retouche, CeRoArt,2014

7. E. R. de la Rie, S. Quillen Lomax, M. Palmer, L. Deming Glinsman, C. A. Maines, An investigation of the photochemical stability of urea-aldehyde resin retouching paints: removability tests and colour spectoroscopy [w:] IIC Melbourne Congress 2000, Tradition and Innovation: Advances in conservation, IIC, London, 2000, s. 51-59

8. B. Rouba, Przydatność farb akrylowych do restauracji obrazów, praca magisterska pod kier. doc. J. Wolskiego, UMK, Toruń, 1972, s. 25 (maszynopis).

9. M. Roznerska, Farby i spoiwa malarskie używane do punktowania i rekonstrukcji malarstwa sztalugowego, Ochrona Zabytków, 3-4, 1983, s. 212

10. M. Roznerska, T. Malinowska, Retusze w malarstwie sztalugowym, przydatność farb Maimeri do punktowania i rekonstrukcji obrazów olejnych na płótnie, Toruń, 1995

11. E. Szmit-Naud, Trwałość optyczna retuszy w malarstwie sztalugowym, rezultaty ankiety, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, vol. 10, nº 1(36), 1999, s. 54-61, ISSN 1234-5210.

12. E. Szmit-Naud, Zmiany optyczne punktowań w malarstwie sztalugowym – przegląd w muzeach, Biuletyn Informacyjny konserwatorów Dzieł Sztuki, 2002, vol.13, 3-4, s.108-118

13. E. Szmit-Naud, Uzupełnienia ubytków warstwy malarskiej obrazów. Zmiany optyczne a stabilność stosowanych materiałów UMK, Toruń, 2006

14. E. Szmit-Naud, Stabilność barwna mieszanin pigmentów stosowanych we współczesnej palecie, Ochrona Zabytków, nr 3/4, 2004, s. 95-98,

15. W. Ślesiński, Konserwacja zabytków sztuki, Malarstwo sztalugowe i ścienne, Warszawa, 1989.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Następuje z uwzględnieniem frekwencji, aktywności i rezultatów końcowego egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Stachera, Elżbieta Szmit-Naud
Prowadzący grup: Elżbieta Szmit-Naud
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z metodami reintegracji ubytków warstw malarskich w obrazach sztalugowych i zasadami prawidłowego wykonywania uzupełnień oraz poznanie przez nich różnorodnych materiałów współcześnie stosowanych do tego celu. Zyskują wiedzę jak oceniać - ich właściwości aplikacyjne, trwałość i jak je stosować.

Pełny opis:

W toku wykładu studenci poznają zagadnienia trwałości uzupełnień warstwy malarskiej wykonywanych prze konserwatorów w przeszłości i aktualnie. Uczą się rozpoznawać czynniki i mechanizmy powodujące niekorzystne zmiany wyglądu już na etapie pracy i po jej zakończeniu oraz jak im zapobiegać. Poznają składniki współczesnej palety konserwatora i uczą się jak dokonywać ich wyboru. Poznają metody uzupełnień ubytków warstwy malarskiej obrazów sztalugowych pozwalające na różnicowanie stopnia reintegracji.

Literatura:

1. G. A. Berger, Neue Malmittel und Firnisse, Restauro, 1994, 4, s. 248-254.

2. Malen mit MS2A-Harz, Maltechnik, 1971, nr 2, s. 52; Lasuretusche Medium MS2A, Restauro, 1998, nr 4, s. 232.

3. Mixing and Matching. Approaches to retouching, red. R. Ellison, P. Smithen, R. Turnbull London, Archetype Publications, 2010.

4. K. Nicolaus, Handbuch der Gemälderestaurierung, Köln,1997. s. 272-284

5. Lasuretusche Medium MS2A, Restauro, 1998, nr 4, s. 232

6. G. Pentier, Structurer à l’étape de la retouche, CeRoArt,2014

7. E. R. de la Rie, S. Quillen Lomax, M. Palmer, L. Deming Glinsman, C. A. Maines, An investigation of the photochemical stability of urea-aldehyde resin retouching paints: removability tests and colour spectoroscopy [w:] IIC Melbourne Congress 2000, Tradition and Innovation: Advances in conservation, IIC, London, 2000, s. 51-59

8. B. Rouba, Przydatność farb akrylowych do restauracji obrazów, praca magisterska pod kier. doc. J. Wolskiego, UMK, Toruń, 1972, s. 25 (maszynopis).

9. M. Roznerska, Farby i spoiwa malarskie używane do punktowania i rekonstrukcji malarstwa sztalugowego, Ochrona Zabytków, 3-4, 1983, s. 212

10. M. Roznerska, T. Malinowska, Retusze w malarstwie sztalugowym, przydatność farb Maimeri do punktowania i rekonstrukcji obrazów olejnych na płótnie, Toruń, 1995

11. E. Szmit-Naud, Trwałość optyczna retuszy w malarstwie sztalugowym, rezultaty ankiety, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, vol. 10, nº 1(36), 1999, s. 54-61, ISSN 1234-5210.

12. E. Szmit-Naud, Zmiany optyczne punktowań w malarstwie sztalugowym – przegląd w muzeach, Biuletyn Informacyjny konserwatorów Dzieł Sztuki, 2002, vol.13, 3-4, s.108-118

13. E. Szmit-Naud, Uzupełnienia ubytków warstwy malarskiej obrazów. Zmiany optyczne a stabilność stosowanych materiałów UMK, Toruń, 2006

14. E. Szmit-Naud, Stabilność barwna mieszanin pigmentów stosowanych we współczesnej palecie, Ochrona Zabytków, nr 3/4, 2004, s. 95-98,

15. W. Ślesiński, Konserwacja zabytków sztuki, Malarstwo sztalugowe i ścienne, Warszawa, 1989.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Szmit-Naud
Prowadzący grup: Elżbieta Szmit-Naud
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z metodami reintegracji ubytków warstw malarskich w obrazach sztalugowych i zasadami prawidłowego wykonywania uzupełnień oraz poznanie przez nich różnorodnych materiałów współcześnie stosowanych do tego celu. Zyskują wiedzę jak oceniać - ich właściwości aplikacyjne, trwałość i jak je stosować.

Pełny opis:

W toku wykładu studenci poznają zagadnienia trwałości uzupełnień warstwy malarskiej wykonywanych prze konserwatorów w przeszłości i aktualnie. Uczą się rozpoznawać czynniki i mechanizmy powodujące niekorzystne zmiany wyglądu już na etapie pracy i po jej zakończeniu oraz jak im zapobiegać. Poznają składniki współczesnej palety konserwatora i uczą się jak dokonywać ich wyboru. Poznają metody uzupełnień ubytków warstwy malarskiej obrazów sztalugowych pozwalające na różnicowanie stopnia reintegracji.

Literatura:

1. G. A. Berger, Neue Malmittel und Firnisse, Restauro, 1994, 4, s. 248-254.

2. Malen mit MS2A-Harz, Maltechnik, 1971, nr 2, s. 52; Lasuretusche Medium MS2A, Restauro, 1998, nr 4, s. 232.

3. Mixing and Matching. Approaches to retouching, red. R. Ellison, P. Smithen, R. Turnbull London, Archetype Publications, 2010.

4. K. Nicolaus, Handbuch der Gemälderestaurierung, Köln,1997. s. 272-284

5. Lasuretusche Medium MS2A, Restauro, 1998, nr 4, s. 232

6. G. Pentier, Structurer à l’étape de la retouche, CeRoArt,2014

7. E. R. de la Rie, S. Quillen Lomax, M. Palmer, L. Deming Glinsman, C. A. Maines, An investigation of the photochemical stability of urea-aldehyde resin retouching paints: removability tests and colour spectoroscopy [w:] IIC Melbourne Congress 2000, Tradition and Innovation: Advances in conservation, IIC, London, 2000, s. 51-59

8. B. Rouba, Przydatność farb akrylowych do restauracji obrazów, praca magisterska pod kier. doc. J. Wolskiego, UMK, Toruń, 1972, s. 25 (maszynopis).

9. M. Roznerska, Farby i spoiwa malarskie używane do punktowania i rekonstrukcji malarstwa sztalugowego, Ochrona Zabytków, 3-4, 1983, s. 212

10. M. Roznerska, T. Malinowska, Retusze w malarstwie sztalugowym, przydatność farb Maimeri do punktowania i rekonstrukcji obrazów olejnych na płótnie, Toruń, 1995

11. E. Szmit-Naud, Trwałość optyczna retuszy w malarstwie sztalugowym, rezultaty ankiety, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, vol. 10, nº 1(36), 1999, s. 54-61, ISSN 1234-5210.

12. E. Szmit-Naud, Zmiany optyczne punktowań w malarstwie sztalugowym – przegląd w muzeach, Biuletyn Informacyjny konserwatorów Dzieł Sztuki, 2002, vol.13, 3-4, s.108-118

13. E. Szmit-Naud, Uzupełnienia ubytków warstwy malarskiej obrazów. Zmiany optyczne a stabilność stosowanych materiałów UMK, Toruń, 2006

14. E. Szmit-Naud, Stabilność barwna mieszanin pigmentów stosowanych we współczesnej palecie, Ochrona Zabytków, nr 3/4, 2004, s. 95-98,

15. W. Ślesiński, Konserwacja zabytków sztuki, Malarstwo sztalugowe i ścienne, Warszawa, 1989.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Szmit-Naud
Prowadzący grup: Elżbieta Szmit-Naud
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z metodami reintegracji ubytków warstw malarskich w obrazach sztalugowych i zasadami prawidłowego wykonywania uzupełnień oraz poznanie przez nich różnorodnych materiałów współcześnie stosowanych do tego celu. Zyskują wiedzę jak oceniać - ich właściwości aplikacyjne, trwałość i jak je stosować.

Pełny opis:

W toku wykładu studenci poznają zagadnienia trwałości uzupełnień warstwy malarskiej wykonywanych przez konserwatorów w przeszłości i aktualnie. Uczą się rozpoznawać czynniki i mechanizmy powodujące niekorzystne zmiany wyglądu już na etapie pracy i po jej zakończeniu oraz jak im zapobiegać. Poznają składniki współczesnej palety konserwatora i uczą się jak dokonywać ich wyboru. Poznają metody uzupełnień ubytków warstwy malarskiej obrazów sztalugowych pozwalające na różnicowanie stopnia reintegracji.

Literatura:

1. G. A. Berger, Neue Malmittel und Firnisse, Restauro, 1994, 4, s. 248-254.

2. Malen mit MS2A-Harz, Maltechnik, 1971, nr 2, s. 52; Lasuretusche Medium MS2A, Restauro, 1998, nr 4, s. 232.

3. Mixing and Matching. Approaches to retouching, red. R. Ellison, P. Smithen, R. Turnbull London, Archetype Publications, 2010.

4. K. Nicolaus, Handbuch der Gemälderestaurierung, Köln,1997. s. 272-284

5. Lasuretusche Medium MS2A, Restauro, 1998, nr 4, s. 232

6. G. Pentier, Structurer à l’étape de la retouche, CeRoArt,2014

7. E. R. de la Rie, S. Quillen Lomax, M. Palmer, L. Deming Glinsman, C. A. Maines, An investigation of the photochemical stability of urea-aldehyde resin retouching paints: removability tests and colour spectoroscopy [w:] IIC Melbourne Congress 2000, Tradition and Innovation: Advances in conservation, IIC, London, 2000, s. 51-59

8. B. Rouba, Przydatność farb akrylowych do restauracji obrazów, praca magisterska pod kier. doc. J. Wolskiego, UMK, Toruń, 1972, s. 25 (maszynopis).

9. M. Roznerska, Farby i spoiwa malarskie używane do punktowania i rekonstrukcji malarstwa sztalugowego, Ochrona Zabytków, 3-4, 1983, s. 212

10. M. Roznerska, T. Malinowska, Retusze w malarstwie sztalugowym, przydatność farb Maimeri do punktowania i rekonstrukcji obrazów olejnych na płótnie, Toruń, 1995

11. E. Szmit-Naud, Trwałość optyczna retuszy w malarstwie sztalugowym, rezultaty ankiety, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, vol. 10, nº 1(36), 1999, s. 54-61, ISSN 1234-5210.

12. E. Szmit-Naud, Zmiany optyczne punktowań w malarstwie sztalugowym – przegląd w muzeach, Biuletyn Informacyjny konserwatorów Dzieł Sztuki, 2002, vol.13, 3-4, s.108-118

13. E. Szmit-Naud, Uzupełnienia ubytków warstwy malarskiej obrazów. Zmiany optyczne a stabilność stosowanych materiałów UMK, Toruń, 2006

14. E. Szmit-Naud, Stabilność barwna mieszanin pigmentów stosowanych we współczesnej palecie, Ochrona Zabytków, nr 3/4, 2004, s. 95-98,

15. W. Ślesiński, Konserwacja zabytków sztuki, Malarstwo sztalugowe i ścienne, Warszawa, 1989.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.