Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe teoretyczno-badawcze z zakresu technik i technologii malarstw i rzeźby polichromowanej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-SDB-MiP-5L-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe teoretyczno-badawcze z zakresu technik i technologii malarstw i rzeźby polichromowanej
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

-podstawowa wiedza w zakresie warsztatu naukowego

-podstawowe umiejętności w zakresie określania problemu badawczego, analizy, syntezy i wnioskowania

-umiejętność wyszukiwania literatury przedmiotu

-poszerzona wiedza z zakresu problematyki konserwatorskiej i restauratorskiej dzieł sztuki oraz technologii i technik sztuk plastycznych (historia technik i materiałoznawstwo)


Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe: 15.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu; wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek i wybór odpowiednich materiałów do zajęć (zebranie materiałów, zapoznanie się z literaturą), pisanie pracy, czytanie literatury, wyjazdy na kwerendy biblioteczne, muzealne itp 30 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

- ma szczegółową wiedzę teoretyczną i praktyczną z metodyki działań konserwatorskich w wybranej specjalności K_W03

- zna podstawowe metody fizyczne i chemiczne badania dzieł sztuki i zabytków K_W06

- posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej oraz historycznych i współczesnych materiałów konserwatorskich K_W05 PJA_W02, XJA_W02

- posiada wiedzę dotyczącą dawnych technologii i technik artystycznych K_W09


Efekty uczenia się - umiejętności:

- potrafi przedstawić wyniki swojej pracy w postaci prezentacji multimedialnej K_U22

- posiada umiejętność przygotowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych, związanych ze studiowaniem kierunku studiów i specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł K_U18


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- potrafi pracować samodzielnie i w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania K_K06

- zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich K_K05


Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- laboratoryjna
- obserwacji
- projektu
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem jest pogłębienie wiedzy na temat technologii i technik malarskich, kopii malarskich dzieł sztuki w konwencji dawnej i współczesnej oraz badań zabytkowych dzieł sztuki,materiałów malarskich i konserwatorskich.

Seminarium z zagadnień technologii i technik malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowanej, technik artystycznych oraz zagadnień związanych z badaniami dzieł sztuki lub techniką, a w szczególności technologią dzieł sztuki z zastosowaniem najnowszych metod badawczych.

Pełny opis:

Przedstawiane są i dyskutowane zagadnienia będące przedmiotem pracy magisterskiej-teoretyczno-badawczej.Opracowanie zakresu i kształtu pracy magisterskiej przy pomocy prowadzącego. Poznanie zasad formułowania tez prac badawczych, przygotowania programów i zakresu badań, wiadomości i wytyczne dotyczące pisania prac naukowych.

Literatura:

1. Oliver, P. Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Kraków 1999

2.Węglińska, M., Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Kraków 1997

3. Niedzielska E., Mały poradnik autora i recenzenta pracy akademickiej, Wrocław 1993.

4.literatura źródłowa do opracowywanych tematów prac magisterskich

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie cząstkowe-ocena na podstawie wykonanego etapu badań, ocena na podstawie złożonej pracy

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Olszewska-Świetlik
Prowadzący grup: Elżbieta Basiul, Justyna Olszewska-Świetlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Seminarium z zagadnień technologii i technik malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowanej oraz zagadnień związanych z badaniami dzieł sztuki lub techniką, a w szczególności technologią dzieł sztuki z zastosowaniem najnowszych metod badawczych

Przedstawiane są i dyskutowane zagadnienia będące przedmiotem pracy magisterskiej.Opracowanie zakresu i kształtu pracy magisterskiej przy pomocy prowadzącego. Poznanie zasad formułowania tez prac badawczych, przygotowania programów i zakresu badań, wiadomości i wytyczne dotyczące pisania prac naukowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Olszewska-Świetlik
Prowadzący grup: Elżbieta Basiul, Justyna Olszewska-Świetlik, Jarosław Rogóż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Seminarium z zagadnień technologii i technik malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowanej oraz zagadnień związanych z badaniami dzieł sztuki lub techniką, a w szczególności technologią dzieł sztuki z zastosowaniem najnowszych metod badawczych

Przedstawiane są i dyskutowane zagadnienia będące przedmiotem pracy magisterskiej.Opracowanie zakresu i kształtu pracy magisterskiej przy pomocy prowadzącego. Poznanie zasad formułowania tez prac badawczych, przygotowania programów i zakresu badań, wiadomości i wytyczne dotyczące pisania prac naukowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Olszewska-Świetlik
Prowadzący grup: Justyna Olszewska-Świetlik, Jarosław Rogóż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Seminarium z zagadnień technologii i technik malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowanej oraz zagadnień związanych z badaniami dzieł sztuki lub techniką, a w szczególności technologią dzieł sztuki z zastosowaniem najnowszych metod badawczych

Przedstawiane są i dyskutowane zagadnienia będące przedmiotem pracy magisterskiej.Opracowanie zakresu i kształtu pracy magisterskiej przy pomocy prowadzącego. Poznanie zasad formułowania tez prac badawczych, przygotowania programów i zakresu badań, wiadomości i wytyczne dotyczące pisania prac naukowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Olszewska-Świetlik
Prowadzący grup: Justyna Olszewska-Świetlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Seminarium z zagadnień technologii i technik malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowanej oraz zagadnień związanych z badaniami dzieł sztuki lub techniką, a w szczególności technologią dzieł sztuki z zastosowaniem najnowszych metod badawczych

Przedstawiane są i dyskutowane zagadnienia będące przedmiotem pracy magisterskiej.Opracowanie zakresu i kształtu pracy magisterskiej przy pomocy prowadzącego. Poznanie zasad formułowania tez prac badawczych, przygotowania programów i zakresu badań, wiadomości i wytyczne dotyczące pisania prac naukowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.