Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-SM-2Z-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. zimowy - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (s2)
Przedmioty obowiązkowe -2 rok, sem. zimowy-Ochrona dóbr kultury, zabytkoznawstwo i muzealnictwo (s2)
Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku sem. zimowy Ochrona dóbr kultury(s2)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Efekty uczenia się:

Głównym efektem kształcenia jest naukowe opracowanie wybranego tematu, o dużym stopniu samodzielności w procesie zgromadzenia i analizy materiałów oraz syntetycznego opracowanie wyników, możliwie nowatorskie w zakresie merytorycznym, dające podstawę do uzyskania tytułu naukowego magistra.

- Student uzyskuje pogłębioną świadomość warsztatu naukowego, problemu badawczego i zastosowania metod z zakresu zabytkoznawstwa i konserwatorstwa architektury drewnianej i architektury protestanckiej.

- Student ma pogłębioną wiedzę z dziedziny zabytkoznawstwa i konserwatorstwa powiązana z innymi dyscyplinami (historią, historią sztuki, historią technik budownictwa, historią wyznania protestanckiego).

- Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i łączyć informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy.

- Student posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników postępowania badawczego.

- Student swobodnie stosuje aparat naukowy, fachowy język i terminologię, charakterystyczną dla architektury drewnianej względnie protestanckiej.

- Student posiada umiejętności integrowania wiedzy z różnych dyscyplin oraz jej zastosowania w ramach pogłębionego studium historyczno-konserwatorskiego.

- Student potrafi dokonywać interpretację zabytków architektury drewnianej względnie protestanckiej w celu określenia ich wartości, niezbędnych do formułowania wytycznych konserwatorskich.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset, Monika Jakubek-Raczkowska, Dorota Kamińska-Jones, Janusz Krawczyk, Maciej Prarat, Juliusz Raczkowski, Michał Woźniak
Prowadzący grup: Dorota Kamińska-Jones, Joanna Kucharzewska, Katarzyna Kulpińska, Juliusz Raczkowski, Ulrich Schaaf, Michał Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset, Monika Jakubek-Raczkowska, Janusz Krawczyk, Maciej Prarat, Filip Pręgowski, Juliusz Raczkowski, Ulrich Schaaf, Michał Woźniak, Karolina Zimna-Kawecka
Prowadzący grup: Monika Jakubek-Raczkowska, Filip Pręgowski, Juliusz Raczkowski, Ulrich Schaaf, Karolina Zimna-Kawecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset, Monika Jakubek-Raczkowska, Maciej Prarat, Juliusz Raczkowski, Ulrich Schaaf, Karolina Zimna-Kawecka
Prowadzący grup: Piotr Birecki, Tomasz De Rosset, Daria Jagiełło, Monika Jakubek-Raczkowska, Maciej Prarat, Juliusz Raczkowski, Ulrich Schaaf, Michał Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)