Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia technologii i technik sztuk plastycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-TTS-5Z-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia technologii i technik sztuk plastycznych
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 5 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu technologii i technik różnych sztuk plastycznych pod kątem materiałowym i historycznym.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):15


- udział w wykładach – 15 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):60


- czytanie literatury- 30 godz.

- przygotowanie do egzaminu- 30 godz.


Łącznie: 75 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W09: posiada wiedzę dotyczącą dawnych technologii i technik artystycznych

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U10: rozpoznaje rodzaje technik sztuk plastycznych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K05: zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące: - pokaz

Metody dydaktyczne podające: - wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące: - klasyczna metoda problemowa

- obserwacji


Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi problematyce fałszowania poszczególnych rodzajów technik sztuk plastycznych przedstawianych w aspekcie historycznym oraz technologicznym.

Pełny opis:

Podczas wykładów studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi problematyki fałszowania poszczególnych rodzajów technik sztuk plastycznych w aspekcie historycznym oraz technologicznym. Studenci zapoznawani są z różnymi aspektami budowy technologicznej fałszywych dzieł sztuki. W ramach wykładu omawiane są również wybrane zagadnienia historyczne i prawne dotyczące fałszowania dzieł sztuki i zabytków. Wykładowi towarzyszą prezentacje multimedialne.

Literatura:

1. Frank Arnau, Sztuka fałszerzy. Fałszerze sztuki. Trzydzieści wieków antykwarskich mistyfikacji, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1966

2. Elzbieta Basiul, Jarosław Rogóż, Próba określenia autentyczności obrazu pt. Nicea przypisywanego J. K. Ajwazowskiemu, na podstawie badań techniki, technologii oraz stanu zachowania dzieła malarskiego[w:] S ZT U KA , RZ E M I O S ŁO, P RZ E M Y S Ł Z X I X−XX W I E K U. ZAG A D N I E N I A KO N S E RWATO R S K I E, pod redakcją Elżbiety Jabłońskiej i Jolanty Czuczko, Toruń 2016.

3. Markowski Dariusz, Ocena autentyczności dzieła na przykładzie wybranych obrazów polskiego malarstwa XIX i XX wieku, Ars Longa - Vita Brvis. Tradycyjne i nowoczesne metody badania dzieł sztuki, Toruń 2003,

Dodatkowa literatura:

1. Jan Świerczyński, Grabieżcy kultury i fałszerze sztuki, Warszawa 1986

2. Ekspert kontra dzieło sztuki, red. Ronald D. Spencer, Warszawa 2009

3. Brian Innes, Fałszerstwa i oszustwa, Warszawa 2006.

4. Frank Wynne, To ja byłem Vermeerem. Narodziny i upadek największego fałszerza XXI wieku, Poznań 2008.

5. Agnieszka Szczekała, Fałszerstwa dzieł sztuki. Zagadnienia prawnokarne, Warszawa 2012.

6. Jagielska A., Markowski D., Ekspertyza dzieła sztuki i pozycja eksperta w świetle polskiego prawa, Art & Business, 10/2007, Warszawa 2007, Kolekcjoner s. 12-15, ISSN 0867-3160,

Metody i kryteria oceniania:

wykład:

Metody oceniania:

- egzamin pisemny

Kryteria oceniania:

obecność na wykładach, znajomość podstawowych technologii i technik sztuk plastycznych, a także odnoszącej się do nich terminologii

ndst - 50 %

dst-51-60%)

dst plus- 61-70%

db- 71-80%

db plus- 81-90%

bdb- 91-100%

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Basiul
Prowadzący grup: Elżbieta Basiul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Basiul
Prowadzący grup: Elżbieta Basiul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Basiul
Prowadzący grup: Elżbieta Basiul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Basiul
Prowadzący grup: Elżbieta Basiul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.