Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zabytkoznawstwo grafiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-ZGDiN-3L-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Zabytkoznawstwo grafiki
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. letni-Ochrona dóbr kultury, zabytkoznawstwo i muzealnictwo (s1)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość stylów, twórców od późnego średniowiecza do 1 poł. XX w.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- studium przypadku

Skrócony opis:

Na zajęciach omawiane są:

- dzieje odkrywania kolejnych technik i nowych materiałów graficznych od XIV do XX wieku włącznie;

- podziały dzieł graficznych z punktu widzenia ich funkcji, walorów artystycznych, ilustracyjnych i dokumentacyjno-informacyjnych;

- historia kolekcjonerstwa dzieł graficznych i sposobu ich fałszowania;

- osiągnięcia wielkich twórców grafiki artystycznej od A. Durera po P. Picasso;

Wymagania wstępne:podstawowa znajomość dziejów sztuki europejskiej i historii książki.

Pełny opis:

Tematyka poszczególnych etapów zajęć: katalogi oeuvre różnych artystów inwentaryzujące ich dzieła graficzne i publikacje dotyczące historii grafiki i różnych jej odmian; rodzaje podobrazi i farb graficznych, typy filigranów i znaków kolekcjonerskich, różne formy podpisów projektowych, wykonawczych i wydawniczych; rodzaje grafik ze względu na technikę wykonania, funkcje społeczno - informacyjne, walory artystyczne oraz tematykę przedstawień; grafika kolorowana i kolorowa; ilustracje graficzne w inkunabułach i książkach: ich nakłady, frontyspisy, bordiury ornamentalne i tym podobne; tzw. druki ulotne (w tym plakaty) i ludowe, kurdybany i tapety; dzieje kolekcjonerstwa dzieł graficznych i ich fałszowania; historia technik druku wypukłego: drzeworyty ksylograficzne, langowe, sztorcowe, linoryt, kwasoryt itd.; dzieje druku wklęsłego i stosowane tu techniki rytownicze oraz trawienne; nowe techniki graficzne w XIX i XX wieku: litografia, heliograwiura, rotograwiura, oleodruk, serigrafia, monotypia, techniki komputerowe; wielcy mistrzowie grafiki artystycznej od czasów Durera i Raimondiego do Picassa - przegląd dokonań twórczych i technicznych.

Literatura:

Jan Białostocki, W pracowniach dawnych grafików, Warszawa 1957

Maciej Bóbr, Mistrzowie grafiki europejskiej od XV do XVIII wieku, Warszawa 2000

Wolfgang Hütt, Niemieckie malarstwo i grafika późnego gotyku i renesansu, Warszawa 1985

Irena Jakimowicz, Pięć wieków grafiki polskiej, Muzeum Narodowe w Warszawie 1997

K. Malczyńska, Historia książki i jej funkcji społecznych, Wrocław 1987

Aleš Krejča, Techniki sztuk graficznych. Podręcznik metod warsztatowych i historii grafiki artystycznej, Warszawa 1984

Jerzy Werner, Techniki i technologie sztuk graficznych, Kraków 1972

Janina Wiercińska, Sztuka i książka, Warszawa 1986

The Illustrated Bartsch..., New York 1978, tom 1 ii następne w kolejnych latach

C. M. Briquet, Les filiqranes. Dictionnaire historique des Marques du papier..., Leipzig 1923

serie publikacji katalogowych znanych pod nazwą:Hollstein i New Hollstein- wiele tomów od 1949 r.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowe zaliczenie na ocenę w oparciu o test pisemny i ogląd oraz osąd techniczno - artystyczny pokazanego dzieła graficznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Brusewicz
Prowadzący grup: Lech Brusewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kulpińska
Prowadzący grup: Katarzyna Kulpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak wyżej

Pełny opis:

jak wyżej

Literatura:

Bibliografia ogólna:

Historia technik, warsztat graficzny:

Catafal J., Oliva C., Techniki graficzne, Warszawa 2003.

Folga-Januszewska D., Współczesne grafiki techniczne [I], I – III 1992, Muzeum Narodowe w Warszawie, [kat. wraz z A. Manicką] [II], XII 1992 – II 1993, Muzeum Narodowe w Warszawie, 1993.

Grafika artystyczna. Podręcznik warsztatowy, red. J. Ficner, A. Romaniuk, ASP Poznań 2007.

Jurkiewicz A., Podręcznik metod grafiki artystycznej. Warszawa 1975.

Koschatzky W., Die Kunst der Graphik. Technik, Geschichte, Meisterwerke, Augsburg 1972.

Krejča A., Techniki sztuk graficznych, Warszawa 1984.

Werner J., Technika i technologia sztuk graficznych, Kraków 1972.

Wilder H.,  Grafika. Drzeworyt, miedzioryt, litografia. Wskazówki dla bibliotekarzy i miłośników sztuki, Lwów 1922.

Wprowadzenie do problemów i warsztatu grafiki artystycznej, praca zbiorowa pod kierownictwem prof. Mieczysława Wejmana, Zeszyty Naukowe ASP w Krakowie nr 3 Kraków 1969.

Talbierska J., Polski rynek dzieł graficznych. Historia i dzień powszedni (cykl artykułów poświęconych grafice, „Art&Business”, dod. Kolekcjoner 1998 – 2000.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: Lech Brusewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset, Kajetan Giziński
Prowadzący grup: Oksana Budna-Kaczor, Kajetan Giziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak wyżej

Pełny opis:

jak wyżej

Literatura:

Bibliografia ogólna:

Historia technik, warsztat graficzny:

Catafal J., Oliva C., Techniki graficzne, Warszawa 2003.

Folga-Januszewska D., Współczesne grafiki techniczne [I], I – III 1992, Muzeum Narodowe w Warszawie, [kat. wraz z A. Manicką] [II], XII 1992 – II 1993, Muzeum Narodowe w Warszawie, 1993.

Grafika artystyczna. Podręcznik warsztatowy, red. J. Ficner, A. Romaniuk, ASP Poznań 2007.

Jurkiewicz A., Podręcznik metod grafiki artystycznej. Warszawa 1975.

Koschatzky W., Die Kunst der Graphik. Technik, Geschichte, Meisterwerke, Augsburg 1972.

Krejča A., Techniki sztuk graficznych, Warszawa 1984.

Werner J., Technika i technologia sztuk graficznych, Kraków 1972.

Wilder H.,  Grafika. Drzeworyt, miedzioryt, litografia. Wskazówki dla bibliotekarzy i miłośników sztuki, Lwów 1922.

Wprowadzenie do problemów i warsztatu grafiki artystycznej, praca zbiorowa pod kierownictwem prof. Mieczysława Wejmana, Zeszyty Naukowe ASP w Krakowie nr 3 Kraków 1969.

Talbierska J., Polski rynek dzieł graficznych. Historia i dzień powszedni (cykl artykułów poświęconych grafice, „Art&Business”, dod. Kolekcjoner 1998 – 2000.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: Lech Brusewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: Lech Brusewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.