Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zabytkoznawstwo meblarstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-ZM-1Z-ZM-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Zabytkoznawstwo meblarstwa
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe- 1 rok, sem. zimowy -ODK, zabytkoznawstwo i muzealnictwo (s2)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach - 15


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):


- przygotowanie do wykładów - 5

- zapoznanie z literaturą - 25

- przygotowanie do egzaminu - 15


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

W1: Ma ogólną wiedze z zakresu historii mebli od starożytności do czasów współczesnych (K_W04, K_W11)

W2: Zna podstawowe techniki stosowane w meblarstwie szkieletowym i skrzyniowym oraz ma wiedze o ergonomicznym kształtowaniu formy użytkowej (K_W04, K_W06, K_W020).

W3: Ma podstawową wiedzę o historycznych i współczesnych materiałach meblarskich (K_KW04, K_W10)

W4: Zna fachową terminologię z zakresu konstrukcji i dekoracji meblarskich (K_W02).

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma pogłębioną wiedze o specyfice przedmiotowej i metodologicznej zabytkoznawstwa meblarstwa (K_W01)

W2: Posiada szczegółową, specjalistyczną wiedzę z zakresu historii mebla ze szczególnym uwzględnieniem problemów dotyczących ich identyfikacji. (K_W02).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi w sposób spójny i fachowy komunikować się na tematy dotyczące mebli zabytkowych z różnymi kręgami odbiorców ( w tym z konserwatorami zabytków) (K_U04).

U2: Potrafi integrować wiedzę z zakresu historii sztuki z wiedzą na temat rozwoju technik meblarskich oraz potrafi stosować ją w celu identyfikacji mebli zabytkowych. (K_U03).Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Jest wrażliwy na problematykę odpowiedzialnego podejścia do materialnego dziedzictwa kulturowego, potrafi dostrzec oraz ocenić dobre i złe praktyki w tym zakresie (K_K04).

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny/problemowy z towarzyszącą prezentacją multimedialną ukazujących najważniejsze etapy rozwoju meblarstwa w tym schematy i rysunki rozwiązań konstrukcyjnych oraz dokumentację zdjęciową ilustrującą odmiany historycznych technik stolarskich i meblarskich.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Wykład ma na celu wprowadzenie studentów do problematyki zabytkoznawczej meblarstwa. Jako wytwory rzemiosła artystycznego z okresu od starożytności do 2 poł. XVIII w. meble omawiane będą w układzie typologicznym ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych zależności pomiędzy formą funkcjonalną, konstrukcyjną i dekoracyjną. Punktem wyjścia analiz zabytkoznawczych będzie materialna struktura mebla będąca zarówno świadectwem wyborów dokonywanych przez jego twórcę jak i przemian stanu zachowania zachodzących w trakcie użytkowania mebla, jego przechowywania bądź ekspozycji. Treści prezentowane na wykładzie kursowym przygotowują do samodzielnej identyfikacji zabytków meblarstwa w aspekcie historycznym, technicznym i funkcjonalnym. Zdobyte umiejętności będą pogłębiane podczas ćwiczeń obejmujących okres od klasycyzmu po epokę secesji i art déco.

Pełny opis:

1. Meble samorodne. Meblarstwo w starożytnym Egipcie (typy, konstrukcje, techniki stolarskie i stosowane narzędzia, techniki zdobnicze).

2. Meble siedziskowe od starożytnej Grecji do 2 poł. XVIII w. (typy, konstrukcje, zdobnictwo).

3. Kanapy od 2 poł XVII w. do 2 poł. XVIII w. (typy, konstrukcje, zdobnictwo).

4. Łóżka i leżanki od starożytnej Grecji do 2 poł. XVIII w. (typy, konstrukcje, zdobnictwo).

5. Stoły od starożytnej Grecji do 2 poł. XVIII w. (typy, konstrukcje, zdobnictwo).

6. Skrzynie od starożytnej Grecji do 2 poł. XVIII w. (typy, konstrukcje, zdobnictwo).

7. Kredensy i kabinety (typy, konstrukcje, zdobnictwo).

8. Szafy od średniowiecza do 2 poł. XVIII w. (typy, konstrukcje, zdobnictwo).

9. Biurka i komody od 2 poł. XVII w. do 2 poł. XVIII w. (typy, konstrukcje, zdobnictwo).

Literatura:

Literatura podstawowa :

1. Adam Hans, Tische aus vier Jahrhunderten. Form und Konstruktion, Stuttgart 1988

2. Boidi Sassone Adrianna, Elisabetta Cozzi, Massimo Griffo, Alessandra Ponte, Gianni Carlo Sciolla, Meble XIX wieku, Warszawa 1997.

3. Grzeluk Izydor, Słownik terminologiczny mebli, Warszawa 2000;

4. Hinz Sigrid, Wnętrza mieszkalne i meble. Od starożytności po współczesność, Warszawa 1980.

5. Michael Huntley, Historia mebli. Od starożytności do XIX wieku, Warszawa 2013.

6. Pierre Kjellberg, Historia mebli europejskich. Od średniowiecza do współczesności ze szczególnym uwzględnieniem wzorów francuskich, Warszawa 2014.

7. Krawczyk Janusz, Meble jako przedmioty użytkowe i zabytki. U podstaw problematyki konserwatorskiej mebli zabytkowych, Toruń 2006;

Literatura uzupełniająca:

8. Klatt Erich, Die Konstruction alter Möbel. Form und Technik im Wandel der Stilarten, Stuttgart 1961;

9. Roubo André - Jacob, L’Art du menuisier, Paris 1769-1770 ;

10. Roubo André – Jacob, L’Art du menuisier en meuble. Paris 1772;

11.Swaczyna Irena, Wybrane cechy konstrukcji jako kryterium identyfikacji mebli zabytkowych, Warszawa 1992;

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin pisemny w formie testu on-line ( łączna ilość punktów możliwych do zdobycia - 100).

Kryteria oceniania:

0-50 (50%) - ndst

51-60 (51-60%) - dst

61-70 (61-70%) - dst plus

71-80 (71-80%) - db

81-90 (81-90%) - db plus

91-100 (91-100%) - bdb

Praktyki zawodowe:

- - -

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset, Anna Feliks
Prowadzący grup: Anna Feliks
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset, Anna Feliks
Prowadzący grup: Janusz Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset, Anna Feliks
Prowadzący grup: Janusz Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Krawczyk
Prowadzący grup: Milena Hübner, Janusz Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.