Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarys technologii i technik sztuk plastycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-ZTT-1L-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Zarys technologii i technik sztuk plastycznych
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 rok, sem. letni - Ochrona dóbr kultury (s1)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):15


- udział w wykładach – 15 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):45


- czytanie literatury- 25 godz.

- przygotowanie do egzaminu- 20 godz.


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W09: zna podstawowe techniki sztuk plastycznych i architektury, właściwości stosowanych materiałów, etapy pracy artystycznej


Efekty uczenia się - umiejętności:

KU_14: identyfikuje podstawowe materiały plastyczne występujące w zabytkach, na podstawie analizy wizualnej określa techniki sztuk plastycznych i architekturyEfekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy – swych kompetencji i niedostatków, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego i zawodowego)

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące: pokaz multimedialny, prezentacja oryginalnych przykładów technik sztuk plastycznych


Metody dydaktyczne podające: wykład informacyjny (konwencjonalny)Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi technologii i technik sztuk plastycznych (malarstwo, rzeźba, sztuki użytkowe, architektura).

Pełny opis:

W ramach wykładu prezentowane są poszczególne techniki sztuk plastycznych analizowane przede wszystkim w ujęciu technologiczno-technicznym. Studenci zapoznawani są z budową technologiczną dzieł sztuki, poznają właściwości materiałów tworzących dzieła plastyczne (pigmenty, spoiwa, podłoża) a także warsztat pracy artysty, typowy dla omawianych technik. Wykładowi towarzyszą prezentacje multimedialne wraz z materiałem poglądowym prezentującym wybrane techniki sztuk plastycznych.

Tematy spotkań:

1. Techniki rysunkowe,

2. Technika malarska - pastel.

3. Technika malarska - akwarela, gwasz.

4. Technika malarska - miniatura, iluminatorstwo książkowe.

5. Technika malarska - tempera.

6. Technika malarska - olejna, olejno-żywiczna.

7. Technika malarska - akryl i współczesne spoiwa farb.

8. Technika malarska - enkaustyka.

9. Technika malarska - malarstwo ścienne (spoiwa mineralne)

10. Technika sgraffita i mozaiki.

11. Techniki pozłotnicze - tradycyjne i współczesne.

12. Technika laki orientalnej.

13. Technika emalii.

14. Techniki złotnicze, dekoracje z użyciem pereł.

15. Techniki rzeźbiarskie (wybrane)

Literatura:

Literatura obowiązkowa (wybrane fragmenty)

1.Artymowski R., Materiały i narzędzia malarskie, Skrypt 6, Warszawa 1989.

2.Basiul E., Droga powstawania określonych efektów kolorystycznych na powierzchniach obrazów sztalugowych , AUNC, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XXXII, Toruń 2002

2.Hopliński J., Farby i spoiwa malarskie, Wrocław-Kraków 1959

3.Losos L., Techniki malarskie, Warszawa 1991

4. Rudniewski P., Pigmenty i ich identyfikacja, Skrypt 13, ASP w Warszawie, Warszawa 1994.

5.Slansky B., Technika malarstwa, t. I, Warszawa 1960.

6. Smith R., Tajemnice warsztatu artysty, Warszawa 1994.

7. Ślesiński W., Techniki malarskie. Spoiwa organiczne, Warszawa 1984.

8.Ważny T., Dendrochronologia obiektów zabytkowych w Polsce, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2001.

9.Zwolińska K., Mała technologia malarstwa, Warszawa 1989.

Literatura uzupełniająca:

1. Basiul E., Sitkiewicz M., Jakie tajemnice kryją obrazy monachijczyków? Kilka nowych spostrzeżeń na temat warsztatu malarskiego Alfreda Wierusza-Kowalskiego. [w:] Report, academic session „Egzotyczna Europa. Malarstwo monachijskie 1870–1914”. Suwałki, 5-6th October, 2015.

2. Basiul E., Sitkiewicz M., Selected aspects of painting technique of Alfred Wierusz-Kowalski, "Acta UNC Zabytkozn. Konserw.", Z. 48, 2017, s. 277-301. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZiK.2017.011

3. Basiul E., Warsztat malarski gotyckiego tryptyku z Matką Boską Apokaliptyczną i św. Barbarą z bazyliki katedralnej we Włocławku, Toruń 2007.

4. Klaudia Rajmann, « Workshop of the painter Gottfried Ezekiel – the technique of 18th-century decorations in Bodø (Norway) », CeROArt [En ligne], 5 | 2016, mis en ligne le 10 mars 2016, consulté le 10 juin 2016. URL : https://journals.openedition.org/ceroart/4894

5. Olszewska-Świetlik J., Warsztat malarski mistrza ołtarza ze Strzegomia (1486/87), Toruń 2002.

6. Techniki wielkich mistrzów malarstwa. Co-writers David A. Anfam, Mary Beal, Edwin Bowes, Anthea Callen, David Chandler, Judith Collins, Stephen Hackney, Clare Meredith, Jenny McCleery, Roy Perry, Caroline Villers, Nicholas Watkins, John Welchman. Translated by Dorota Stefańska-Szewczuk, Monika Dolińska, and Bożena Mierzejewska. Warszawa: Arkady, 2006.

7. Żychowska M. J., Sztuka a eksperymenty technologiczne, "Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych", 2010, T. 6, s. 170-176.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- egzamin pisemny

Kryteria:

-obecność na wykładach,

- znajomość podstawowych technik sztuk plastycznych, a także odnoszącej się do nich terminologii

ndst - 50 %

dst-51-60%)

dst plus- 61-70%

db- 71-80%

db plus- 81-90%

bdb- 91-100%

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Basiul
Prowadzący grup: Elżbieta Basiul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi technologii sztuki ze szczególnym uwzględnieniem właściwości i historii poszczególnych technik sztuk plastycznych. Studenci zapoznawani są z teorią dotyczącą budowy malowideł, poznają właściwości materiałów tworzących dzieła plastyczne (pigmenty, spoiwa, podłoża) oraz otrzymują wiadomości na temat poszczególnych technik plastycznych w ujęciu technologicznym i historycznym; wykładowi towarzyszą prezentacje multimedialne.

Pełny opis:

W ramach wykładu prezentowane są poszczególne techniki malarskie w ujęciu techniczno - technologicznym. Podstawowe elementy składowe malowideł: podłoża, spoiwa i pigmenty analizowane są pod kątem właściwości mechanicznych oraz fizyko-chemicznych. Sposoby malowania obrazów omawiane są na podstawie bogatego zestawu materiału poglądowego w postaci kopii i obrazów oryginalnych.

W ramach wykładu szczegółowo omawiane są podstawowe techniki malarskie, takie jak technika olejna, technika temperowa, pastel, techniki malarstwa ściennego. Omawiane jest występowanie wymienionych technik w poszczególnych epokach historycznych z zaznaczeniem roli poszczególnych autorów i szkół malarskich. Wykładowi towarzyszy bogato ilustrowana prezentacja multimedialna.

Wykład zawiera także historię technik pozłotniczych oraz podstawowe zagadnienia dotyczące pozłotniczego materiałoznawstwa. Wykład połączony jest z prezentacją techniki „na poler” i techniki „na mat”.

Literatura:

1.Artymowski R., Materiały i narzędzia malarskie, Skrypt 6, Warszawa 1989.

2.Basiul E., Droga powstawania określonych efektów kolorystycznych na powierzchniach obrazów sztalugowych , AUNC, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XXXII, Toruń 2002

2.Hopliński J., Farby i spoiwa malarskie, Wrocław-Kraków 1959

3.Losos L., Techniki malarskie, Warszawa 1991

4. Rudniewski P., Pigmenty i ich identyfikacja, Skrypt 13, ASP w Warszawie, Warszawa 1994.

5.Slansky B., Technika malarstwa, t. I, Warszawa 1960.

6. Smith R., Tajemnice warsztatu artysty, Warszawa 1994.

7. Ślesiński W., Techniki malarskie. Spoiwa organiczne, Warszawa 1984.

7.Brochwicz Z., Folie pozłacarskie w zabytkowych obiektach - ich charakterystyka i metody identyfikacji, Materiały Zachodniopomorskie, t. XVII, 1971.

8.Ważny T., Dendrochronologia obiektów zabytkowych w Polsce, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2001.

9.Zwolińska K., Mała technologia malarstwa, Warszawa 1989.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.