Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Love and lust in the Hebrew Bible

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-OG-EN-LV
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Love and lust in the Hebrew Bible
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The course will focus on different aspects of human sexuality as described in the Hebrew Bible

Pełny opis:

The Bible is still the world's best-selling and most widely distributed book. As a handbook of theology it has had an enormous impact on lives of many generations of Jews and Christians. It is also a book that people who have no faith can benefit from reading. It simply contains wisdom that all people can relate to. Its beautiful imager does not stop inspiring artists and writers.

The course is to give an idea of how the aspects of human sexuality are reflected in the Bible. Man and woman, love and marriage, sex and lust, purity and impurity – these are the core of the questions that will be addressed.

1. “Male and female he created them” – Gen 1,27

2. Abraham and Sara – love in old age. – Gen 12 - 24

3. Meeting brides at the well – a motif

4. Solomon – a husband of 700 wives.

5. Solomon – a perfect lover in the Song of Songs.

6. Marrying a harlot – the case of the prophet Hosea.

7. For love is strong as death; Jealousy is cruel as Sheol (Song of Songs 8,6).

Literatura:

Commentaries:

T. Longman III, Song of Songs (NIC.OT; Grand Rapids – Cambridge 2001);

G. Ravasi, Pieśń nad Pieśniami (Kraków 2005);

J. Ch. Exum, Song of Songs. A Commentary (OTL; Louisville 2005);

R.W. Jenson, Song of Songs (Interpretation: a Bible commentary for teaching and preaching;

Louisville 2005).

Articles:

J. Ch. Exum, “A Literary and structural analysis of the Song of Songs”, ZAW 85(1973) 47–79;

T. Brzegowy, „Jak Rozumieć Pieśń nad Pieśniami?”, RBL 38.3 (1985) 185-199;

* Collectanea Theologica 78.4 (2008) – numer w całości dedykowany studium Pieśni nad Pieśniami.

Efekty uczenia się:

Learning outcomes - knowledge W1: has basic/ advanced knowledge of the Hebrew Bible.

W2: knows/ possesses basic knowledge of biblical literary genre.

W3: is familiar with biblical gender issues.

W4: is acquainted with biblical social aspects.

Learning outcomes - skills U1: is able to/ has the ability to tell apart different literary genre in the Bible.

U2: is capable of discerning biblical metaphors.

U3: has basic skills in interpreting biblical love poems.

Learning outcomes - social competencies K1: understands the significance of biblical metaphors.

K2: understands the need for ancient languages.

K3: is sensitive to gender issues.

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

np.

- an essay

- activity and attendance

Assessment criteria:

- 50 % attendance is mandatory (one absence is excusable; two and more absences result in failing the class).

- 50 % written paper on any topic discussed within the class. Plagiarism - use of another's intellectual work without acknowledgement - is a serious offense.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Iwański
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Iwański
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)