Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Biot22SEMD3-2 Kod Erasmus / ISCED: 13.0 / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Katedra Histologii i Embriologii
Grupy: Semianria dyplomowe dla 2 semestru 2 roku NW2 kierunku biotechnologia
Seminaria dyplomowe dla 2 semestru 2 roku S2 kierunku biotechnologia
Punkty ECTS i inne: 9.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Skrócony opis:

Seminarium dyplomowe jest przedmiotem, który przygotowuje technicznie i merytorycznie studenta do napisania pracy magisterskiej i pozwala na permanentną merytoryczną kontrolę procesu związanego z pisaniem pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Seminarium dyplomowe realizowane jest w dwóch semestrach II roku studiów II stopnia, kierunku biotechnologia. W semestrze zimowym student poznaje techniczne i merytoryczne aspekty pisania pracy naukowej, którą jest praca magisterska. Przygotowuje również dokładną analizę literatury naukowej dotyczącej zagadnienia, które jest przedmiotem jego badań naukowych, oraz merytoryczną syntezę wiedzy dotyczącej danego zagadnienia z zachowaniem wszelkich norm „Prawa autorskiego”. Semestr letni to czas na praktyczne przygotowanie rozprawy magisterskiej. Proces ten rozpoczyna przygotowanie precyzyjnego konspektu pracy dyplomowej, który jest zatwierdzany przez opiekuna naukowego. Następnie student przystępuje do pisania poszczególnych rozdziałów pracy magisterskiej, które prezentowane są i poddawane ocenie podczas seminarium.

Literatura:

Nie ma podanej literatury wymaganej i zalecanej do ostatecznego zaliczenia przedmiotu. Student dokonuje samodzielnego poszukiwania literatury naukowej dotyczącej przedmiotu badań studenta.

Efekty uczenia się:

W czasie odbywania seminarium student:

a/ rozwija umiejętność pozyskiwania wiedzy naukowej na określony temat,

b/ pozyskuje umiejętność krytycznej analizy dostępnej wiedzy naukowej,

c/ rozwija umiejętność przygotowania merytorycznej kompilacji i syntezy wiedzy,

pozwalającej w konsekwencji na postawienie celu (ów) prowadzonych badań własnych,

d/ poznaje metody eksperymentowania, rejestrowania i dokumentowania uzyskanych

wyników badań własnych,

e/ dostosowuje odpowiednie narzędzia statystyczne do wyników swoich badań,

f/ rozwija umiejętność graficznej prezentacji wyników badań,

g/ rozwija umiejętność konfrontacji uzyskanych wyników własnych z dotychczas

opublikowaną światową literaturą naukową,

h/ rozwija umiejętność oceny wyników badań i stawiania wniosków naukowych,

i/ poznaje techniczne i merytoryczne aspekty przygotowania prezentacji multimedialnej

swojej pracy dyplomowej.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Warunkiem zaliczenia w/w przedmiotu jest akceptacja pracy magisterskiej i prezentacji multimedialnej przygotowanej przez studenta na egzamin dyplomowy.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Grzybowski
Prowadzący grup: Katarzyna Linkowska, Urszula Rogalla-Ładniak, Marcin Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Gospodarek-Komkowska
Prowadzący grup: Tomasz Bogiel, Anna Budzyńska, Anna Michalska, Alicja Sękowska, Krzysztof Skowron, Patrycja Zalas-Więcek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Grzanka
Prowadzący grup: Alina Grzanka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.