Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Biot32SEMD6-1 Kod Erasmus / ISCED: 13.0 / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Katedra Biologii i Biochemii Medycznej
Grupy: Seminarium dyplomowe dla 2 semestru 3 roku NW1 kierunku biotechnologia
Seminarium dyplomowe dla 2 semestru 3 roku S1 kierunku biotechnologia
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Skrócony opis:

Seminarium dyplomowe jest przedmiotem, który przygotowuje technicznie i merytorycznie studenta do egzaminu dyplomowego i pozwala na permanentną merytoryczną kontrolę procesu związanego z egzaminem dyplomowym i zakończeniem studiów.

Pełny opis:

Seminarium dyplomowe realizowane jest w II sem. III roku roku studiów I stopnia, kierunku biotechnologia.

Student po złożeniu deklaracji uczestniczenia w seminarium dyplomowym w danej jednostce dydaktycznej i jej zatwierdzeniu, zapoznaje się z tematami zagadnień, obejmujących treścią merytoryczną specyfikę badań naukowych prowadzonych w danej jednostce, oraz dokonuje wyboru tematu, który będzie przedmiotem prezentacji multimedialnej podczas egzaminu dyplomowego. Zagadnienia te będą omawiane na seminarium dyplomowym.

Literatura:

Literatura wymagana i zalecana podawana jest przez prowadzącego seminarium dyplomowe i jest ona specyficzna dla każdej z jednostek, w których jest realizowany ten przedmiot.

Efekty uczenia się:

W czasie odbywania seminarium student:

a/ rozwija umiejętność pozyskiwania wiedzy naukowej na określony temat,

b/ pozyskuje umiejętność krytycznej analizy dostępnej wiedzy naukowej,

c/ rozwija umiejętność przygotowania merytorycznej kompilacji i syntezy wiedzy,

d/ poznaje metody eksperymentowania, rejestrowania i dokumentowania wyników badań naukowych,

e/ rozwija umiejętność graficznej prezentacji wyników badań,

f/ rozwija umiejętność oceny wyników badań i stawiania wniosków naukowych,

g/ poznaje techniczne i merytoryczne aspekty przygotowania prezentacji multimedialnej na temat wskazany przez kierownika jednostki, do której zapisał się.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny. Warunkiem zaliczenia w/w przedmiotu jest akceptacja prezentacji multimedialnej przygotowanej przez studenta na egzamin dyplomowy.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Grzybowski
Prowadzący grup: Urszula Rogalla-Ładniak, Katarzyna Skonieczna, Marcin Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Szewczyk-Golec
Prowadzący grup: Ewa Kopkowska, Marcin Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.