Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne - Wpływ diety na farmakoterapię

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek3ZF106-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Wpływ diety na farmakoterapię
Jednostka: Katedra Farmakologii i Terapii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 3 roku NWJ kierunku lekarskiego
Przedmioty fakultatywne dla 3 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę zdobytą w ramach realizacji przedmiotu fizjologia, patofizjologia, anatomia, biochemia oraz mechanizmy działania leków i toksykologia uzyskanych w ramach realizacji ww przedmiotów zgodnie z programem studiów

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w ćwiczeniach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 15 godzin - konsultacje z osobami prowadzącymi zajęcia w formie on-line: 4 godziny - przeprowadzenie zaliczenia w formie on-line: 0,5 godziny Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 19,5 godzin, co odpowiada 0,78 punktu ECTS.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminariach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 15 godzin

- konsultacje w formie on-line: 4 godziny

-czytanie wskazanej literatury: 4 godziny

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie w formie on-line: 2 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi 25 godzin, co odpowiada 1 punktu ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Wyjaśnia całościowe działanie leków na organizm z uwzględnieniem mechanizmu działania, metabolizmu, wskazań i działań niepożądanych z uwzględnieniem wieku (P7S_WG_M C.W34, P7S_WG_M C.W35, P7S_WG_M C.W36) W2: Charakteryzuje zasady farmakoterapii z uwzględnieniem wskazań, działań niepożądanych i interakcji lekowych (P7S_WG_M C.W37, P7S_WG_M C.W38)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Szacuje ryzyko zjawisk patologicznych z uwzględnieniem działań niepożądanych i interakcji oraz dobiera optymalne leki i ich dawki (P7S_UW_M C.U14, (P7S_UW_M C.U17)

U2: Potrafi indywidualizować terapię w wybranych przypadkach ((P7S_UW_M C.U18)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia oraz dokonuje samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych (P7S_KK_M K_K07)

K2: Jest gotów do korzystania z obiektywnych źródeł informacji (P7S_KK_M K_K01)

K3: Propaguje zachowania prozdrowotne P7S_KO_M K_K09)

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

• dyskusja dydaktyczna z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia


• drzewo decyzyjne z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia


• analiza przypadków z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

Skrócony opis:

Niektóre substancje zawarte w naszej diecie mogą zaburzać wchłanianie leków i ograniczać skuteczność terapii, inne mogą potęgować ich działanie oraz prowadzić do wystąpienia przykrych działań niepożądanych. Które pokarmy lepiej ograniczyć, aby leczenie było bezpieczne, a jednocześnie skuteczne? Na zajęciach porozmawiamy o najczęstszych interakcjach dieta-lek.

Literatura:

1. Jurgen Stein, Wybrane zagadnienia z zakresu toksykologii żywności oraz wpływu pokarmu na farmakoterapię, Wrocław 2016, Wydawca: MedPharm Polska 2. Mutschler E., Geisslinger G., Kroemer HK., Ruth P., Schafer-Korting M.; Farmakologia i Toksykologia. Wydawnictwo MedPharm Polska, Wrocław, 2016 2. Charakterystyka Produktu Leczniczego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne lub pisemne (0 – 60 punktów; >60%): W1 –W2, U1-U2

Przedłużona obserwacja (0 – 10 punktów; > 50%): K1-K3

Oceny są wystawiane według liczby uzyskanych punktów zgodnie z poniższą tabelą:

Minimalny próg procentowy dla uzyskania oceny pozytywnej wynosi 60%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: Zbigniew Tomczak, Michał Wiciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.