Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

2.1. Mikrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM21MIKB-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: 2.1. Mikrobiologia
Jednostka: Katedra i Zakład Propedeutyki Medycyny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji opisywanego przedmiotu niezbędne jest posiadanie podstawowych wiadomości z zakresu biologii i fizjologii komórki. Ponadto student powinien posiadać wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach przedmiotów: chemii, biochemii, anatomii, histologii i fizjologii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 20 godzin

- udział w ćwiczeniach: 20 godzin

- udział w seminariach: 20 godzin

- przygotowanie i uzupełnienie notatek: 10 godziny

- czytanie wskazanej literatury: 20 godzin

- konsultacje: 15 godziny

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 20 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi 125 godzin, co odpowiada 5

punktom ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Klasyfikuje drobnoustroje na chorobotwórczych i stanowiące mikrobiotę człowieka – C K_W12.

W2: Zna epidemiologię zakażeń wirusami, bakteriami i grzybami – C K_W13.

W3: Zna wpływ mikroorganizmów na organizm człowieka oraz drogi ich wnikania do organizmu człowieka; potrafi opisać konsekwencje narażenia organizmu człowieka na różne drobnoustroje oraz zasady profilaktyki – C K_W14.

W4: Wymienia drogi rozprzestrzeniania się zakażeń w środowisku człowieka - C K_W17.

W5: Zna i rozumie podstawy diagnostyki mikrobiologicznej – C K_W18.

W6: Zna podstawy dezynfekcji, sterylizacji i postępowania aseptycznego – C K_W19.

W7: Zna rodzaje materiałów biologicznych wykorzystywanych w

diagnostyce laboratoryjnej oraz zasady pobierania materiału do badań – E K_W37.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi ocenić sytuację epidemiologiczną i zaproponować schemat postępowania diagnostycznego z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej – C K_U06.

U2: Potrafi przygotować preparat i rozpoznać patogeny pod mikroskopem – C K_U09.

U3: Interpretuje wyniki badań mikrobiologicznych – C K_U10


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Posiada nawyk i umiejętności stałego dokształcania się –K_ K 08

Metody dydaktyczne:

Wykłady:


• wykład informacyjny i problemowy z prezentacją multimedialną.


Ćwiczenia:


• metody dydaktyczne poszukujące – laboratoryjna, obserwacji, przedłużona obserwacja.


Seminaria:


• studium przypadku klinicznego, analiza wyników badań mikrobiologicznych, dyskusja.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- laboratoryjna
- obserwacji
- okrągłego stołu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem nauczania jest zrozumienie znaczenia mikrobiologii w zakresie niezbędnym dla dalszych studiów medycznych, pogłębienie wiedzy dotyczącej charakterystyki najczęstszych patogenów człowieka, ich morfologii, właściwości chorobotwórczych i lekowrażliwości. Mikrobiologia obejmuje wykłady i ćwiczenia mające na celu zapoznanie studentów z zakażeniami układowymi, ich etiologią, epidemiologią oraz patomechanizmami. W trakcie zajęć studenci zostają zapoznani z metodami identyfikacji drobnoustrojów i oceny ich lekowrażliwości, zasadami aseptyki, antyseptyki i pracy w laboratorium mikrobiologicznym.

Pełny opis:

Zajęcia z przedmiotu Mikrobiologia mają za zadanie zapoznać studenta z: morfologią wirusów, bakterii i grzybów oraz metodami badania drobnoustrojów, immunologią infekcyjną, immunoprofilaktyką i procesami genetycznymi zachodzącymi między drobnoustrojami, charakterystyką najważniejszych grup antybiotyków, mechanizmów oporności drobnoustrojów na leki przeciwdrobnoustrojowe i metodami ich wykrywania, środkami dezynfekcyjnymi i aseptycznymi, mikrobiotą człowieka, metodami typowania drobnoustrojów stosowanymi w dochodzeniach epidemiologicznych, zasadami profilaktyki zakażeń.

Literatura:

1. Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Mikrobiologia. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011

2. Rekomendacje dotyczące zakażeń układowych ze strony internetowej www. korld. edu.pl, www.antybiotyki.edu.pl

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin – W1-W4, W6, W7, U3

Aktywność – K1

Przedłużona obserwacja – K1

Ćwiczenia:

Kolokwium – W1, W2, W5, W6, W7, U1- U3

Praktyczne wykonanie ćwiczeń – U1- U3

Aktywność – K1

Przedłużona obserwacja – K1

Seminaria:

Kolokwium – W1, W2, W3, W4, U1, U3

Aktywność – K1

Przedłużona obserwacja – K1

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Deptuła
Prowadzący grup: Tomasz Bogiel, Aleksander Deptuła, Eugenia Gospodarek-Komkowska, Joanna Kwiecińska-Piróg, Anna Michalska, Agnieszka Mikucka, Małgorzata Prażyńska, Alicja Sękowska, Maria Szymankiewicz, Patrycja Zalas-Więcek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Gospodarek-Komkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Gospodarek-Komkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.