Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Jak prawidłowo interpretować wyniki badań klinicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-OG-JPIWBK Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (0910) Ochrona zdrowia
Nazwa przedmiotu: Jak prawidłowo interpretować wyniki badań klinicznych
Jednostka: Katedra Farmakologii i Terapii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w seminarium - 15

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 3 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do seminarium – 6 godz.

- czytanie literatury – 4 godz.

- przygotowanie do zaliczenia – 2 godz.


Łącznie: 30 godz. (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W38: zna podstawy teoretyczne i praktyczne diagnostyki laboratoryjnej.

W39: zna i rozumie możliwości i ograniczenia badań laboratoryjnych w stanach nagłych.

W40: wymienia wskazania do wdrożenia terapii monitorowanej.

W41: definiuje podstawowe pojęcia farmakoekonomiczne.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U17: przeprowadza analizę ewentualnych działań niepożądanych poszczególnych leków oraz interakcji między nimi.

U31: interpretuje charakterystyki farmaceutyczne produktów leczniczych oraz krytycznie ocenia materiały reklamowe dotyczące leków.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające :

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny


Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Według danych literaturowych nawet 40% badań klinicznych zawiera błędy lub ich wyniki zostały błędnie zinterpretowane. Podczas seminarium omówione zostaną najczęstsze błędy, zaniedbania i konsekwencje niewłaściwej metodologii.

Pełny opis:

Badania kliniczne w Polsce i na świecie, Dobór grupy kontrolnej i badanej, Błędy celowe, manipulacja wynikami, Zasady interpretacji danych, Jak ocenić jakość badania?, Projektowanie własnego badania – praktyka a teoria.

Literatura:

1. “Farmakologia i toksykologia” - E. Mustchler PZWL

2. „Farmakologia – tajemnice” – R. Korbut WUJ

3. „Farmakologia po prostu” – R. Korbut WUJ

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- aktywność,

Kryteria oceniania:

- Seminarium: zaliczenie pisemne, zaliczenie bez oceny,

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: Marek Krzyżanowski, Michał Wiciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: Michał Wiciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.