Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Patomorfologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1655-Lek31PATO-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Patomorfologia
Jednostka: Katedra Patomorfologii Klinicznej
Grupy:
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kizpk/
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Students beginning the Introduction to Pathology course should have knowledge of anatomy, histology, genetics, biochemistry and human embryology at a first-year medical student level (according to the curriculum) and of physiology at a high school level.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) 1. Workload associated with classes that require direct presence of the academic teachers:

- lectures: 25 hours

- seminars: 30 hours

- tutorials: 30 hours

- time required for student’s assessment: 4 hours

Total workload associated with classes that require direct presence of the academic teachers: 89 hours, equal to 3,2 ECTS


2. Student’s workload:

- participation in lectures: 25 hours

- participation in seminars: 30 hours

- participation in tutorials: 30 hours

- preparations for tutorials (literature reading, preparing the tasks): 20 hours

- preparations for assessment and time required for the assessment: 30 + 4 = 34 hours

Total student’s workload: 139 hours, equal to

5 ECTS


3. Workload associated with scientific research:

- scientific literature reading: 8 hours

- participation in lectures (including research results and scientific reports in the field of pathology): 25 hours

- participation in tutorials (including results of the scientific reports in the field of pathology): 30 hours

- preparations for assessment (including scientific papers in the field of pathology): 30 hours

Total workload associated with scientific research: 93 hours, equal to 3,35 ECTS

4. Time required for preparations and participation in the assessment process:

- preparations for assessment: 30 + 4 = 34 hours (1,22 ECTS)


5. Student’s workload of a practical character:

- participation in tutorials (including credit for practical classes)

15 + 15+1 =31 godzin

Total student’s workload of a practical character:

31 hours, equal to 1,12 ECTS


6. Time required for the obligatory student internship:

not applicable


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: Distinguishes cell cycle stages, cell injury and tissue regeneration, adaptation, aging and degeneration processes, apoptosis and necrosis, in relation to clinical picture and presentation of the selected diseases (B.W18, B.W23, C.W27, C.W28, C.W29, C.W47, C.W48, C.W50)

W2: Distinguishes stem cells role in regeneration and carcinogenic processes (B.W19)

W3: Explains the link between pathological factors and clinical picture of the selected diseases (B.W25, C.W30, C.W32, C.W33, C.W34, C.W45)

W4: Classifies common pediatric diseases and explains their pathogenesis (C.W27, C.W9, E.W3, E.W6, E.W37, F.W1)

W5: Deduces pathogenesis of a disease based on its epidemiology (including infectious risk factors) (C.W13, E.W1, E.W23)

W6: Lists types of hypersensitivity reactions and distinguishes types of autoimmune diseases (C.W23, E.W34)

W7: Analyses tumor biology of the selected cases, focusing on immunological surveillance (C.W24, C.W41, C.W42, E.W24, E.W25)

W8: Uses professional pathologic nomenclature (C.W26)

W9: Interprets patient’s rights according to medical documentation, included in a deceased as well as in preserved human tissues collected intravitally (D.W17, G.W5, G.W11)

W10: Classifies common cardiovascular system diseases, connective tissue diseases, hypersensitivity diseases and hematopoietic system diseases in adults (E.W7)

W11: Defines organ pathology issues, gross and microscopic pictures and clinical course of the pathologic lesions in lungs and male genital system (C.W31, C.W34)

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: Analyses microscopic image using a light microscope and distinguishes selected images and diseases based on that (A.U1, A.U2, C.U9)

U2: Analyses immunohistochemical stains of the selected disorders (C.U8)

U3: Formulates diagnosis based on a clinical picture (patient’s medical history, radiological imaging, laboratory test results and pathological examination) (C.U11)

U4: Analyses pathomechanism of the selected diseases, including shock, describes changes in body function as well as patient’s immunological response (C.U12, C.U20).

U5: Plans pathological differentia diagnosis of the selected diseases in adults and children (E.U12)

U6: Writes a referral that requests selected pathological examinations: histopathological and autopsy; writes a synoptic report on the selected disorders as well as an autopsy report (E.U38)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: Critically assesses medical information sources (K_K01)

K2: Tries to find a solution to ethical problems associated with pathological examination (K_K02)

K3: Understands what being responsible for human health and life means and puts patient’s well-being first (K_K02, K_K04) – in-class

K4: Understands the importance of medical information obtained during pathological examination and what being responsible for it means (K_K05).

K4: Collaborates with a team of specialists in order to reach a final diagnosis Współpracuje z zespołem specjalistów w celu ustalenia ostatecznej diagnozy (K_K06)

K5: Has a habit of self-studying (K_K07)

K6: Formulates conclusions based on their observations (K_K10)


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Lectures:

• informative lecture

Seminars:

• case study

• discussion

Tutorials:

• demonstration;

• classes;

• simulation methods (case study; simulation case);

• laboratory classes in-cl


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The purpose of the Introduction to Pathology course is studying and understanding etiology, pathogenesis, morphology and functional changes of diseases. Topics of the lectures focus on general pathology. Seminars and microscopic tutorials aim at the practical approach to the presented knowledge. Laboratory tutorials focus on preparing and processing histopathological slides as well as practicing additional pathology techniques (immunochistochemistry and molecular pathology techniques) used in the laboratory.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the lectures is to obtain and consolidate knowledge associated with introduction to pathology: basic knowledge of routine and special techniques used in pathological examination, cell changes, adaptation processes, cell degeneration, mechanisms of inflammation and morphology, tissue regeneration processes, hemodynamic disorders, thromboembolism, shock and DIC morphology, neoplasms, environmental pathology, cardiovascular pathology, systemic pulmonary and male genital organs diseases.

The aim of the seminars is to obtain and consolidate knowledge and discuss selected topics associated with introduction to pathology: cell changes, adaptation processes, hemodynamic disorders, death and autopsy technique, acute inflammation, chronic inflammation, laboratory techniques, diseases of the immune system, neoplasms, work of the pathologist, pediatric and genetic diseases, systemic pulmonary and male genital organs diseases.

The aim of the tutorials is to gain practical skills associated with introduction to pathology: sample collection for pathological examination including fine-needle aspiration cytology , post-autopsy analysis, laboratory classes.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

1. Kumar V, Abbas A, Aster J. Robbins Basic Pathology, 11th Edition. Elsevier, 2022.

Supplementary literature:

1. Kumar V, Abbas A, Aster J. Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease, 9th Edition. Elsevier, 2014.

2. http://www.patologia.cm.umk.pl/atlas

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Seminars and Tutorials:

One colloquium (0 – 35 points), each consisting of two parts:

1. Theoretical: (0-30 points): W1 – W10

2. Practical (0-5 points): W3, U1 – U5

Entrance tests (0-3 points): W1-W10, starting at the beginning of all of the seminars except the first one. At the first seminar, the entrance test will be held at the end of the seminar.

Lectures:

Lecture test (0 – 35 points): W1 – W10

Extended observation/Activity: (0-10 pkt.; > 50%): K1 – K6

To obtain course credit one has to get a total score of at least 60% (in colloquiums and lecture test altogether) and positive score for activity

The rating is based on the following grading scale:

Percentage points Rating

92≤…<100 very good (5)

88≤…<92 Fairly good (4,5)

80≤…<88 Good (4)

71≤…<80 Satisfactory plus (3,5)

60≤….<71 Satisfactory (3)

0…<60 Unsatisfactory (2)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Grzanka
Prowadzący grup: Paulina Antosik, Amanda Gosk, Dariusz Grzanka, Jakub Jóźwicki, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Kacper Naglik, Izabela Neska-Długosz, Martyna Parol-Kulczyk, Natalia Skoczylas-Makowska, Marta Smolińska-Świtała, Radosław Wujec, Magda Zwolińska
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kizpk/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The purpose of the Introduction to Pathology course is studying and understanding etiology, pathogenesis, morphology and functional changes of diseases. Topics of the lectures focus on general pathology, seminars and microscopic tutorials aim at extending knowledge and discussing the lecture associated withpics, and laboratory tutorials focus on preparing and processing histopathological slides as well as additional pathology techniques, immunochistochemistry and molecular pathology techniques used in a laboratory

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the lectures is to obtain and consolidate knowledge associated with introduction to pathology: basic knowledge of routine and special techniques used in pathological examination, cell changes, adaptation processes, cell degeneration, mechanisms of inflammation and morphology, tissue regeneration processes, hemodynamic disorders, thromboembolism, shock and DIC morphology, neoplasms, environmental pathology, cardiovascular pathology.

The aim of the seminars is to obtain and consolidate knowledge and discuss selected topics associated with introduction to pathology: cell changes, adaptation processes, hemodynamic disorders, death and autopsy technique, acute inflammation, chronic inflammation, laboratory techniques, diseases of the immune system, neoplasms, work of the pathologist, pediatric and genetic diseases.

The aim of the tutorials is to gain practical skills associated with introduction to pathology: sample collection for pathological examination, post-autopsy analysis, laboratory classes.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

1. Kumar V, Abbas A, Aster J. Robbins Basic Pathology, 10th Edition. Elsevier, 2017.

Supplementary literature:

1. Kumar V, Abbas A, Aster J. Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease, 9th Edition. Elsevier, 2014.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Grzanka
Prowadzący grup: Paulina Antosik, Justyna Durślewicz, Dariusz Grzanka, Jakub Jóźwicki, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Damian Łukasik, Kacper Naglik, Izabela Neska-Długosz, Martyna Parol-Kulczyk, Natalia Skoczylas-Makowska, Radosław Wujec, Magda Zwolińska
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kizpk/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The purpose of the Introduction to Pathology course is studying and understanding etiology, pathogenesis, morphology and functional changes of diseases. Topics of the lectures focus on general pathology. Seminars and microscopic tutorials aim at the practical approach to the presented knowledge. Laboratory tutorials focus on preparing and processing histopathological slides as well as practicing additional pathology techniques (immunochistochemistry and molecular pathology techniques) used in the laboratory.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the lectures is to obtain and consolidate knowledge associated with introduction to pathology: basic knowledge of routine and special techniques used in pathological examination, cell changes, adaptation processes, cell degeneration, mechanisms of inflammation and morphology, tissue regeneration processes, hemodynamic disorders, thromboembolism, shock and DIC morphology, neoplasms, environmental pathology, cardiovascular pathology, systemic pulmonary and male genital organs diseases.

The aim of the seminars is to obtain and consolidate knowledge and discuss selected topics associated with introduction to pathology: cell changes, adaptation processes, hemodynamic disorders, death and autopsy technique, acute inflammation, chronic inflammation, laboratory techniques, diseases of the immune system, neoplasms, work of the pathologist, pediatric and genetic diseases, systemic pulmonary and male genital organs diseases.

The aim of the tutorials is to gain practical skills associated with introduction to pathology: sample collection for pathological examination including fine-needle aspiration cytology , post-autopsy analysis, laboratory classes.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

1. Kumar V, Abbas A, Aster J. Robbins Basic Pathology, 11th Edition. Elsevier, 2022.

Supplementary literature:

1. Kumar V, Abbas A, Aster J. Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease, 9th Edition. Elsevier, 2014.

2. http://www.patologia.cm.umk.pl/atlas

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)