Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Propedeutyka chirurgii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1655-Lek3PCHI-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka chirurgii
Jednostka: Katedra Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) The student must be familiar with the anatomy and physiology of the alimentary tract and abdominal cavity. This is assessed Turing the entrance exam (20 questions).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) 1. Study hours involving teacher participation:

- lectures (online - remote study) – 20 hours,

- tutorials – 39 hours,

- consultations – 0.5 hours;

- final exam – 0.5 hours

Total teacher involvement: 60 hours, 1 ECTS credit.


2 Study hours involving individual student work:

- preparation for lectures – 20 hours,

- participation in tutorials - 39 hours,

- reading literature –6,5 hours,

- preparation for examination – 6+ 0,5 hours;

Total: 72 hours

3. Study hours involving scientific research:

- Reading of scientific literature: 3 hrs

- Participating in lectures (online – remote study): 5 hrs

- Participating in tutorials: 8 hrs

- Preparation for examination: 3 hrs4. Required on-site practice time:

Not applicable


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) The student:

W1: has knowledge of the principles of referring for and performing basic surgical procedures and invasive diagnostic and treatment procedures, as well as their most common complications - (F K_W03); this outcome is realized both in remote and stationary learning


W2: explains the principles of perioperative safety, preparation of patient for surgery, administration of general and local anaesthesia and patient-controlled sedation (F K_W04); this outcome is realized both in remote and stationary learning


W3: is familiar with the principles of postoperative treatment, including pain management and therapeutic drug monitoring

; (F K_W05) – this outcome is realized both in remote and stationary learning

W4: knows the causes, symptoms, and principles of diagnosis and treatment of the most common diseases requiring surgical intervention;( E K_W01) – this outcome is realized in remote learning

W5: enumerates the clinical manifestations of the most common diseases of individual organs and systems, metabolic diseases, and water-electrolyte and acid-base imbalance

; (C K_W33) – this outcome is realized in remote learningEfekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) The student:

U1: is able to perform a full and targeted physical examination of an adult patient (E K_U03) – this outcome is realized both in remote and stationary learning

U2:

Knows how to perform basic medical procedures, including:

1) taking temperature (core and peripheral) and pulse, non-invasive pressure measurement,

2) monitoring vital signs using a cardiac monitor, pulse oximeter,

3) spirometry testing, oxygen therapy, adjuvant and mechanical ventilation,

4) oropharyngeal airway insertion,

5) intravascular, intramuscular and subcutaneous injection, peripheral venous cannulation, peripheral blood draw, blood culture draw, arterial blood draw, arterialised capillary blood draw,

6) nasal, pharyngeal and skin swabbing,

7) urinary catheterisation in men and women, gastric probing, gastric lavage, enema,

8) standard resting electrocardiogram with interpretation, electrical cardioversion, defibrillation,

9) basic strip tests and blood glucose level tests

; (E K_U29)


U3: is able to manage the patient’s medical records (E K_U38)

U4: follows the principles of asepsis and antisepsis;( F K_U03)

U5: is able to obtain peripheral venous access;( F K_U05)

U6: : knows how to examine the breasts, lymph nodes and thyroid gland, examine the abdominal cavity for signs of acute abdomen, and perform a digital rectal examination ( F K_U06)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) The student:

K1: displays the ability to establish and maintain close and respectful relationships with patients and show understanding of worldview and cultural differences; (K_K05

K2: demonstrates the ability to observe medical confidentiality and other patient rights;


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Lectures:

• Informative lecture utilizing remote teaching techniques

• Thematic conversatory lectures utilizing remote teaching techniques

• Didactic dispute utilizing remote teaching techniques

• Case study utilizing remote teaching techniques

Tutorials:

• Bedside tutorials

• Assisting surgical procedures

• Tutorials as a scrub nurse in the operative suite

• Tutorials in patient record handling


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Introduction to Surgery is designer to familiarize the students with the basic tenets of surgery and the major differences between surgical and conservative medicine. The students get acquainted with the practical application of the rules of aseptic and antiseptic technique during tutorials in the surgical suite. They learn the basics of record – keeping, surgical examination and basic surgical skills.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The objective of the lectures is to convey to the students the basic concepts of general surgery, patient preparation for burgery, perioperative patient management, and the basics of anaesthesia and pain control . The students are acquainted with the basics of wound healing, surgical instruments and the methods for the prevention and treatment of infection. Other topics covered include: acute abdomen, bleeding, trauma, including burns, as well as the basics of endoscopy and laparoscopy.

During the tutorials the students learn practical skills covewring patient examination, small surgical procedures (suture placement and removal, catheterization and others listed in the practical skills section). During tutorials in the surgical suite, the students are acquainted with the rules of asepsis and antisepsis technique, basic surgical instruments and techniques.

Literatura: (tylko po angielsku)

Principal handbook:

1. Principles and Practice of Surgery. O. James Garden , Andrew W. Bradbury, John L. R. Forsythe, Rowan W Parks. Churchill Livingstone 2012

Supplementary handbook:

1. Essentials of General Surgery. Peter F. Lawrence . (Author). ‎ Lippincott Williams&Wilki 2012

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Lectures:

Oral examination (0 – 16 points; > 75%): W1 – W5, U1, U4

Final examination (>60%): W1 – W5,

U1, U3, U4.

Prolonged observation (0 – 10 points; > 50%): K1 – K2

Tutorials:

Oral examination (0 – 16 points; > 75%): W1 – W5, U1, U4

Practical examination ( 0-1 system): W1, W2, W3, U1 – U6

Final examination (>60%): W1 – W5,

U1, U3, U4.

Prolonged observation (0 – 10 points; > 50%): K1 – K2

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Słupski
Prowadzący grup: Andrii Shevchuk, Wojciech Szczęsny, Jakub Szmytkowski, Jacek Szopiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Słupski, Wojciech Szczęsny
Prowadzący grup: Marta Flisińska, Wojciech Szczęsny, Jakub Szmytkowski, Jacek Szopiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)