Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

2.3. Neurofizjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1655-LekM12MFTNFI-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: 2.3. Neurofizjologia
Jednostka: Katedra Fizjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.80
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Prior the beginning of Physiology course Student is required to have a basic knowledge (advanced biology maturity exam) from the anatomy and physiology of nervous system.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Study hours involving teacher participation:

- lectures: 15 hours,

- tutorials: 36 hours,

- consultancies associated with lab report preparation: 2 hours,

- midterm tests: 2 hours,

- exam: 25 minutes;

Total study hours involving teacher participation – 53.4 hours (1.98 ECTS credits)


2. Study hours involving student work:

- lectures: 15 hours,

- tutorials: 36 hours,

- preparation for tutorials (including reading of scientific literature): 25

hours,

- lab report preparation: 2 hours,

- consultancies associated with lab report preparation: 2 hours,

- preparation for and participation in midterm tests: 10+2+2= 14

hours,

- preparation for and participation in exam: 10+0.4=10.4 hours;

Total student workload – 104.4 hours (3.8 ECTS credits)


3. Scientific research workload:

- reading scientific literature: 25 hours

- lecture participation (including scientific results presentation): 6

hours,

- tutorials participation (including scientific results presentation): 9 hours,

- preparation for credit acquisition (including scientific results presentation): 10 hours,

- consultancies (including scientific results presentation): 2 hours;

Total student workload related to scientific research: 52 hours (1.92 ECTS credits)


4. Study hours involving preparation for and participation in evaluation:

- preparation for and participation in midterm tests: 10+2+2= 14 hours,

- preparation for exam and exam: 10+0.4= 10.4 hours;

Total student hours involving preparation for and participation in evaluation: 24.4 hours (0.9 ECTS credits)


5. Study hours involving student work – practical part:

- tutorials: 36 hours;

Total student hours involving practical part – 36 hours (1.33 ECTS credits)Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1:Knows the ways of inter-cellular communication, of communication between a cell and extracellular matrix (B K_W21)

W2: Knows the principles for excitation and conduction in the nervous system, and the higher nervous skills, and also physiology of skeletal and smooth muscles (B K_W24)Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: Describe the changes in the body in case of homeostasis, in particular the body integrated response to transition from sleep to wake-up state (B K_U07)

U2: Perform simple function test assessing the human body as a system of stable regulation (posturographic tests), interprets numerical data referring to basic physiological variables (B K_U08)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: Is able to work and take decisions in uncertain and sometimes also stressful conditions (K_K02)

K2: Is capable of establishing and maintaining a deep and respectful relationship with a patient (K_K03)

K3: Has the habit and the ability of continuous education (K_K08)Metody dydaktyczne:

Lectures:

• informative lecture (conventional),

• problem – based lecture with multimedia presentation;


Tutorials:

• laboratory,

• observation,

• classical problem – based practical classes,

• discussion,

• presentation;


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Physiology course allows to learn concepts and understand regulatory processes of nervous and muscular system.

Pełny opis:

The aim of Physiology course is to present to Student physiological processes and mechanisms responsible for homeostasis in human body. During Physiology course lectures physiology fundaments are presented with special regards to nervous system. Student is also going to learn about mechanism responsible for nervous system cell functions and its importance in the generation of resting and action potential, as well as in synaptic transmission. Next, Student gets know about physiology of skeletal muscle and smooth muscle as well.

Practical classes are laboratory in nature and are connected with the subject of lectures. During these classes Student is going to examine the influence of extracellular ions concentration on the generation of action potential in nervous system and synaptic transmission. Next, Student is going to observe skeletal muscle contraction and smooth muscle contraction and contraction force regulatory mechanisms. At the end of neurophysiology course student is going to learn about neurobiological principles for the reflexes and the movement control system as well as sleep physiology.

Literatura:

Obligatory literature:

1. Kandel, ER, Schwartz, JH, Jessell, TM: Principles of neural sciences. Fifth Edition, McGraw Hill 2013.

2. Guyton AC, Hall JE: The Textbook of Medical Physiology. 13 th

Edition, Elsevier 2016;

3. Rhoades RA, Bell DR: Medical Physiology: Principles for Clinical Medicine. Fourth Edition, Lippincott Wiliams & Wilkins 2013

Supplementary literature:

1. Raff H, Levitzky M: Medical Physiology: A Systems Approach. First edition, McGraw-Hill, 2011

Metody i kryteria oceniania:

Tutorials:

In order to pass the Physiology Course all classes credits and social competencies credits have to be acquired and all midterm tests have to be passed.

Midterm test (0-10 points >56%); W1-W2, U1, K1, K3

Entrance test (0-5 points >56%), W1-W2, U1, K1, K3

Lab report preparation (0-15 points >56%); W1-W2, U1, U2, K1-K3

Extended observation (0-5 points.; >50%); K1-K3

Lectures:

Student gets the credit based on the final exam result (grade 3.0 or greater).

The final exam is one choice test consisting of 25 closed questions. The grade from the final exam is determined according to the table shown below:

grade % of points

very good (5) 92 – 100%

good plus (4+) 84 – 91%

good (4) 76 – 83%

satisfactory plus (3+) 68 – 75%

satisfactory (3) 56 – 67%

failed (2) 0 – 55%

Final exam: (0-25 points >56%); W1-W2, U1, U2, K1, K3

Praktyki zawodowe:

Not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Katarzyna Dmitruk, Małgorzata Gałązka, Daria Pracka, Piotr Złomańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Physiology course allows to learn concepts and understand regulatory processes of nervous and muscular system.

Pełny opis:

The aim of Physiology course is to present to Student physiological processes and mechanisms responsible for homeostasis in human body. During Physiology course lectures physiology fundaments are presented with special regards to nervous system. Student is also going to learn about mechanism responsible for nervous system cell functions and its importance in the generation of resting and action potential, as well as in synaptic transmission. Next, Student gets know about physiology of skeletal muscle and smooth muscle as well.

Practical classes are laboratory in nature and are connected with the subject of lectures. During these classes Student is going to examine the influence of extracellular ions concentration on the generation of action potential in nervous system and synaptic transmission. Next, Student is going to observe skeletal muscle contraction and smooth muscle contraction and contraction force regulatory mechanisms. At the end of neurophysiology course student is going to learn about neurobiological principles for the reflexes and the movement control system as well as sleep physiology.

Literatura:

Obligatory literature:

1. Kandel, ER, Schwartz, JH, Jessell, TM: Principles of neural sciences. Fifth Edition, McGraw Hill 2013.

2. Guyton AC, Hall JE: The Textbook of Medical Physiology. 13 th

Edition, Elsevier 2016;

3. Rhoades RA, Bell DR: Medical Physiology: Principles for Clinical Medicine. Fourth Edition, Lippincott Wiliams & Wilkins 2013

Supplementary literature:

1. Raff H, Levitzky M: Medical Physiology: A Systems Approach. First edition, McGraw-Hill, 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Katarzyna Dmitruk, Małgorzata Gałązka, Daria Pracka, Małgorzata Tafil-Klawe, Piotr Złomańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.