Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przygotowanie do LEK-u - chirurgia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1655-LekM5LEKCHIM-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie do LEK-u - chirurgia
Jednostka: Katedra Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.wl.cm.umk.pl
Punkty ECTS i inne: 0.40 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) In order to complete the course, it is necessary to have a good command of diagnosis and treatment of surgical diseases.

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) The total student workload related to the conducted research is 6 hours, which corresponds to


0.24 ECTS points
Workload balance for classes conducted using distance learning techniques6 hour seminar


Equivalent to a total of 6 hours (0.24 ECTS points)
Balance of the student's workload of a practical nature:


- participation in the seminar (including practical test): 6 hours


The total amount of student work of a practical nature is


6 hours, which corresponds to 0.24 ECTS points
- Time required for the compulsory seminar:


not applicable

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Preparation for the LEK exam

He independently solves test tasks with the analysis of the correctness of answers and the elimination of incorrect ones.

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Can independently and in a group present a medical problem (subjective examination)

Suggesting diagnostic tests.

Based on the whole clinical problem, a treatment proposal.

Implementation of developed clinical scenarios in medical simulation conditions - cooperation with a medical simulation technician.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: Shows respect for the Patient and understanding for worldview and cultural differences (K_K05) - learning effect realized in stationary conditions

K2: Respects medical confidentiality and all patient rights (including the right to information, to intimacy, to a conscious decision, to a dignified death (K_K06)

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Repetition of surgical issues necessary to pass the LEK exam.

Literatura: (tylko po angielsku)

Tomasz Banasiewicz, Grzegorz Wallner

Surgery Wallner Volume 1-4

Warsaw, 2022

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

graded credit.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Michalik
Prowadzący grup: Klaudia Juszczuk, Maciej Michalik
Strona przedmiotu: http://www.wl.cm.umk.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

6 hours

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Exercises consisting in solving tests with a broad discussion of the issues that are asked in the tests.

Literatura: (tylko po angielsku)

Tomasz Banasiewicz, Grzegorz Wallner

Surgery Wallner Volume 1-4

Warsaw, 2022

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)