Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przygotowanie do LEK-u - chirurgia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1655-LekM5LEKCHIT-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie do LEK-u - chirurgia
Jednostka: Katedra Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.40 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) The student should have the knowledge required for the exam, covering the anatomy and physiology of the human endocrine system.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) 1. Hours conducted with the participation of teachers

- 6 hours of seminars


2. Time devoted to individual work

- 4 hours of individual work - reading literature

Which corresponds to 0.4 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1. C.W51. the mechanism of hormone activity (P7S_WG)

W2. F.W4. rules of perioperative safety, patient preparation for surgery, general and local anesthesia, controlled sedation (P7S_WG)

W3. F.W5. surgical treatment including analgesia and postoperative monitoring (P7S_WG)

W4. F.W10. contemporary medical imaging, particularly:

1) radiological findings seen in common diseases,

2) instrument al methods and imaging techniques used in medical procedures,

3) indication, contraindications and patient preparation for different scans, contraindications for the use of contrastin agents (P7S_WG)


Other skills as in previous years


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1. U6. To examine the mammary glands, the thyroid gland, lymph nodes, the abdominal cavity in the context of acute abdomen, to perform a digital rectal examination (P7S_UW)


Other skills as in previous years

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: Shows respect for the Patient and understanding for worldview and cultural differences (K_K05)

K2: Observes medical confidentiality and all patient rights (including the right to information, to intimacy, to an informed decision, to a dignified death (K_K06)

K3: Can establish and maintain a deep and respectful contact with the sick (K_K03 )

Other skills as in previous years

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Seminars,.

Overview of tasks from previous LEK exams

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The subject of preparation for LEK Surgery aims to systematize knowledge in the field of surgical propaedeutics, endocrine surgery and transplantology

Pełny opis: (tylko po angielsku)

During the seminars, students will systematize their knowledge in the field

- surgical propaedeutics,

- endocrine surgery,

- transplantology

During the classes, joint solving of tasks from previous editions of LEK.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic recommended literature:

1. Endocrine Surgery. Edited By Demetrius Pertsemlidis, William B. Inabnet III, Michel Gagner. 2020 by CRC Press

Others as in previous years

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Subject for PASS without grade based on the presence of students and activity at seminars.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Słupski
Prowadzący grup: Jakub Szmytkowski, Jacek Szopiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Słupski
Prowadzący grup: Marta Flisińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)