Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

2.2. Patologia (patomorfologia, patofizjologia) żeńskiego układu płciowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1655-LekM5PWMPAT-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: 2.2. Patologia (patomorfologia, patofizjologia) żeńskiego układu płciowego
Jednostka: Katedra Patomorfologii Klinicznej
Grupy:
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kizpk/
Punkty ECTS i inne: 0.40 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Students beginning the Pathology course should have knowledge of introduction to pathology, pathology, anatomy, histology, genetics, biochemistry, human embryology, physiology at a fifth-year medical student level (according to the curriculum).

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) 1. Workload associated with classes that require direct presence of the academic teachers:

- in-class: 6 hours

- in-class consultations: 3 hours

- time required for student’s assessment: 1 hour

Total workload associated with classes that require direct presence of the academic teachers: 10 hours, equal to 0.33 ECTS


2. Student’s workload:

- participation in seminars: 6 hours

- in-class consultations: 3 hours

- preparations for assessment and time required for the assessment: 5 + 1 = 6 hours

Total student’s workload: 15 hours, equal to

0.5 ECTS


3. Workload associated with scientific research:

- scientific literature reading: 2 hours

- preparations for assessment (including scientific papers in the field of pathology): 5 hours

- consultations (including scientific papers in the field of pathology): 3 hours

Total workload associated with scientific research: 10 hours, equal to 0.33 ECTS


4. Time required for preparations and participation in the assessment process:

- preparations for assessment: 5 + 1 = 6 hours (0.2 ECTS)


5. Student’s workload of a practical character:

- not applicable


Total student’s workload of a practical character:

not applicable


6. Time required for the obligatory student internship:

not applicable


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: Explains the link between pathological factors and clinical picture of the selected diseases (B.W25, C.W30, C.W32, C.W33, C.W34, C.W45)

W5: Deduces pathogenesis of a disease based on its epidemiology (including infectious risk factors) (C.W13, E.W1, E.W23)

W7: Analyses tumor biology of the selected cases, focusing on immunological surveillance (C.W24, C.W41, C.W42, E.W24, E.W25)

W8: Uses professional pathologic nomenclature (C.W26)

W9: Interprets patient’s rights according to medical documentation, included in a deceased as well as in preserved human tissues collected intravitally (D.W17, G.W5, G.W11)

W11: Defines organ pathology issues, gross and microscopic pictures and clinical course of the pathologic lesions in specific organs (C.W31, C.W34)


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Not applicable

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: Critically assesses medical information sources (K_K01)

K2: Tries to find a solution to ethical problems associated with pathological examination (K_K02)

K3: Understands what being responsible for human health and life means and puts patient’s well-being first (K_K02, K_K04)

K4: Understands the importance of medical information obtained during pathological examination and what being responsible for it means (K_K05).

K4: Collaborates with a team of specialists in order to reach a final diagnosis (K_K06)

K5: Has a habit of self-studying (K_K07)

K6: Formulates conclusions based on their observations (K_K10)


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Seminars:

• case study

• discussion


Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The purpose of the Pathology course is studying and understanding etiology, pathogenesis, morphology and functional changes of diseases. Topics of the seminars aim at extending knowledge on gynecologic pathology.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the seminars is to obtain and consolidate knowledge and discuss selected topics associated with gynecological pathology of: vulva, vagina, uterus (cervix inclusive), fallopian tubes, ovaries and pregnancy.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

1. Kumar V, Abbas A, Aster J. Robbins Basic Pathology, 10th Edition. Elsevier, 2017.

2. Seminar materials.

Supplementary literature:

1. Histopathology atlas available at: http://www.patologia.cm.umk.pl/atlas

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Colloquium at the end of the seminar (0-10 points; >=60%), consisting of 10 theoretical and/or practical questions (W1-W11)

Extended observation/Activity: (0-10 pts.; > 50%): K1 – K6

Assessment criteria:

failed – 5 pts (50%) or less.

passed – 6 pts (60%) or more.

In order to take the colloquium one has to attend the seminar and obtain positive score from extended observation/activity.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Grzanka
Prowadzący grup: Jakub Jóźwicki, Artur Słomka
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kizpk/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The purpose of the Pathology course is studying and understanding etiology, pathogenesis, morphology and functional changes of diseases. Topics of the seminars aim at extending knowledge on gynecologic pathology.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the seminars is to obtain and consolidate knowledge and discuss selected topics associated with gynecological pathology of: vulva, vagina, uterus (cervix inclusive), fallopian tubes, ovaries and pregnancy.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

1. Kumar V, Abbas A, Aster J. Robbins Basic Pathology, 10th Edition. Elsevier, 2017.

2. Seminar materials.

Supplementary literature:

1. Histopathology atlas available at: http://www.patologia.cm.umk.pl/atlas

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Grzanka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)