Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształtowanie sylwetki i postawy ciała

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1700-KII-KSZTSYLW-2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0917) Traditional and complementary medicine and therapy
Nazwa przedmiotu: Kształtowanie sylwetki i postawy ciała
Jednostka: Katedra Fizjoterapii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Anatomia, Fizjologia, Podstawy fizjoterapii i masażu

Całkowity nakład pracy studenta:

Grupa przedmiotów II

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w wykładach: 10 h

- udział w ćwiczeniach: 30 h

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 40 h, co odpowiada

1,6 punktom ECTS


2. Bilans całkowitego nakładu pracy studenta

- udział w wykładach: 10 h (0,4 ECTS)

- udział w ćwiczeniach: 30 h (1,6 ECTS)

- przygotowanie do zaliczenia praktycznego: 10 h (0,4 ECTS)

- przygotowanie do zaliczenia teoretycznego: 10 h (0,4 ECTS)

- czytanie literatury: 10 h (0,4 ECTS)

- czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 10 h (0,4 ECTS)

Całkowity bilans nakładu pracy studenta wynosi 60 h, co odpowiada 2,4 punktom ECTS


3. Bilans nakładu pracy o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach 15 godzin

- przygotowanie do zaliczenia praktycznego: 10 godzin

Nakład pracy o charakterze praktycznym wynosi 25 h, co odpowiada 1 punktowi ECTS


4. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

- czytanie literatury: 10 h

Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną wynosi

10 h, co odpowiada 0,4 punktowi ECTS


5. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa

w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia semestralnego i końcowego + zaliczenie: 20 h + 2 h

Czas wymaga do przygotowywania i do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 22 h, co odpowiada 0,88 punktowi ECTSEfekty uczenia się - wiedza:

W1: zna przyczyny i charakterystykę dysfunkcji narządu ruchu oraz podstawowe techniki rehabilitacji K_W10


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi ocenić postawę ciała oraz obecność dysfunkcji narządu ruchu K_U 14

U2: potrafi tworzyć i prowadzić proste programy terapii ruchem K_U 15


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: świadomy własnych ograniczeń podejmuje współpracę i konsultuje z lekarzem specjalistą w przypadku podejrzenia zmian chorobowych K_K 01


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące: pokaz

Metody dydaktyczne podające: opis, opowiadanie, pogadanka, wykład informacyjny (konwencjonalny), wykład konwersatoryjny, wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące: ćwiczeniowa, doświadczeń, giełda pomysłów, klasyczna metoda problemowa, obserwacji, studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online: metody oparte na współpracy, metody służące prezentacji treści, metody wymiany i dyskusji, platforma Moodle, Office 365 Teams


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej wpływu aktywności fizycznej na kształtowanie sylwetki i prawidłowej postawy ciała.

Pełny opis:

Wykłady:

W ramach wykładów studenci zostaną zapoznani z problematyką postawy i sylwetki ciała. Zostaną zapoznani z metodami oceny postawy oraz czynnikami ją determinującymi. Poznają podstawowe zaburzenia postawy ciała oraz metody ich oceny. Zdobędą wiedzę dotyczącą cech motorycznych człowieka oraz różnorodnych form ćwiczeń fizycznych.

Ćwiczenia:

W ramach ćwiczeń studenci zdobędą umiejętność oceny postawy i sylwetki ciała. Nauczą się rozpoznawać podstawowe wady postawy. Zdobędą umiejętność doboru właściwych i skutecznych form aktywności fizycznej celem kształtowania określonych cech motorycznych. Poznają metodykę i zasady prowadzenia różnorodnych form ćwiczeń. Zdobędą umiejętność wdrażania działań profilaktycznych i propagowania zachowań prozdrowotnych

Literatura:

Literatura podstawowa:

Osiński W. Antropomotoryka. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań 2003

Malinowski A, Bożiłow. Podstawy antropometrii. PWN, Warszawa, Łódź 1997

Kasperczyk T. Wady postawy ciała. Diagnostyka i leczenie. Wydawnictwo Kasper, Kraków 2004.

Kuński H. Trening zdrowotny osób dorosłych. Poradnik lekarza i trenera. Warszawa 2002.

Anatomia w treningu siłowym i fitness – Mark Vella – MUZA SA, Warszawa 2007

Modelowanie sylwetki. Atlas ćwiczeń dla kobiet. – Ryszard Jasiński – Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

Myers T. Taśmy Anatomiczne. DB Publishing. Warszawa 2010

Bond M. Jak prawidłowo chodzić stać siedzieć. Virgo Warszawa 2017

Kemp H.D. Szkoła pleców. Wydawnictwo Sic. Warszawa 1994

Zdrowy kręgosłup. Stres. Wady postawy. Ćwiczenia. SBM Renata Gmitrzak, 2015

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

I semestr – zaliczenie na ocenę

Wykład:

Zaliczenie pisemne w formie testu jednokrotnego wyboru (0 – 20 punktów > 50%)

Ćwiczenia:

Zaliczenie praktyczne (0 – 6 punktów; > 50%)

Przedłużona obserwacja (0 – 2 punktów; > 50%)

Suma uzyskanych punktów: Ocena:

< 14 ndst

15-17 dst

18-19 dst+

20-23 db

24-26 db+

27-28 bdb

II semestr – zaleczenie na ocenę

Wykład

Zaliczenie pisemne w formie testu jednokrotnego wyboru (0 – 20 punktów > 50%)

Ćwiczenia:

Zaliczenie praktyczne (0 – 6 punktów; > 50%)

Przedłużona obserwacja (0 – 2 punktów; > 50%)

Suma uzyskanych punktów: Ocena:

< 14 ndst

15-17 dst

18-19 dst+

20-23 db

24-26 db+

27-28 bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Radzimińska
Prowadzący grup: Maciej Durmowicz, Zuzanna Piekorz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej wpływu aktywności fizycznej na kształtowanie sylwetki i prawidłowej postawy ciała.

Pełny opis:

Wykłady:

W ramach wykładów studenci zostaną zapoznani z problematyką postawy i sylwetki ciała. Zostaną zapoznani z metodami oceny postawy oraz czynnikami ją determinującymi. Poznają podstawowe zaburzenia postawy ciała oraz metody ich oceny. Zdobędą wiedzę dotyczącą cech motorycznych człowieka oraz różnorodnych form ćwiczeń fizycznych.

Ćwiczenia:

W ramach ćwiczeń studenci zdobędą umiejętność oceny postawy i sylwetki ciała. Nauczą się rozpoznawać podstawowe wady postawy. Zdobędą umiejętność doboru właściwych i skutecznych form aktywności fizycznej celem kształtowania określonych cech motorycznych. Poznają metodykę i zasady prowadzenia różnorodnych form ćwiczeń. Zdobędą umiejętność wdrażania działań profilaktycznych i propagowania zachowań prozdrowotnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Osiński W. Antropomotoryka. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań 2003

Malinowski A, Bożiłow. Podstawy antropometrii. PWN, Warszawa, Łódź 1997

Kasperczyk T. Wady postawy ciała. Diagnostyka i leczenie. Wydawnictwo Kasper, Kraków 2004.

Kuński H. Trening zdrowotny osób dorosłych. Poradnik lekarza i trenera. Warszawa 2002.

Anatomia w treningu siłowym i fitness – Mark Vella – MUZA SA, Warszawa 2007

Modelowanie sylwetki. Atlas ćwiczeń dla kobiet. – Ryszard Jasiński – Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

Myers T. Taśmy Anatomiczne. DB Publishing. Warszawa 2010

Bond M. Jak prawidłowo chodzić stać siedzieć. Virgo Warszawa 2017

Kemp H.D. Szkoła pleców. Wydawnictwo Sic. Warszawa 1994

Zdrowy kręgosłup. Stres. Wady postawy. Ćwiczenia. SBM Renata Gmitrzak, 2015

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Radzimińska
Prowadzący grup: Andrzej Lewandowski, Jadwiga Sarwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.