Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne: Wykorzystanie związków nieorganicznych w farmacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1710-F-WF93-J Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Wykorzystanie związków nieorganicznych w farmacji
Jednostka: Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 1 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 1 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

- udział w wykładach - 15

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 2

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- przygotowanie do zajęć - 3

- przygotowanie do zaliczenia/testu - 5

Łącznie: 25 godz. (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: definiuje podstawowe pojęcia z zakresu farmaceutycznej chemii nieorganicznej,

W2: klasyfikuje związki nieorganiczne ze względu na ich farmaceutyczne zastosowanie,

W3: opisuje właściwości fizykochemiczne substancji nieorganicznych stosowanych w farmacji


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi podać przykłady różnych związków nieorganicznych stosowanych w technologii farmaceutycznej jako substancje pomocnicze,

U2: potrafi podać przykłady związków nieorganicznych o właściwościach farmakologicznych,

U3: analizuje fragmenty Farmakopei Polskiej X pod kątem testów zanieczyszczeń nieorganicznych


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji,

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny

wykład problemowy

wykład konwersatoryjny


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład obejmuje omówienie właściwości fizykochemicznych związków nieorganicznych stosowanych w farmacji, głównie w technologii (zarówno jako substancje czynne jak i pomocnicze) a także analizie i syntezie (jako katalizatory) farmaceutycznej. Ponadto studenci zapoznają się z farmakopealnymi monografiami wybranych związków nieorganicznych oraz oznaczeniami granicznymi zanieczyszczeń nieorganicznych według Farmakopei Polskiej X.

Pełny opis:

Wykład obejmuje omówienie właściwości fizykochemicznych związków nieorganicznych stosowanych w farmacji. Szereg związków nieorganicznych stosowanych w celach leczniczych ze względu na swoje działanie farmakologiczne. Inne z kolei są stosowane jako substancje pomocnicze, które z założenia powinny być pozbawione własnego działania farmakologicznego. Dodaje się je w celu nadania właściwej postaci leku, zmianę jej farmakokinetyki oraz zwiększenia jej trwałości, poprawy wyglądu i smaku. Typy substancji pomocniczych to: rozpuszczalniki stosowane w produkcji leków płynnych, podłoża np. do maści czy czopków, adsorbenty, stabilizatory, substancje buforujące i izotonizujące. Inne wykorzystanie związków nieorganicznych to zakwaszanie lub alkalizowanie, a także wymiana i uzupełnianie płynów ustrojowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, t.1, PWN 2012

2. P. Mastalerz, Elementarna chemia nieorganiczna, Wyd. Chemiczne, 2011

3. Farmakopea Polska X

Literatura uzupełniająca:

1. Materiały przygotowane przez prowadzącego zajęcia

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

zaliczenie testu/quizu i aktywność w dyskusji na zajęciach,

Kryteria oceniania:

Wykład: Zaliczenie na ocenę na podstawie wyniku testu/quizu i aktywności na zajęciach

ndst – < 60 pkt (<60%)

dst – 60-67 pkt (60-67%)

dst plus – 68-75 pkt (68-75%)

db – 76 -83 pkt (76 - 83%)

db plus – 84-90 pkt (84-90%)

bdb – >90 pkt (>90%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kupcewicz
Prowadzący grup: Bogumiła Kupcewicz, Monika Richert, Joanna Ronowicz-Pilarczyk, Marta Sobiesiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Terminy zajęć (spotkania po 2 lub 3 godz. dydaktyczne) zostaną ustalone z zapisanymi studentami.

Kontakt i informacje dodatkowe: Bogumiła Kupcewicz, kupcewicz@cm.umk.pl lub osobiście w katedrze

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kupcewicz
Prowadzący grup: Bogumiła Kupcewicz, Monika Richert, Joanna Ronowicz-Pilarczyk, Marta Sobiesiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kupcewicz, Monika Richert-Przygońska, Joanna Ronowicz-Pilarczyk, Marta Sobiesiak
Prowadzący grup: Bogumiła Kupcewicz, Monika Richert, Joanna Ronowicz-Pilarczyk, Marta Sobiesiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kupcewicz, Monika Richert, Joanna Ronowicz-Pilarczyk, Marta Sobiesiak
Prowadzący grup: Monika Richert, Joanna Ronowicz-Pilarczyk, Marta Sobiesiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kupcewicz, Monika Richert, Joanna Ronowicz-Pilarczyk, Marta Sobiesiak
Prowadzący grup: Monika Richert, Joanna Ronowicz-Pilarczyk, Marta Sobiesiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kupcewicz, Monika Richert, Joanna Ronowicz-Pilarczyk, Marta Sobiesiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Richert, Joanna Ronowicz-Pilarczyk, Marta Sobiesiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Richert, Joanna Ronowicz-Pilarczyk, Marta Sobiesiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Richert, Joanna Ronowicz-Pilarczyk, Marta Sobiesiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Richert, Joanna Ronowicz-Pilarczyk, Marta Sobiesiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.