Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne: Rośliny olejkowe jako źródło surowców stosowanych w kosmetyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1713-KI-ZF-ROSOLEJK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0917) Traditional and complementary medicine and therapy
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Rośliny olejkowe jako źródło surowców stosowanych w kosmetyce
Jednostka: Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku NW1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku S1 na kierunku Kosmetologia
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w wykładach 15 godzin

Analiza literatury fachowej 15 godzin

Przygotowanie prezentacji 5 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Zna charakter fizykochemiczny, aktywność biologiczną wybranych roślin olejkowych i pozyskiwanych z nich olejków eterycznych.

W2. Zna metody otrzymywania olejków eterycznych.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Potrafi odczytać ze zrozumieniem skład preparatu kosmetycznego, zawierającego olejek eteryczny.

U2. Potrafi wyjaśnić efekty działania wybranych olejków eterycznych.

U3. Potrafi zaproponować skład preparatu na bazie olejków eterycznych.


Metody dydaktyczne:

Wykład konserwatoryjny z zastosowaniem prezentacji multimedialnej

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu

Skrócony opis:

Fakultatywne zajęcia o charakterze seminaryjnym. Tematyka zajęć dotyczy krajowych i egzotycznych gatunków roślin olejkowych stosowanych w kosmetyce.

Pełny opis:

Tematyka zajęć stanowi prezentację roślinnych surowców olejkowych, które z uwagi na walory sensoryczne są stosowane w preparatach kosmetycznych. Podczas zajęć uczestnicy przedstawiają w formie prezentacji multimedialnej przykładowe preparaty, które w swoim składzie zawierają omawiane wcześniej surowce.

Literatura:

1. Matławska I. (red.): Farmakognozja, AM Poznań, Poznań 2006

2. Jędrzejko K., Kowalczyk B., Bacler B.: Rośliny kosmetyczne. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2006, wyd. I

3. Glinka R. Receptura kosmetyczna, Łódź 2003, wyd. I

4. Brud W, Glinka R.: Technologia kosmetyków, Łódź 2001

5. Marzec A.: Chemia kosmetyków, Toruń 2001

6. Mrukot M.: Receptariusz kosmetyczny, Kraków 2004, wyd. I

7. Szczygieł-Rogowska J, Tomalska J.: Historia kosmetyki w zarysie Białystok 2004

8. Google Scholar: https://scholar.google.pl/

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja multimedialna sporządzona według podanych wytycznych. Przyjęta skala ocen jest zgodna z obowiązującą w Uczelni (oceny przypisane do zakresu procentowego opanowania kryteriów)

92 – 100 % Bardzo dobry; 84 – 91 % Dobry plus; 76 – 8% Dobry; 68 – 75 % Dostateczny plus; 60 – 67 % Dostateczny; 0 – 59 % Niedostateczny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Modnicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Modnicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Modnicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Modnicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.