Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Naturalne surowce kosmetyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1713-KUM1-NSURK-2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0917) Traditional and complementary medicine and therapy
Nazwa przedmiotu: Naturalne surowce kosmetyczne
Jednostka: Katedra i Zakład Farmakognozji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wprowadzenie do naturalnych surowców kosmetycznych (I stopień)

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

− udział w wykładach: 15 godzin,

− udział w ćwiczeniach audytoryjnych: 25 godzin,

− dodatkowa możliwość konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia: 2 godziny.

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

− wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek: 5 godzin,

− zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć: 5 godzin,

− wymagane powtórzenie materiału: 10 godzin,

− czytanie wskazanej literatury: 8 godzin

− napisanie prac, projektów: 5 godzin,

3. Czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania:

− przygotowanie do ćwiczeń: 10 godzin,

− przygotowanie do kolokwiów: 15 godzin.


4. Czas wymagany do obycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk) – nie dotyczyŁączny nakład pracy: 100 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna asortyment surowców pochodzenia naturalnego i syntetycznego, ich skład, aktywność biologiczną i znaczenie dla preparatu kosmetycznego - K_W13

W2: zna zasady stosowania surowców pochodzenia naturalnego i syntetycznego w profilaktyce i leczeniu różnych schorzeń oraz potencjalne zagrożenia, wynikające z ich zastosowania – K_W14


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi samodzielnie przygotować różne formy preparatów na bazie surowców naturalnych (napary, odwary, maceraty) – K_U18

U2: potrafi ocenić skład kosmetyku na podstawie identyfikacji NCI oraz określić zakres jego działania – K_U21

U3: umie rozpoznawać i pozyskiwać roślinne surowce kosmetyczne ze stanu naturalnego, potrafi opisać budowę ważniejszych gatunków roślin kosmetycznych – K_U29

U4: potrafi korzystać z polskiego i obcojęzycznego piśmiennictwa zawodowego - K_U37


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: okazuje dbałość o prestiż zawodu i stale podnosi swoje kwalifikacje – K_K03

K2: potrafi pracować w zespole rozwiązującym problemy naukowe i praktyczne z zakresu badań kosmetologicznych – K_K08


Metody dydaktyczne:

Wykłady: wspomagane prezentacjami multimedialnymi.

Ćwiczenia: metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, pokaz, pokaz z instruktażem, praca w grupach (metoda przypadków).

Seminaria: nie dotyczy


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące roli surowców naturalnych jako składników kosmetyków w aspekcie ich wpływu na skórę, z uwzględnieniem różnych rodzajów cery, a także do stosowania na włosy i paznokcie, również znaczenia dla jakości kosmetyku. W trakcie realizowanych zajęć omawiane są również zagadnienia związane z podstawami ziołolecznictwa i zasadami wykorzystania surowców naturalnych w wybranych chorobach i profilaktyce zdrowia.

Pełny opis:

W toku procesu dydaktycznego student poznaje asortyment surowców pochodzenia naturalnego, ich zastosowanie w preparatach kosmetycznych oraz w profilaktyce zdrowia, a także wykorzystania w najczęściej spotykanych dolegliwościach (niestrawność, zaparcia, stany pobudzenia nerwowego, niepokój, niewydolność żylna, infekcje dróg moczowych). Zna działania uboczne, przeciwwskazania, wybrane interakcje dla preparatów na bazie surowców naturalnych.

W ramach prowadzonych wykładów omawiane są zagadnienia:

- Znaczenie surowców pochodzenia naturalnego w nowoczesnej kosmetologii jako składników preparatów kosmetycznych, uwzględnionych w ogólnodostępnych wykazach surowców kosmetycznych

- Grupy kosmetyków, zawierających naturalne surowce, stosowanych w różnych typach cery (tłusta, sucha, trądzikowa, dojrzała, naczynkowa, zniszczona, młoda), zmianach chorobowych (trądzik różowaty, cellulit), w problemach z owłosioną skórą głowy (łupież, łojotok, łysienie), a także w nadmiernym poceniu się, w celu oczyszczenia skóry, zabezpieczenia przed promieniowaniem UV oraz stosowanych jako naturalne barwniki, np. do farbowania włosów

- Sposoby przygotowania różnych form na bazie surowców naturalnych w warunkach domowych, czy w gabinecie kosmetycznym (napary, odwary, maceracje do okładów, maseczek)

- Zasady stosowania surowców naturalnych w profilaktyce i powszechnych dolegliwościach: układu pokarmowego, oddechowego, moczowo-płciowego, układu krwionośnego i nerwowego, zaburzeniach metabolicznych

Literatura:

1. Matławska I. red.: Farmakognozja. Podręcznik dla studentów farmacji. Wydawnictwo Uczelniane AM, Poznań 2008.

2. Jędrzejko K., Kowalczyk B.: Rośliny kosmetyczne. Śląska Akademia Medyczna, 2006 r.

3. Jabłońska – Trypuć A., Czerpak R.: Surowce kosmetyczne i ich składniki, Medpharm, 2008

4. Czerpak R., Jabłońska – Trypuć A.: Roślinne surowce kosmetyczne, Medpharm, 2008

5. Decyzja Komisji Wspólnot Europejskich nr 2006/257/WE z dnia 9 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 96/335/WE ustanawiającą wykaz i powszechne nazewnictwo składników stosowanych w produktach kosmetycznych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L97/1

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków, Dz. U. Nr 107 poz. 898

Metody i kryteria oceniania:

- czynny udział w ćwiczeniach (poprawnie wypełnione karty pracy)

- przygotowanie i przedstawienie prezentacji na temat wybranych surowców i produktów kosmetycznych w których występują

- pozytywny wynik egzaminu

Kryteria oceniania:

- znajomość asortymentu surowców pochodzenia naturalnego, pochodzenia, składu, aktywności biologicznej, umiejętność wyróżnienia grupy kosmetyków naturalnych, stosowanych w różnych typach cery (tłusta, sucha, trądzikowa, dojrzała, naczynkowa, zniszczona, młoda), zmianach chorobowych ( trądzik różowaty, cellulit), w problemach z owłosioną skórą głowy ( łupież, łojotok, łysienie).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Balcerek
Prowadzący grup: Maciej Balcerek, Daniel Modnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.