Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Alternatywne i nowe strategie leczenia zakażeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1716-F-WF65-J
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Alternatywne i nowe strategie leczenia zakażeń
Jednostka: Katedra Mikrobiologii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 15.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Skrócony opis:

Przedmiot Alternatywne i nowe strategie leczenia zakażeń poświęcony jest zagadnieniom związanym z powstawaniem i rozprzestrzenianiem się lekooporności wśród drobnoustrojów. W czasie wykładów studenci zostają zapoznani z eksperymentalnymi metodami leczenia zakażeń i ich prewencji.

Pełny opis:

Wykłady mają na celu:

• przybliżyć problem lekooporności i wielolekooporności drobnoustrojów,

• zapoznać ze szczepionkami przeciwdrobnoustrojowymi, ich podziałem i możliwościami zastosowania,

• przedstawić wiedzę na temat alternatywnych lub uzupełniających metod leczenia przewlekłych zakażeń,

• zapoznać ze sposobami komunikowania się drobnoustrojów,

• przedstawić możliwości ingerencji naturalnej i planowanej w komunikowanie się drobnoustrojów.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dostępna u wykładowców

Literatura uzupełniająca:

1. Burns AJ, Rowland IR: Anti-carcinogenicity of probiotics and prebiotics. Curr Issues Intest Microbiol, 2000; 1: 13-24

2. Chmiel A. Biotechnologia podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. Warszawa, PWN, 1998

3. Chomiczewski K, Gall W, J. Grzybowski J: Epidemiologia działań wojennych i katastrof. Bielsko-Biała, a-medica press 2001

4. Cummings JH, Macfarlane GT, Englyst HN: Prebiotic digestion and fermentation. Am J Clin Nutr, 2001; 73: 415S-20S

5. Dzierżanowska D: Antybiotykoterapia praktyczna. α-Medica Press, Bielsko-Biała, 2005

6. Dzierżanowskiej D, Jeliaszewicza J: Zakażenia szpitalne. Bielsko-Biała, a-medica press 1999

7. Grzybowski J, Reiss J: Praktyczna bakteriologia lekarska i sanitarna. Warszawa, PZWL, 2001

8. Hryniewicz W, Mészáros J: Antybiotyki w profilaktyce i leczeniu zakażeń. PZWL, Warszawa 2001

9. Jakóbisiak M: Immunologia. PWN Warszawa, 2000

10. Janicki S, Fiebiga A: Farmacja stosowana. Warszawa, PZWL, 2001

11. Kańtoch M. Wirusologia lekarska. Warszawa, PZWL, 1997

12. Lethon Z: Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa. Warszawa, PZWL, 1997

13. Mackiewicz S: Immunologia. PZWL, Warszawa, 1986

14. Magdzik W, Naruszewicz-Lesuk D, Zielińska A: Wakcynologia. α-Medica Press, Bielsko-Biała, 2005

15. Milner JA: Functional foods: the US perspective. Am J Clin Nutr, 2000; 71: 1654S-9S

16. Parandowska W: Mikrobiologia farmaceutyczna. Warszawa, PZWL, 1997

17. Pathmakanthan S, Meance S, Edwards CA: Probiotics: a review of human studies to date and methodological approaches. Microb Ecol Health Dis, 2000; 12: 10-30

18. Roberfroid MB: Concepts and strategy of functional food science: the European perspective. Am J Clin Nutr, 2000; 71: 1660S-4S

19. Sanders ME: Consideration for use of probiotic bacteria to modulate human health. J Nutr, 2000; 130: 384S-90S

20. Stanton C i wsp: Market potential for probiotics. Am J Clin Nutr, 2001; 73: 476S-83S

21. Strój L, Weber-Dąbrowska B, Partyka K, Mulczyk M, Wójcik M: Skuteczne zastosowanie bakteriofagoterapii w ropnym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych u noworodka. Neur Neurochir Pol, 1999; 3: 693-7

22. Turner PC, McLennan AG, Bates AD, White MRH: Biologia molekularna. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa, 2000

23. Weber-Dąbrowska B, Mulczyk M, Górski A: Bacteriophage therapy for infections in cancer patients. Clin Appl Immunol Rev 2001; 1: 131-4

24. Weber-Dąbrowska B, Mulczyk M, Górski A: Bacteriophage therapy of bacterial infections: an uptade of our institute’s experience. Arch Immunol The. Exp, 2000; 48: 547-51

25. Wenzel R: Kontrola zakażeń szpitalnych. Bielsko-Biała, a-medica press, 1999

26. Woodford N, Johnson AP. Molecular bacteriology protocols and clinical applications. New Jersey, Human Press, 1998

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach oraz zapoznanie się z przedstawionymi materiałami.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Gospodarek-Komkowska, Agnieszka Mikucka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)