Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia ogólnouczelniane: New Trends in Pharmacy, Medical Diagnostics, and Cosmetic Science

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1719-OG-EN-NTIP
Kod Erasmus / ISCED: 12.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0919) Ochrona zdrowia (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia ogólnouczelniane: New Trends in Pharmacy, Medical Diagnostics, and Cosmetic Science
Jednostka: Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Basic knowledge in biophysics, organic chemistry, and biochemistry.

Good command of English.

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Classes requiring direct participation of the teacher – lecture: 15

Self-study: 10

Total: 25 h (1 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: Students will know some of important facts from contemporary pharmacy, medical diagnostics and cosmetology

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1:Students will be able to critically analyze some ideas from contemporary pharmacy, medical diagnostics and cosmetology.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: Students will be able to meet and discuss problems with other colleagues from different Faculties within the University.

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Lecture

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The subject consists of the following topics:

Fluorescence Spectroscopy in pharmaceutical study

Nanomedicine and plasmonics

Oxazaphosphorinane Drugs

Laboratory Medicine as a Profession and Medical Science

Vitamin D Deficiency and Its Consequences

C-reactive protein: risk marker or mediator in disease?

Cosmeceuticals.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Applications of fluorescence spectroscopy methods in pharmaceutical study - drugs interaction with proteins and membranes.

Nanomedicine and plasmonics – (1) application of nanoparticles as drug delivery systems, (2) applications of functionalized nanoparticles in diagnosis and therapy – plasmonic photo thermal therapy (PPTT).

Oxazaphosphorinane Drugs are important, clinically used anticancer agents. Development of these drugs, current status and future progress will be presented.

Advances in medical sciences and clinical practice cause the continuous increase in demand for laboratory testing. Meeting this demand is possible thanks to methodological and technological progress in laboratory medicine over the past 20 years that has brought measuring various physiological compounds with ultrasensitive methods and testing on cellular and sub-cellular level.

There are various vitamin D deficiency manifestations including osteoporosis and propensity to fall, cancer, cardiovascular diseases and hypertension. Vitamin D deficiency is highly prevalent in general population and presents a serious public health problem

C-reactive protein is an acute-phase plasma protein whose blood concentration reflects the presence and intensity of inflammation. Conditions that commonly lead to marked increases in CRP include infection, trauma, surgery, burns, inflammatory conditions, and advanced cancer. Elevated levels of CRP are associated with atherosclerosis and cardiovascular risk.

Cosmeceuticals are a new and important class of agents used in cosmetology. They are active compounds possessing both therapeutic and cosmetic action. Development of these dermocosmetics, current status and future progress will be presented.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. J.R. Lakowicz, Principles of fluorescence, Springer, 2011

2. J.-J. LI, D.S. Johnson, D.R. Sliskovic, B.D. Roth, Contemporary Drug Synthesis, Wiley-Interscience, 2004.

3. Z.D. Draelos Ed., Cosmeceuticals, Elsevier, 2005.

4. R. E. Aluko, Functional Foods and Nutraceuticals, Springer, 2012

5. G. Paliyath, M. Bakovic, K. Shetty, Functional Foods, Nutraceuticals and Degenerative Disease Prevention, Wiley-Blackwell, 2011

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Short test:50- 60% of total points, grade 3, 60-70% grade 3.5, 70- 80% grade 4, 80-90% grade 4.5, and 90-100% grade 5.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

Not applicable.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Krintus, Stefan Kruszewski, Konrad Misiura, Grażyna Odrowąż-Sypniewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Krintus, Stefan Kruszewski, Konrad Misiura, Grażyna Odrowąż-Sypniewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Krintus, Stefan Kruszewski, Konrad Misiura, Grażyna Odrowąż-Sypniewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Krintus, Stefan Kruszewski, Konrad Misiura, Grażyna Odrowąż-Sypniewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Krintus, Stefan Kruszewski, Konrad Misiura, Grażyna Odrowąż-Sypniewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Krintus, Stefan Kruszewski, Konrad Misiura, Grażyna Odrowąż-Sypniewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Krintus, Stefan Kruszewski, Konrad Misiura, Grażyna Odrowąż-Sypniewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Krintus, Stefan Kruszewski, Konrad Misiura, Grażyna Odrowąż-Sypniewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)