Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania przesiewowe słuchu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-AU2-Bps-s1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne
Nazwa przedmiotu: Badania przesiewowe słuchu
Jednostka: Katedra Otolaryngologii, Foniatrii i Audiologii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.cm.umk.pl
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 3.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w wykładach - 5 h

- udział w ćwiczeniach – 30 h

35 h = 2,6 ECTS

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

- czytanie literatury - 5 h = 0,2 ECTS

3. Czas wymagany do przygotowania się w procesie oceniania – 5 h = 0,2 ECTS


Łączny nakład pracy: 45 h = 3 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Wiedza:

W1 - opisuje procesy biologiczne zachodzące w organizmie człowieka w warunkach zdrowia i choroby w zakresie niezbędnym w pracy audiofonologa K_W01

W2 - określa metody badania słuchu subiektywne i obiektywne K_W10

W3 - interpretuje informacje wynikające z badań słuchu w zakresie niezbędnym w pracy audiofonologa, wyjaśnia metody leczenia różnych typów niedosłuchów K_W11

W4- analizuje krytycznie piśmiennictwo naukowe K_W35Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętności:

U1 - rozpoznaje zaburzenia występujące w narządach słuchu, równowagi, głosu i mowy K_U01

U2 - obsługuje aparaturę do wykonywania obiektywnych i subiektywnych badań słuchu K_U06

U3 - wykonuje i interpretuje badania diagnostyczne słuchu u dzieci i dorosłych K_U07


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Kompetencje:

K1- krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i wie, kiedy zwrócić się o pomoc do ekspertów, będąc świadomy własnych ograniczeń K_K1

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, dyskusja dydaktyczna, analiza przypadków, ćwiczenia praktyczne

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

Badania przesiewowe słuchu- szczegółowy program badań słuchu u noworodków oraz metody stosowane w badaniach przesiewowych słuchu u noworodków

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń. W zakres wykładów wchodzą ogólne zagadnienia wyjaśniające istotę, zasady i wskaźniki badań przesiewowych , ogólny i szczegółowy program badań słuchu u noworodków oraz metody stosowane w badaniach przesiewowych słuchu u noworodków. Omawiana jest diagnostyka stosowana na wszystkich poziomach referencyjności ośrodków diagnostycznych oraz skuteczność i efektywność programu wczesnej interwencji słuchowej.

Na ćwiczeniach studenci uczestniczą w diagnostyce słuchu u noworodków oraz procesie diagnostycznym u niemowląt w II poziomie, interpretują wyniki badań oraz zapoznają się z dokumentacją . Poznają czynniki ryzyka uszkodzenia słuchu

Literatura:

Audiologia Kliniczna pod red. Marioli Śliwińskiej-Kowalskiej, Łódż, MEDITON 2005

Audiologia Kliniczna pod red. Antoniego Pruszewicza 2010

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny- W1-W4

Kolokwium - W1-W4, U1-U3

Egzamin praktyczny - W1-W4, U1-U3

Przedłużona obserwacja- K1

Praktyki zawodowe:

Dla przedmiotu nie są przewidziane praktyki

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sinkiewicz
Prowadzący grup: Hanna Mackiewicz-Nartowicz, Anna Sinkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sinkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Gabrowska, Maria Halasz, Katarzyna Leppert, Hanna Mackiewicz-Nartowicz, Anna Sinkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Burduk
Prowadzący grup: Tomasz Kornatowski, Hanna Mackiewicz-Nartowicz, Anna Sinkiewicz
Strona przedmiotu: http://www.cm.umk.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Badania przesiewowe słuchu- szczegółowy program badań słuchu u noworodków oraz metody stosowane w badaniach przesiewowych słuchu u noworodków

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń. W zakres wykładów wchodzą ogólne zagadnienia wyjaśniające istotę, zasady i wskaźniki badań przesiewowych , ogólny i szczegółowy program badań słuchu u noworodków oraz metody stosowane w badaniach przesiewowych słuchu u noworodków. Omawiana jest diagnostyka stosowana na wszystkich poziomach referencyjności ośrodków diagnostycznych oraz skuteczność i efektywność programu wczesnej interwencji słuchowej.

Na ćwiczeniach studenci uczestniczą w diagnostyce słuchu u noworodków oraz procesie diagnostycznym u niemowląt w II poziomie, interpretują wyniki badań oraz zapoznają się z dokumentacją . Poznają czynniki ryzyka uszkodzenia słuchu

Literatura:

Audiologia Kliniczna pod red. Marioli Śliwińskiej-Kowalskiej, Łódż, MEDITON 2005

Audiologia Kliniczna pod red. Antoniego Pruszewicza 2010

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Burduk
Prowadzący grup: Hanna Mackiewicz-Nartowicz, Anna Sinkiewicz
Strona przedmiotu: http://www.cm.umk.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Badania przesiewowe słuchu- szczegółowy program badań słuchu u noworodków oraz metody stosowane w badaniach przesiewowych słuchu u noworodków

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń. W zakres wykładów wchodzą ogólne zagadnienia wyjaśniające istotę, zasady i wskaźniki badań przesiewowych , ogólny i szczegółowy program badań słuchu u noworodków oraz metody stosowane w badaniach przesiewowych słuchu u noworodków. Omawiana jest diagnostyka stosowana na wszystkich poziomach referencyjności ośrodków diagnostycznych oraz skuteczność i efektywność programu wczesnej interwencji słuchowej.

Na ćwiczeniach studenci uczestniczą w diagnostyce słuchu u noworodków oraz procesie diagnostycznym u niemowląt w II poziomie, interpretują wyniki badań oraz zapoznają się z dokumentacją . Poznają czynniki ryzyka uszkodzenia słuchu

Literatura:

Audiologia Kliniczna pod red. Marioli Śliwińskiej-Kowalskiej, Łódż, MEDITON 2005

Audiologia Kliniczna pod red. Antoniego Pruszewicza 2010

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Burduk
Prowadzący grup: Paweł Burduk, Hanna Mackiewicz-Nartowicz, Anna Sinkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Badania przesiewowe słuchu- szczegółowy program badań słuchu u noworodków oraz metody stosowane w badaniach przesiewowych słuchu u noworodków

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń. W zakres wykładów wchodzą ogólne zagadnienia wyjaśniające istotę, zasady i wskaźniki badań przesiewowych , ogólny i szczegółowy program badań słuchu u noworodków oraz metody stosowane w badaniach przesiewowych słuchu u noworodków. Omawiana jest diagnostyka stosowana na wszystkich poziomach referencyjności ośrodków diagnostycznych oraz skuteczność i efektywność programu wczesnej interwencji słuchowej.

Na ćwiczeniach studenci uczestniczą w diagnostyce słuchu u noworodków oraz procesie diagnostycznym u niemowląt w II poziomie, interpretują wyniki badań oraz zapoznają się z dokumentacją . Poznają czynniki ryzyka uszkodzenia słuchu

Literatura:

Audiologia Kliniczna pod red. Marioli Śliwińskiej-Kowalskiej, Łódż, MEDITON 2005

Audiologia Kliniczna pod red. Antoniego Pruszewicza 2010

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Burduk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.