Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształcenie specjalnościowe - dietetyka z elementami żywienia w sporcie i rekreacji: Homeostaza w organizmie - uwarunkowania wysiłku fizycznego w sporcie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-D1-HWF-N2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształcenie specjalnościowe - dietetyka z elementami żywienia w sporcie i rekreacji: Homeostaza w organizmie - uwarunkowania wysiłku fizycznego w sporcie
Jednostka: Katedra Fizjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cele kształcenia jest poznanie uwarunkowań związanych z rozpoczęciem i zakończeniem spożycia pokarmu, regulacją wyboru pożywienia ze względu na jego skład i ilość dla zrozumienia mechanizmów umożliwiających prawidłowe prowadzenie żywienia i dietoterapii.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Głód i sytość – kontrola neurohumoralna.

Rola podwzgórza, układu wegetatywnego i CUN.

2. Głód i sytość – kontrola neurohumoralna, receptory.

Neurotransmitery i neuroregulatory.

3. Głód i sytość a składniki pokarmowe.

Teorie regulacji - glukostatyczna, lipostatyczna, aminostatyczna, termostatyczna, hepatostatyczna.

4. Kontrola i regulacja spożycia – rodzaje sygnałów i ich rola.

Sygnały motoryczne, metaboliczne, hormonalne, termiczne

5. Kontrola spożycia w skali czasowej.

Skala krótkoterminowa, długoterminowa; jednego posiłku, kilkudniowa, kilkumiesięczna, kilkuletnia.

6. Uwodnienie organizmu – kontrola i regulacja pragnienia.

Podwzgórze, CUN i układ wydalniczy w regulacji gospodarki wodnej.

7. Apetyt – uwarunkowania wyboru pokarmu.

Pawłow - odruchy bezwarunkowe i warunkowe; apetyt jako nabyta cecha organizmu. Rola gęstości energetycznej.

8. Kontrola apetytu a równowaga energetyczna.

Tkanka tłuszczowa i leptyna , rola w kontroli spożycia;

9. Sterowanie apetytem – przyjemność.

Alliesteza, sytość specyficzna, preferencje i awersje względem pokarmu.

10. Sterowanie apetytem – czynniki społeczne.

Kultura, religia i oświata w kształtowaniu apetytu

11. Sterowanie apetytem – czynniki psychologiczne.

Przyzwyczajenia, nałogi, naśladownictwo w kształtowaniu apetytu.

12. Sterowanie apetytem – czynniki fizjologiczne.

Hormony, neurotransmitery i mechanizm głód-sytość w sterowaniu apetytem.

13. Stymulatory apetytu i posiłki indukujące sytość.

Środki spożywcze stymulujące i hamujące apetyt. Tłuszcz, włókno pokarmowe, i inne składniki indukujące sytość.

14. Głód – apetyt – sytość a uwarunkowania genetyczne.

Nutrigenomika, składniki pokarmowe a ekspresja genów, polimorfizm genów a odpowiedź metaboliczna na składniki diety.

15. Kontrola i regulacja apetytu w otyłości i niedowadze.

Receptory, zmysły smaku i powonienia, próg wrażliwości i jego zależność od stanu odżywienia organizmu.

Seminaria

1. Głód i sytość – kontrola neurohumoralna.

2. Głód i sytość – kontrola neurohumoralna, receptory.

3. Głód i sytość a składniki pokarmowe.

4. Kontrola i regulacja spożycia – rodzaje sygnałów i ich rola.

5. Kontrola spożycia w skali czasowej.

6. Uwodnienie organizmu – kontrola i regulacja pragnienia.

7. Apetyt – uwarunkowania wyboru pokarmu.

8. Kontrola apetytu a równowaga energetyczna

9. Sterowanie apetytem – przyjemność.

10. Sterowanie apetytem – czynniki społeczne.

11. Sterowanie apetytem – czynniki psychologiczne.

12. Sterowanie apetytem – czynniki fizjologiczne.

13. Stymulatory apetytu i posiłki indukujące sytość.

14. Głód – apetyt – sytość a uwarunkowania genetyczne.

15. Kontrola i regulacja apetytu w otyłości i niedowadze.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Gawęcki J., L. Hryniewiecki, Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. 2007, PWN Warszawa

2. Klawe M., J.Klawe, Wykłady z fizjologii człowieka. 2009, PZWL Warszawa

Literatura uzupełniająca:

1. Gawęcki J., W. Roszkowski, Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. 2009, PWN Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W04; Posiada rozszerzoną wiedzę z fizjologii żywienia oraz biochemii klinicznej.

K_W11; Wykorzystuje w praktyce wiarygodne informacje medyczne.

K_W26; Posiada umiejętności przygotowania pisemnego opracowania oraz prezentowania w formie ustnej wyników własnych działań i przemyśleń.

Umiejętności

K_U13; Potrafi zaplanować i realizować kompleksowe postępowanie obejmujące żywienie, aktywność fizyczną i styl życia dla osób z nadwagą lub otyłością.

Kompetencje społeczne

K_K02 ; Kontynuuje naukę przez całe życie zawodowe w celu stałego uaktualniania wiedzy i umiejętności zawodowych, inspirując przy tym innych.

K_K08; Potrafi formułować opinie dotyczące różnych aspektów działalności związanej z zawodem dietetyka.

Metody i kryteria oceniania:

Seminaria: referaty, dyskusja, (oceny z referatów, systematyczna ocena aktywności studenta podczas każdych zajęć)

Zaliczenie przedmiotu: pisemne testowe z pytaniami obejmującymi treści wykładowe i ćwiczeniowe (ostateczna ocena = 60% z oceny merytorycznej (test) + 25% z oceny umiejętności praktycznych (referaty, sprawozdania) + 15% z oceny kompetencji (systematyczność, udział w dyskusji)

Warunki odrobienia zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych lub zajęć niezaliczonych z innych powodów: przystąpienie do ustnej bądź pisemnej odpowiedzi, mającej na celu sprawdzenie teoretycznej znajomości zagadnienia, omawianego na opuszczonych przez studenta zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.