Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Fatigue and overtraining in athletes

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-OG-EN-FaOiA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fatigue and overtraining in athletes
Jednostka: Katedra Fizjologii Wysiłku Fizycznego i Anatomii Funkcjonalnej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) none

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

participation in lectures - 15 hrs

consultations - 1 hrs

0,6 ECTS


Self-study hours:

preparation for lectures – 30 hrs

reading literature – 29 hrs

2,4 ECTS


Altogether: 75 hrs (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) np. Student

W1: has basic knowledge of fatigue management

W2: knows/ possesses knowledge of nature of overtraining syndrome in athletes

W3: is familiar with diagnosis, treatment and prevention methods of fatigue and overtraining syndrome in athletes

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) np. Student

U1: can analyse pathophysiology of fatigue and overtraining syndrome in athletes

U2: can define common hypotheses of overtraining syndrome etiology

U3: can explain potential triggers of overtraining syndrome


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) np. Student

K1: is aware of its own limitations and knows when to seek help from experts

K2: can cooperate with other specialists


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) informative lecture

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Fatigue and underperformance are common in athletes. Understanding overtraining syndrome (OTS) is helpful in the evaluation, management, and education of athletes. In this lectures students will be introduced to definition, symptoms and treatment methods of fatigue and overtraining in athletes.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

In this lecture students will be introduced to the fatigue patophysiology. They will learn about diagnostic and treatment methods in fatigue and overtraining syndrome management. The course includes illustrated lecture presentation and quizzes to help students expand and test your knowledge of the fatigue and overtraining in athletes.

Literatura: (tylko po angielsku)

D. MacAuley: Oxford American Handbook of Sports Medicine

F. G. O’Connor: ACSM's Sports Medicine: A Comprehensive Review 1st Edition, Kindle Edition

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

short test

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kujawski, Joanna Słomko, Paweł Zalewski
Prowadzący grup: Sławomir Kujawski, Joanna Słomko, Paweł Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Fatigue and underperformance are common in athletes. Understanding overtraining syndrome (OTS) is helpful in the evaluation, management, and education of athletes. In this lectures students will be introduced to definition, symptoms and treatment methods of fatigue and overtraining in athletes.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

In this lecture students will be introduced to the fatigue patophysiology. They will learn about diagnostic and treatment methods in fatigue and overtraining syndrome management. The course includes illustrated lecture presentation and quizzes to help students expand and test your knowledge of the fatigue and overtraining in athletes.

Literatura: (tylko po angielsku)

D. MacAuley: Oxford American Handbook of Sports Medicine

F. G. O’Connor: ACSM's Sports Medicine: A Comprehensive Review 1st Edition, Kindle Edition

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Krajewski, Joanna Słomko, Paweł Zalewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Fatigue and underperformance are common in athletes. Understanding overtraining syndrome (OTS) is helpful in the evaluation, management, and education of athletes. In this lectures students will be introduced to definition, symptoms and treatment methods of fatigue and overtraining in athletes.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

In this lecture students will be introduced to the fatigue patophysiology. They will learn about diagnostic and treatment methods in fatigue and overtraining syndrome management. The course includes illustrated lecture presentation and quizzes to help students expand and test your knowledge of the fatigue and overtraining in athletes.

Literatura: (tylko po angielsku)

D. MacAuley: Oxford American Handbook of Sports Medicine

F. G. O’Connor: ACSM's Sports Medicine: A Comprehensive Review 1st Edition, Kindle Edition

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)