Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja międzykomórkowa z elementami biochemii klinicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-pod-fi-kom Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Komunikacja międzykomórkowa z elementami biochemii klinicznej
Jednostka: Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość anatomii i fizjologii człowieka

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

1. 30 godzin (seminarium – 30 godzin)

Czas poświęcony na pracę indywidualną słuchacza

1. Przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury, przygotowanie do egzaminu + egzamin – 70 godzin

Łączny nakład pracy słuchacza: 100 godzin (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

EUS_W01: posiada podstawową wiedzę z zakresu fizjologii stosowanej i klinicznej

EUS_W03: zna i rozumie istotę mechanizmów regulacyjnych zachodzących w organizmie człowieka

EUS_W04: opisuje nowoczesne metody z zakresu współczesnej diagnostyki i zasady monitorowania procesów zachodzących w organizmie człowieka


Efekty uczenia się - umiejętności:

EUS_U01: potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu fizjologii w praktyce klinicznej

EUS_U02: potrafi interpretować wyniki badań fizjologicznych


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

EUS_K01: kontynuuje naukę przez całe życie zawodowe w celu stałego uaktualniania wiedzy i umiejętności zawodowych, inspirując przy tym innych

EUS_K02: wie, kiedy powinien zwrócić się o pomoc do ekspertów będąc świadomy własnych ograniczeń


Metody dydaktyczne:

SEMINARIUM:

• wykład informacyjny

• dyskusja dydaktyczna


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie głównych mechanizmów komunikacji międzykomórkowej oraz podstawowych procesów biochemicznych, odgrywających istotną rolę w czynności poszczególnych narządów w organizmie sportowca.

Celem drugorzędowym będzie przedstawienie biochemicznych aspektów suplementacji sportowców oraz dopingu.

Pełny opis:

Podczas seminarium omawiane będą zagadnienia: komórka organizmu jako podstawowy element organizmu poddanego treningowi, podstawy przekaźnictwa wewnątrzkomórkowego i międzykomórkowego, podstawowe procesy biochemiczne, odpowiedź komórkowa na trening fizyczny, biochemia suplementacji sportowców i dopingu.

Literatura:

1. Traczyk W., Trzebski A.: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii klinicznej. PZWL 2001,

2. Konturek S J.: Podstawy fizjologii. Elsevier, Urban i Partner 2007,

3.Maśliński S., Ryżewski J.:, Patofizjologia. Tom 1 i 2, PZWL 2012

4. Kawiak J. , Zabel M. : Seminaria z cytofizjologii dla studentów medycyny, weterynarii i biologii. Elsevier Urban & Partner 2014

Efekty uczenia się:

Seminarium: EUS_W01, EUS_W03, EUS_W04, EUS_U01, EUS_U02, EUS_K01, EUS_K02

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny: EUS_W01, EUS_W03, EUS_W04, EUS_U01, EUS_U02, EUS_K01, EUS_K02

Warunkiem zaliczenia seminarium jest 100 % obecność.

Przedmiot kończy się egzaminem (test – 40 pytań, zadania zamknięte, 1 pkt za pytanie). Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie minimum 60 % poprawnych odpowiedzi.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Klawe
Prowadzący grup: Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, Marek Foksiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.