Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Neurofizjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-pod-fi-neu Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Neurofizjologia
Jednostka: Katedra Fizjologii Człowieka
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość anatomii i fizjologii człowieka

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

1. 30 godzin (seminarium – 30 godzin)

Czas poświęcony na pracę indywidualną słuchacza:

1. Przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury, przygotowanie do egzaminu + egzamin – 70 godzin

Łączny nakład pracy słuchacza: 100 godzin (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

EUS_W01: posiada podstawową wiedzę z zakresu fizjologii stosowanej i klinicznej

EUS_W03: zna i rozumie istotę mechanizmów regulacyjnych zachodzących w organizmie człowieka

EUS _W04: opisuje nowoczesne metody z zakresu współczesnej diagnostyki i zasady monitorowania procesów zachodzących w organizmie człowieka


Efekty uczenia się - umiejętności:

EUS _U01: potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu fizjologii w praktyce klinicznej

EUS _U02: potrafi interpretować wyniki badań fizjologicznych


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

EUS _K01: kontynuuje naukę przez całe życie zawodowe w celu stałego uaktualniania wiedzy i umiejętności zawodowych, inspirując przy tym innych

EUS _K02: wie, kiedy powinien zwrócić się o pomoc do ekspertów będąc świadomy własnych ograniczeń


Metody dydaktyczne:

SEMINARIUM

• wykład informacyjny

• dyskusja dydaktyczna


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Uczestników z anatomią i fizjologią układu nerwowego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie Uczestników z anatomią ośrodkowego układu nerwowego, budową i funkcją komórek nerwowych. Uczestnik uzyska wiedzę na temat aktywności bioelektrycznej neuronów (potencjał spoczynkowy i czynnościowy), budowy i funkcji nerwów obwodowych. Omówiona zostanie fizjologia podstawowych struktur ośrodkowego układu nerwowego: ośrodki czuciowe, ruchowe i emocjonalno-motywacyjne, fizjologia bólu, kontrola aktywności ruchowej w układzie nerwowym: sterowanie rdzeniowe i centralne, podstawowe odruchy rdzeniowe i ich rola w sterowaniu ruchem, kontrola postawy i lokomocja, fizjologia i patofizjologia snu.

Literatura:

1.Tafil-Klawe M., Klawe J. J.: Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo PZWL 2009

2.Guyton A. C., Hall J. E.: Textbook of Medical Physiology. Elsevier 2006

3.Traczyk W., Trzebski A.: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. Wydawnictwo PZWL 2001

Efekty uczenia się:

Seminarium: EUS _W01, EUS _W03, EUS_W04, EUS_U01, EUS_U02, EUS_K01, EUS_K02

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny: EUS_W01, EUS_W03, EUS_W04, EUS_U01, EUS_U02, EUS_K01, EUS_K02.

Warunkiem zaliczenia seminarium jest 100 % obecność

Przedmiot kończy się egzaminem (test – 40 pytań, zadania zamknięte, 1 pkt za pytanie). Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie minimum 60 % poprawnych odpowiedzi.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Marek Foksiński, Dariusz Soszyński, Piotr Złomańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.